Zračni taksi kot del mestnega prometa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Veliko je bilo že storjenega za pripravo temeljev, da bi zračni taksiji postali alternativni način prevoza evropskih državljanov. Obsežna študija o zračni mobilnosti v mestih, ki jo je naročila agencija EASA, je jasno pokazala, v katero smer naj bi šel po mnenju evropskih državljanov prihodnji razvoj.

Za ponazoritev tega poglejmo samo nekaj izsledkov iz poročila:

Pozitivno mnenje o zračni mobilnosti v mestih 83 % anketirancev na splošno gleda pozitivno na zračno mobilnost v mestih. Tako visok delež kaže, da ima zračna mobilnost v mestih močno podporo med splošnim prebivalstvom.
Električni zrakoplovi z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (e-VTOL) 49 % anketirancev je pripravljenih preskusiti zračne taksije. Skoraj polovica njih bi bila pripravljena uporabiti tovrstni prevoz. To je precejšnja podpora in dober razlog, da regulatorji in proizvajalci začnejo s projekti na tem področju. 
Manj lokalnih emisij 51 % anketirancev pričakuje manj prometnih zastojev, 48 % pa zmanjšanje lokalnih emisij.

Zračni taksi – prevoz potnikov

Električni zrakoplovi z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (e-VTOL)Ker je bilo v evropskem zračnem prostoru izvedeno že veliko testnih poletov z zračnimi taksiji, se skupnost sedaj pripravlja na vzpostavitev storitev zračne mobilnosti v mestih, in sicer z zagotavljanjem ustreznih zrakoplovov in potrebne infrastrukture na tleh. V študiji o zračni mobilnosti v mestih so bili obravnavni nekateri primeri uporabe,  v tem članku pa se bomo osredotočili na zgolj enega od njih – zračni taksi.

V članku na spletni strani EASA Light „Projektiranje zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (VTOL) za zračno mobilnost v mestih“ so že bile opisane projektne specifikacije, ki bodo najbrž potrebne za tovrstne zrakoplove, ki se bodo uporabljali kot zračni taksiji za prevoz potnikov.

Pri potniškem prometu pa so pomembni tudi drugi vidiki, kot so letalski koridorji in zračne rute za zračne taksije.

Glavna storitev zračnih taksijev, vsaj na začetku, bo prevoz enega ali več potnikov na zrakoplovu, ki ga upravlja pilot.

Zračni taksiji bodo leteli v mestnem zračnem prostoru ter bodo alternativa že zelo obremenjeni cestni in železniški infrastrukturi na gosto poseljenih območjih. Najprej bo treba vzpostaviti povezave med glavnimi prometnimi vozlišči, npr. med glavno železniško postajo in lokalnim letališčem. Na takih odsekih bi zračni taksiji – vsaj na začetku, dokler si ne naberemo dovolj izkušenj – leteli znotraj fiksnega, vnaprej določenega omrežja letalskih koridorjev.

Letalski koridorji – varnost za ljudi v zraku in na tleh

Letalski koridorji

Letalske koridorje si predstavljajte kot vozne pasove v mestnem zračnem prostoru, po katerih letijo zračni taksiji za potniški promet.

Za zagotovitev varnosti pilotov in potnikov na krovu zračnih taksijev ter ljudi in objektov na tleh je treba vzpostaviti letalske koridorje.

Ti bodo zasnovani tako, da bodo zagotavljali najnižjo možno raven emisij v okolje, kot so denimo emisije hrupa, v gosto poseljenih območjih, hkrati pa omogočali učinkovite prevozne storitve.

Tipični tovrstni letalski koridorji so na primer namenjeni poletom zračnega taksija čez vodovja, kot so reke, velika jezera ali morja. Cilj tega je čim bolj zmanjšati tveganje za ljudi in objekte na tleh. Tudi na krovu zračnega taksija bo obvezna uporaba dodatne varnostne opreme, pilota in potnike pa bo treba poučiti o vseh zasilnih postopkih, vključno z zasilnim pristankom na vodi.

Letalski koridorji bodo povezali kraj vzleta s krajem pristanka zračnega taksija. Mesto, s katerega vzletajo in na katerem pristajajo zračni taksiji, imenujemo vertiport.

V članku o vertiportih, objavljenem na spletni strani EASA Light, so obrazložene podrobnosti o vzletiščih in pristajališčih za zračne taksije, ter o tem, kje in kako bi jih bilo mogoče vključiti v mestna središča.

Kdo bo ponujal storitve zračnega taksija?

VertiportiStoritve zračnega taksija bi lahko bile organizirane podobno kot storitve taksija na tleh. Lahko bi jih ponujali neposredno proizvajalci ali manjša podjetja, ki bi skrbeli tudi za storitve na krovu med krajšimi poleti v mestnih okoljih.

Vse to je odvisno od poletov, ki jih bodo ponujali, zračne rute, po kateri bodo leteli, števila ljudi na krovu zrakoplova ter značilnosti samega zračnega taksija.

Pri manjšem številu potnikov, omejenem prostoru in sorazmerno kratkem času letenja tradicionalne storitve na krovu, kot so strežba hrane in pijače ali brezcarinska prodaja izdelkov, ne bi bile niti potrebne niti smotrne s komercialnega vidika.

Tradicionalne letalske družbe bi lahko storitve zračnega taksija ponujale tudi kot povezovalne lete do običajnih letališč.

Priprava temeljev za vzpostavitev storitev zračnega taksija v mestih

Agencija EASA je predlagala pravila za operacije zračnih taksijev v mestih, ki predstavljajo prvi celovit zakonodajni predlog na tem področju v svetu. Ta pravila bodo določala operacije zračnih taksijev in nujnih medicinskih storitev s pomočjo zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem (VTOL).

Če želite več informacij o tem, preberite sporočilo za javnost agencije EASA The world’s first rules for operation of air taxis in cities (Prva pravila za operacije zračnih taksijev v mestih na svetu).

Ostanite na tekočem – spremljate spletno stran EASA Light.

Agencija EASA bo z vami delila vse najnovejše informacije o zrakoplovih z navpičnim vzletanjem in pristajanjem, vertiportih in razvoju dogodkov, pomembnih za državljane in potnike. Oglejte si naše članke o zrakoplovih z navpičnim vzletanjem in pristajanjem, brezpilotnih letalih in drugih področjih na spletni strani EASA Light.

Ustvarite svoj uporabniški račun in nas spremljajte na spletni strani EASA Light, da boste stalno na tekočem.