Mestská letecká mobilita

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Vzhľadom na to, že počet ľudí žijúcich v mestských oblastiach sa každé desaťročie zvyšuje približne o 3 %, očakáva sa, že doprava v mestských oblastiach bude ešte náročnejšia ako v súčasnosti.

Mestská letecká mobilita je nový systém leteckej dopravy cestujúcich a nákladu v husto obývaných a zastavaných oblastiach a v ich okolí, ktorý umožňujú elektrické lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (eVTOL) vybavené novými technológiami, ako sú zdokonalené batériové technológie a elektrický pohon. Tieto lietadlá budú mať pilota na palube alebo budú diaľkovo riadené.

Kedy sa mestská letecká mobilita objaví v európskych mestách?

Niektoré operácie v rámci mestskej leteckej mobility sa už uskutočňujú v tretích krajinách, napríklad pri dodávkach tovaru alebo zdravotníckeho vybavenia.
V Európe sa riešenia mestskej leteckej mobility v súčasnosti testujú prostredníctvom pilotných projektov a demonštračných zariadení. Komerčná prevádzka mestskej leteckej mobility v EÚ by sa mohla objaviť do 3 až 5 rokov.
Očakáva sa, že mestská letecká mobilita (UAM) prinesie výhody pre životné prostredie, ako aj pre občanov a podniky. Týka sa to komerčného aj núdzového využitia.

Čo si európski občania myslia o mestskej leteckej mobilite?

Pre úspešné zavedenie mestskej leteckej mobility v Európe bude nevyhnutné, aby ju občania prijali a aby jej budúci používatelia dôverovali.

Agentúra EASA uskutočnila komplexnú štúdiu o spoločenskej akceptácii prevádzky mestskej leteckej mobility v celej Európskej únii.
Štúdia sa realizovala počas šiestich mesiacov od novembra 2020 do mája 2021. Zahŕňala dôkladný výskum, prehľad literatúry, analýzu mestského trhu, kvantitatívny prieskum, kvalitatívny prieskum a podrobný test hlučnosti. Oslovených bolo približne 4 000 obyvateľov zo 6 veľkých miest/regiónov:

*Región Öresund: Dánsko a Švédsko: Kodaň, Hillerod, Helsingor, Malmö a Lund

Barcelona, Španielsko

Barcelona

Budapešť, Maďarsko

Budapest

Hamburg, Nemecko

Hamburg

Miláno, Taliansko

Milan

Región Öresund*

Oeresund

Paríž, Francúzsko

Paris

Výsledky prieskumu sú pre agentúru EASA dôležitým podkladom na pochopenie hlavných obáv občanov EÚ a umožnia agentúre EASA a EÚ prijať informované rozhodnutie o primeranej regulácii, ktorá zohľadní hlavné očakávania spoločnosti a zároveň zaručí bezpečnosť.
Po dôkladnej analýze výsledkov prieskumu agentúra EASA zostavila množstvo zaujímavých materiálov na vysvetlenie mestskej leteckej mobility a prípadov jej využitia. Preskúmanie ďalej uvedených materiálov vám umožní mestskú leteckú mobilitu dôkladne pochopiť:

Navštívte nás na stránke EASA Pro a sledujte nový vývoj v oblasti mestskej leteckej mobility.