Vertiporty v mestskom prostredí

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Mestská letecká mobilita sa rýchlo stáva realitou a všetci sme sa už mali možnosť prostredníctvom modelov či videí oboznámiť s nejakými nápadmi a získať predstavu ako by mohla naša doprava v mestskom prostredí v budúcnosti vyzerať.

Zo štúdie EASA s názvom Mestská letecká mobilita jasne vyplýva, že občania EÚ vo veľkej miere podporujú spôsoby jej využitia, ako sú letecké taxíky a dodávky zdravotných potrieb, a preto budú pravdepodobne zavedené ako prvé.

V našom článku s názvom Vertikálny vzlet a pristátie (VTOL) sa vysvetľuje koncepcia vzlietania a pristávania lietadiel v mestských prostrediach. Odkiaľ presne však budú lietadlá VTOL a iné lietadlá vzlietať a kde budú pristávať?

V tomto článku sú načrtnuté niektoré všeobecné nápady, zásady a konštrukčné návrhy, ktoré vám umožnia získať predstavu o pripravovaných inováciách.

Vertiporty – hlavné uzly pre lietadlá VTOL, ako sú letecké taxíky a drony

Uvádzame technický opis vertiportu:

„plocha na zemi alebo vode alebo štruktúra používaná alebo určená na použitie pri pristávaní a vzlietaní lietadiel VTOL“.

Znamená to, že vertiporty sú vyhradené plochy, ktoré sú vybavené infraštruktúrou nevyhnutnou na vykonávanie bezpečnej osobnej alebo nákladnej obchodnej leteckej dopravy lietadlami s vertikálnym vzletom a pristátím (VTOL). Na úplné využitie potenciálu mestskej leteckej mobility musia byť vertiporty ľahko dostupné a musia disponovať službami, ktoré majú dobré spojenie na ulice, železničné a autobusové stanice atď. Môžu sa nachádzať buď na úrovni ulíc alebo na strechách budov.

Trajektórie – (dráhy letu pri vzlietaní a pristávaní)

Lietadlá VTOL sú vo svojej podstate navrhnuté tak, aby dokázali vzlietať a pristávať vertikálne. Tento spôsob vzletu sa však môže obmedzovať len na úplne počiatočnú fázu vzletu, pričom zvyšok dráhy letu je viac menej horizontálny.

Je preto dôležité vziať do úvahy celú dráhu, ktorú lietadlo VTOL pri lete využíva, alebo inak povedané, trajektóriu letu.

Trajektórie

Na obrázku vľavo je zobrazený vertiport na streche budovy s „čistou“ zelenou trajektóriou, čo znamená, že lietadlo VTOL dokáže z tohto vertiportu vzlietnuť bez toho, aby mu niečo v dráhe prekážalo. Napravo je vidieť vertiport nachádzajúci sa na zemi a je zrejmé, že to isté lietadlo VTOL by odtiaľ nedokázalo vzlietnuť, pretože jeho trajektória je príliš plytká a na ceste by narazilo na prekážku. Znamená to, že vzlet tohto lietadla s nižším výkonom by odtiaľ nebol možný.

Prispôsobiteľná mestská letecká mobilita

EASA má v pláne zostaviť čo možno najširšiu škálu požiadaviek, aby zaistila, že mestskú leteckú mobilitu bude možné prispôsobiť všetkým druhom mestských prostredí a všetkým typom lietadiel VTOL. Pozrite si tri rôzne profily vzletu.

VyvýšenýKonvenčný vzlet z vyvýšeného miesta:
VTOL vzlieta z vyššie položeného bodu v meste (napr. zo strechy vysokej budovy), čo mu v prípade určitých zlyhaní umožňuje v trajektórii na chvíľu klesnúť.

 

KonvenčnýKonvenčný vzlet:
V tomto prípade VTOL vzlieta z plochy, v blízkosti ktorej sa nenachádzajú žiadne prekážky. Vertiport môže mať aj krátku vzletovú a pristávaciu dráhu a umožniť tak lietadlu rozbeh pri štarte, čím sa v prípade niektorých typov VTOL a misií zvyšuje energetická účinnosť.
Aj v tomto prípade má lietadlo priestor na pokles v dráhe letu, čo je dôležité v prípade niektorých zlyhaní.

 

VertikálnyVertikálny vzlet:
Tento profil je osobitne navrhnutý pre vertikálny vzlet v prostredí, kde je veľa prekážok, pričom veľká časť dráhy letu VTOL sa vykonáva vertikálne.
Aj za týchto okolností sú určité zlyhania zvládnuteľné.

Zaistenie bezpečných vzletov a pristátí

Okrem uvedených vzletových profilov sa vo veľkej miere diskutuje o dvoch ďalších cieľoch, ktoré treba vziať do úvahy pri rozhodovaní o umiestnení a type vertiportov, ako aj dráhach letu VTOL.

Bezpečnostné ciele

  • Lietadlo môže získať osvedčenie v dvoch kategóriách: základnej alebo vyššej.
  • Najvyššie bezpečnostné ciele sú stanovené pre vyššiu kategóriu. Vyžadujú sa pre lety v rušných mestách či v priestore nad mestom alebo pre osobnú obchodnú leteckú dopravu (letecké taxíky).
  • Pre základnú kategóriu sú bezpečnostné ciele nižšie a v záujme zaistenia proporcionality závisia od počtu cestujúcich (0 –⁠ 1, 2 –⁠ 6 alebo 7 –⁠ 9) prepravovaných lietadlami VTOL. Môžu sa využívať v prípade inej ako osobnej obchodnej leteckej dopravy mimo husto osídlených oblastí, ako napríklad na vidieku.

Výkonnostné ciele

  • Pre každú kategóriu stanovujú kapacitu, ktorá je nevyhnutná na bezpečnú prevádzku lietadla VTOL pre prípady, keď sa vyskytnú udalosti, akou je napr. zlyhanie motora.
     

Vyššia kategória

CSFL

V prípade lietadiel VTOL, ktoré využívajú mestský vzdušný priestor v husto osídlených oblastiach, ako sú veľkomestá, sa vyžaduje, aby boli spôsobilé na „bezpečné pokračovanie letu a pristátie“ (CSFL), pretože môžu nastať situácie, keď lietadlo VTOL nebude schopné v meste mimo vertiportu okamžite pristáť.

Základná kategória

CEL

VTOL, ktoré letia nad oblasťami, ktoré nie sú husto osídlené, majú viac možností na vykonanie „kontrolovaného núdzového pristátia“ (CEL). Pristátie sa môže uskutočniť mimo vertiportu, musí byť však kontrolované, podobne ako v prípade helikoptéry alebo letúna pri strate výkonu.

Lievikovitý tvar –⁠ riešenie pre vzlety a pristátia bez prekážok

LievikV dokumente s názvom EASA’s prototype technical specifications (Technické špecifikácie prototypov agentúry EASA) uverejnenom 24. marca 2022 je predstavená inovatívna koncepcia toho, ako sa majú zabezpečiť vzlety a pristátia bez prekážok.

Priestor v tvare lievika nad vertiportom, tzv. priestor bez prekážok, umožňuje lietadlám VTOL vzlietnuť a pristáť tak, že využívajú významný vertikálny úsek dráhy letu, a tým zohľadňujú environmentálne obmedzenia a obmedzenia hluku v mestskom prostredí.

Komplexné vysvetľujúce video – odborné, ale veľmi zaujímavé

Ako súčasť nášho informačného balíka pre podujatie European Rotors (Európske rotory), ktoré sa uskutočnilo v novembri 2021, Lionel Tauszig (hlavný projektový manažér agentúry EASA pre osvedčovanie lietadiel VTOL a eVTOL) zostavil veľmi komplexnú video prezentáciu.

Video obsahuje informácie zhrnuté v tomto článku a ponúka ďalšie technické a podrobné informácie o dráhach letu a vertiportoch.

Video.

Pozrite si video

Ak si chcete pozrieť iba témy vysvetlené v tomto článku, kliknite na priame prepojenia na príslušné časti videa: