Luchttaxi’s als stedelijk vervoermiddel

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Er zijn al veel inspanningen geleverd om de weg vrij te maken voor het gebruik van luchttaxi’s met het oog op stedelijke mobiliteit in Europa. EASA heeft een uitvoerige studie laten uitvoeren naar stedelijke luchtmobiliteit, waaruit een duidelijk beeld naar voren is gekomen van de wensen van de Europese burger op dit gebied.

Hieronder vindt u een aantal cijfers uit het studieverslag om u een idee te geven:

Positieve houding tegenover stedelijke luchtmobiliteit 83 % staat in het algemeen positief tegenover stedelijke luchtmobiliteit. Hieruit blijkt dat stedelijke luchtmobiliteit en daarmee verband houdende luchtmobiliteitsopties in grote mate op de steun van de algemene bevolking kunnen rekenen.
e-VTOL’s 49 % is bereid om een luchttaxi uit te proberen. Bijna de helft van de respondenten wil weleens een proefvluchtje maken. Dit geeft blijk van brede steun voor het concept, dus regelgevers en producenten kunnen er nu gerust mee aan de slag gaan. 
Minder lokale emissies 51 % verwacht dat er minder files zullen zijn en 48 % denkt dat de lokale uitstoot zal worden teruggedrongen.

Luchttaxi’s – personenvervoer

e-VTOL’sIn Europa hebben al verschillende luchttaxi’s het luchtruim gekozen voor een proefvlucht. Nu wordt er aan de voorbereidingen gewerkt voor de concrete invoering van stedelijke luchtmobiliteit: er moeten degelijke luchtvaartuigen worden gebouwd en op de grond moet de nodige infrastructuur worden aangelegd. In de studie naar stedelijke luchtmobiliteit kwamen verschillende mogelijke gebruiksdoelen van luchtvervoermiddelen aan bod.  In dit artikel kijken we naar één specifieke toepassing: luchttaxi’s.

In het EASA Light-artikel over VTOL-ontwerpen voor stedelijke luchtmobiliteit hebben we de ontwerpspecificaties besproken die waarschijnlijk zullen worden gehanteerd voor de verticaal opstijgende en landende luchtvaartuigen (vertical take-off and landing aircraft – VTOL’s) die zullen worden ingezet als luchttaxi’s voor het vervoer van passagiers.

Maar personenvervoer door de lucht heeft nog andere belangrijke aspecten, zoals luchtcorridors en vliegroutes voor luchttaxi’s.

Luchttaxi’s zullen (tenminste in de beginfase) een piloot aan boord hebben en worden gebruikt om één of meerdere passagiers te vervoeren.

Luchttaxi’s vliegen in het luchtruim boven de stad en kunnen zo het verkeer op de drukke wegen en spoorwegen in dichtbevolkte gebieden ontlasten. In de eerste plaats zullen er routes worden uitgestippeld tussen grote verkeershubs, bijvoorbeeld tussen centrale treinstations en lokale luchthavens. Tot er genoeg ervaring is opgebouwd zullen de luchttaxi’s initieel alleen een vooraf goedgekeurd netwerk van luchtcorridors benutten.

Luchtcorridors – veiligheid in de lucht en op de grond

Luchtcorridors

Een luchtcorridor kan worden gezien als een baanvak, maar dan in het luchtruim boven onze stad, waarlangs luchttaxi’s passagiers vervoeren.

Luchtcorridors worden zodanig uitgetekend dat de luchttaxi’s zelf, evenals de piloot en de passagiers aan boord, maar ook alle mensen en hun eigendommen op de grond, veilig worden gehouden.

Daarbij wordt er ook voor gezorgd dat de milieu-emissies (zoals lawaai) in dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk worden beperkt, terwijl de vlucht tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

Waar mogelijk vliegen luchttaxi’s doorgaans over het water, bijvoorbeeld boven rivieren, grote meren of zeeën. Zo wordt het risico voor mensen en hun eigendommen op de grond zo klein mogelijk gehouden. Dat betekent echter ook dat de luchttaxi extra veiligheidsuitrusting aan boord moet hebben, en dat de piloot en de passagiers moeten weten wat ze moeten doen ingeval er een noodlanding op het water moet worden gemaakt.

Een luchtcorridor loopt van het vertrek- tot het aankomstpunt van de luchttaxi. Locaties waar luchttaxi’s kunnen opstijgen en landen worden “vertiports” genoemd.

Het onderwerp van vertrek- en aankomsthubs/vertiports wordt besproken in het EASA Light-artikel over vertiports. Daarin wordt ook verkend waar en hoe deze hubs in onze steden zouden kunnen worden geïntegreerd.

Door wie zullen de luchttaxi’s worden geëxploiteerd?

VertiportsHet systeem voor luchttaxivluchten zou grote gelijkenissen kunnen vertonen met de manier waarop gewone taxiritten momenteel worden geregeld. Luchttaxidiensten zouden rechtstreeks door de fabrikant van het luchtvaartuig kunnen worden aangeboden, of door kleine maatschappijen. De vluchten zullen dienen voor korte verplaatsingen in de stad.

Het hangt allemaal af van de aangeboden vluchten, de benutte vliegbanen, het aantal passagiers en de configuratie van de luchttaxi.

Luchttaxi’s zullen een klein aantal passagiers vervoeren, bieden weinig ruimte aan boord en zijn naar verhouding niet lang onderweg. De diensten die in traditionele vliegtuigen worden aangeboden, zoals eten, drinken en dutyfree-artikelen, zijn voor luchttaxi’s niet commercieel haalbaar en zelfs niet nodig.

Conventionele luchtvaartmaatschappijen kunnen korte taxivluchten wel aanbieden als aansluiting naar de luchthaven.

De weg vrijmaken voor luchttaxi’s in onze steden

EASA heeft een reeks regels voorgesteld voor het gebruik van luchttaxi’s in stedelijke omgevingen. Dit zijn de eerste uitgebreide voorschriften op dit gebied in de hele wereld. In deze nieuwe regels wordt het gebruik van VTOL’s als luchttaxi’s en hulpmiddelen voor medische nooddiensten vastgelegd.

Meer details hierover vindt u in het persbericht van EASA over de eerste regels ter wereld voor het gebruik van luchttaxi’s in steden.

Blijf op de hoogte – volg EASA Light

EASA maakt alle nieuwe informatie over VTOL’s, vertiports en andere ontwikkelingen bekend die van belang kan zijn voor burgers en passagiers. Op EASA Light vindt u al onze artikelen over VTOL’s, drones en andere onderwerpen.

Maak een account aan en volg ons op EASA Light om op de hoogte te blijven.