Τα αεροταξί ως μέσο αστικής μεταφοράς

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Έχουν γίνει πολλά βήματα για την προετοιμασία των αεροταξί ως εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αστική εναέρια κινητικότητα που εκπονήθηκε για λογαριασμό του EASA έδωσε σαφείς ενδείξεις σχετικά με το ποια θεωρούν οι Ευρωπαίοι πολίτες τη σωστή κατεύθυνση.

Τα ακόλουθα ποσοστά, που προέκυψαν από την έκθεση, μας βοηθούν να κατανοήσουμε την πραγματική διάσταση:

Θετική στάση προς την αστική εναέρια κινητικότητα Το 83% επιδεικνύει θετική στάση προς την αστική εναέρια κινητικότητα εν γένει. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει ότι η αστική εναέρια κινητικότητα και η σχετική εναέρια κινητικότητα χαίρουν της σθεναρής στήριξης του ευρέος κοινού.
Evtol Το 49% δηλώνει έτοιμο να δοκιμάσει το αεροταξί. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα θα ήταν έτοιμοι να το δοκιμάσουν. Συνεπώς, δίνεται στις ρυθμιστικές αρχές και τους κατασκευαστές μια συνολική έγκριση και ένας καλός λόγος να προχωρήσουν. 
Χαμηλότερες τοπικές εκπομπές Το 51% αναμένει μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ το 48% προβλέπει μείωση των τοπικών εκπομπών.

Αεροταξί – μεταφορά επιβατών

EvtolΜετά από πλήθος δοκιμαστικών πτήσεων αεροταξί που πραγματοποιήθηκαν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η κοινότητα προετοιμάζεται πλέον για την εφαρμογή της αστικής εναέριας κινητικότητας, κατασκευάζοντας το κατάλληλο αεροσκάφος και τις απαραίτητες υποδομές στο έδαφος. Στη μελέτη για την αστική εναέρια κινητικότητα επισημαίνονται διάφορες περιπτώσεις χρήσης.  Στο παρόν άρθρο, θα επικεντρωθούμε σε μία συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης - το αεροταξί.

Το άρθρο του EASA Light «Σχεδιασμός αεροσκαφών ΚΑΠ για την αστική εναέρια κινητικότητα» ήδη παρουσιάζει συνοπτικά τις αναμενόμενες προδιαγραφές σχεδιασμού όσον αφορά το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (ΚΑΠ) που θα χρησιμοποιείται ως αεροταξί για τη μεταφορά επιβατών.

Υπάρχουν, ωστόσο, επιπλέον σημαντικές παράμετροι όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, όπως οι διάδρομοι και οι διαδρομές πτήσης για τα αεροταξί.

Η κύρια χρήση των αεροταξί, τουλάχιστον στην αρχή, θα είναι η μεταφορά ενός ή περισσότερων επιβατών με χειριστή για την πτήση.

Τα αεροταξί θα χρησιμοποιούν τον αστικό εναέριο χώρο, παρέχοντας μια εναλλακτική λύση στη συμφόρηση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το πρώτο βήμα θα είναι η δημιουργία ορισμένων διαδρομών μεταξύ των κύριων μεταφορικών κόμβων, για παράδειγμα, μεταξύ του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού και του τοπικού αερολιμένα. Σε μια τέτοια διαδρομή, το αεροταξί, στην αρχή και έως ότου αποκτηθεί η κατάλληλη πείρα, θα ακολουθεί ένα προκαθορισμένο δίκτυο διαδρόμων πτήσης.

Διάδρομοι πτήσης - ασφάλεια για τους ανθρώπους στον αέρα και στο έδαφος

Διάδρομοι πτήσης

Φανταστείτε τους «διαδρόμους πτήσης» σαν λωρίδες κυκλοφορίας στον αστικό εναέριο χώρο, τις οποίες θα ακολουθούν τα αεροταξί για τη μεταφορά επιβατών.

Οι διάδρομοι πτήσης δημιουργούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αεροταξί, των χειριστών και των επιβατών επί του αεροσκάφους, καθώς και των ανθρώπων στο έδαφος και των περιουσιών τους.

Θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να διατηρούν στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές εκπομπές, όπως ο θόρυβος, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν αποτελεσματική μεταφορά.

Οι τυπικοί διάδρομοι πτήσης θα επιτρέπουν στα αεροταξί να περνούν πάνω από υδάτινες επιφάνειες, όπως ποταμούς, μεγάλες λίμνες ή τη θάλασσα. Αυτό έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους στο έδαφος. Ωστόσο, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετος εξοπλισμός ασφαλείας επί του αεροσκάφους, και ότι ο χειριστής και ο επιβάτης ή οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν διαδικασία έκτακτης ανάγκης που συνεπάγεται προσγείωση έκτακτης ανάγκης στο νερό.

Οι διάδρομοι πτήσης θα συνδέουν τον τόπο αναχώρησης με τον τόπο άφιξης του αεροταξί. Ο τόπος στον οποίο το αεροταξί μπορεί να απογειώνεται και προσγειώνεται είναι γνωστός ως κάθετος αερολιμένας.

Το άρθρο του EASA Light για τους κάθετους αερολιμένες παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους κεντρικούς/κάθετους αερολιμένες αναχώρησης και άφιξης, τους τόπους και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις πόλεις μας.

Ποιος θα προσφέρει τις πτήσεις με αεροταξί;

Κάθετοι αερολιμένεςΟι υπηρεσίες αεροταξί ενδεχομένως θα προσφέρονται με παρόμοιο τρόπο με το μοντέλο που ισχύει σήμερα για τις υπηρεσίες ταξί. Οι υπηρεσίες αεροταξί θα μπορούν να προσφέρονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή από μικρές εταιρείες, και θα καλύπτουν σύντομες διαδρομές εντός του αστικού περιβάλλοντος.

Όλα αυτά εξαρτώνται από τις πτήσεις που προτίθενται να προσφέρουν, την τροχιά πτήσης που θα ακολουθούν, τον αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος και τη διάταξη του αεροταξί.

Λόγω του μικρού αριθμού επιβατών στο αεροσκάφος, του περιορισμένου χώρου και του σχετικά σύντομου χρόνου πτήσης, οι συνήθεις υπηρεσίες που παρέχονται στο αεροσκάφος, όπως ποτά, γεύματα ή αφορολόγητα είδη, δεν θα είναι εμπορικά βιώσιμες ή αναγκαίες.

Οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να παρέχουν τις υπηρεσίες αεροταξί σύντομης διαδρομής και ως μέσο σύνδεσης των μεταφορών με τον αερολιμένα.

Προετοιμάζοντας το έδαφος για τη λειτουργία αεροταξί στις πόλεις

Ο EASA πρότεινε κανόνες για τη λειτουργία των αεροταξί στις πόλεις, οι οποίοι αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για τέτοιου είδους κανονισμούς παγκοσμίως. Οι νέοι κανόνες θα ορίζουν τη λειτουργία των αεροταξί και των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με τη χρήση αεροσκάφους ΚΑΠ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ο EASA δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου με τίτλο «Οι πρώτοι κανόνες παγκοσμίως για τη λειτουργία των αεροταξί στις πόλεις».

Μείνετε ενημερωμένοι – ακολουθείστε το EASA Light

Ο EASA θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αεροσκάφη ΚΑΠ, τους κάθετους αερολιμένες και τις σχετικές εξελίξεις στους πολίτες και τους επιβάτες. Ανατρέξτε στα άρθρα μας σχετικά με τα αεροσκάφη ΚΑΠ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλες περιοχές ενδιαφέροντος του EASA Light.

Δημιουργήστε λογαριασμό και ακολουθήστε μας στο EASA Light για να μείνετε ενημερωμένοι.