It-Taxis tal-Ajru bħala trasport urban

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Saret ħafna ħidma biex it-taxis tal-ajru jitħejjew biex isiru mod alternattiv ta’ trasport għaċ-ċittadini Ewropej. Studju komprensiv dwar il-Mobilità bl-Ajru Urbana li sar f’isem l-EASA ta indikazzjonijiet ċari dwar x’jaħsbu ċ-ċittadini Ewropej li tkun it-triq tajba 'l quddiem.

Hawn biss ftit numri mir-rapport biex dan jitqiegħed fil-perspettiva:

Attitudni pożittiva lejn il-UAM 83 % juru attitudni pożittiva lejn il-Mobilità bl-Ajru Urbana (UAM) b’mod ġenerali. Dan in-numru kkonferma li l-UAM u l-mobilità tal-ajru relatata għandhom appoġġ qawwi mill-pubbliku ġenerali.
Evtol 49 % huma lesti li jippruvaw it-taxis tal-ajru. Kważi nofs il-parteċipanti tal-istudju huma lesti li jippruvawhom. Allura, approvazzjoni ġenerali u raġuni tajba għar-regolaturi u l-manifatturi biex ifittxu jibdew. 
Inqas emissjonijiet lokali 51 % jantiċipaw tnaqqis fil-konġestjonijiet tat-traffiku u 48 % jaraw tnaqqis tal-emissjonijiet lokali.

Taxis tal-ajru — trasport tal-passiġġieri

EvtolB’għadd ta’ titjiriet bi prova ta’ taxis tal-ajru li qed isiru fis-smewwiet Ewropej, il-komunità issa qed tħejji ruħha biex timplimenta l-mobilità tal-ajru urbana, kemm billi tistabbilixxi inġenju tal-ajru xieraq kif ukoll l-infrastruttura meħtieġa fuq l-art. Hemm xi każijiet ta’ użu li ġew enfasizzati fl-istudju UAM.  F’dan l-artiklu, aħna se nikkonċentraw fuq każ ta ‘użu partikolari — it-taxi tal-ajru.

L-artiklu tal-EASA Light “Disinn VTOL għall-Mobilità tal-Ajru Urbana” diġà ddeskriva l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn li huma antiċipati f’dak li għandu x’jaqsam ma inġenji tal-ajru bil-Qtugh mill-Art u l-Inżul Vertikali (VTOL) se jintużaw għat-trasport tal-passiġġieri bħala taxis tal-ajru.

Iżda hemm aspetti importanti oħra fir-rigward tat-trasport tal-passiġġieri, bħall-kurituri tat-titjiriet u r-rotot għat-taxis tal-ajru.

L-użu ewlieni tat-taxis tal-ajru, tal-inqas fil-bidu, se jkun it-trasport ta’ passiġġier wieħed jew aktar bi bdot abbord għat-titjira.

It-taxis tal-ajru se jużaw smewwiet urbani, u jipprovdu alternattiva għall-infrastruttura tat-toroq u tal-ferrovija diġà konġestjonata f’żoni b’densità għolja ta’ popolazzjoni. L-ewwel pass se jkun li jiġu stabbiliti xi rotot bejn ċentri ewlenin tat-trasport, pereżempju, vjaġġ bejn stazzjon ewlieni tal-ferrovija u ajruport lokali. F’tali vjaġġ, it-taxis tal-ajru jsegwu, fil-bidu u sakemm tinkiseb l-esperjenza, network fiss ta’ kurituri tat-titjiriet approvat minn qabel.

Kurituri tat-titjiriet — is-sikurezza għan-nies fl-ajru u fuq l-art

Kurituri tat-Titjiriet

Immaġina “Kurituri tat-Titjiriet” bħala korsiji fis-smewwiet urbani tagħna, li jsegwu t-taxis tal-ajru għat-trasport tal-passiġġieri.

Il-kurituri tat-titjiriet huma stabbiliti biex jiżguraw is-sikurezza għat-taxis, il-bdoti u l-passiġġieri tal-ajru, abbord, kif ukoll għan-nies u l-proprjetajiet tagħhom fuq l-art.

Dawn se jkunu ddisinjati biex iżommu l-emissjonijiet ambjentali bħall-istorbju għall-minimu f’żoni b’popolazzjoni densa, filwaqt li jiżguraw trasport effiċjenti.

Kurituri tat-titjiriet tipiċi jistgħu jieħdu t-taxi tal-ajru fuq l-ilma, bħal xmara, lag kbir jew il-baħar. Dan biex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju għall-persuni u l-proprjetajiet fuq l-art. Madankollu, dan ifisser li tagħmir addizzjonali ta’ sikurezza jeħtieġ li jinġarr abbord it-taxi tal-ajru, u l-bdot u l-passiġġier(i) għandhom jiġu mgħarrfa għal kwalunkwe proċedura ta’ emerġenza li tinvolvi nżul ta’ emerġenza fuq l-ilma.

Il-kurituri tat-titjiriet se jgħaqqdu l-post tat-tluq mal-post tal-wasla tat-taxis tal-ajru. Dawk il-postijiet li fihom taxi tal-ajru tista' tinqata; mill-art u tinżel huma magħrufa bħala vertiport.

L-artiklu tal-EASA Light dwar il-vertiportijiet jagħti ħarsa lejn iċ-ċentri/il-vertiportijiet tat-tluq u tal-wasla, fejn u kif jistgħu jiġu integrati fil-bliet tagħna.

Min se joffri titjiriet tat-taxi tal-ajru?

VeriportijietIs-servizzi tat-taxi tal-ajru jistgħu jiġu offruti b’mod simili għall-mudell attwalment fis-seħħ għas-servizzi tat-taxi. Is-servizzi tat-taxi tal-ajru jistgħu jiġu offruti direttament mill-manifatturi jew kumpaniji żgħar u jintużaw għal vjaġġi qosra f’ambjenti urbani.

Dan kollu jiddependi fuq it-titjiriet li beħsiebhom joffru, it-trajettorja tat-titjira li jieħdu, in-numru ta’ nies abbord l-inġenju tal-ajru u l-konfigurazzjoni tat-taxi tal-ajru.

B’numru żgħir biss ta’ passiġġieri abbord, l-ispazju limitat u ħin ta’ titjir relattivament qasir, servizzi tradizzjonali abbord bħal xorb, ikel jew oġġetti mingħajr dazju ma jkunux kummerċjalment vijabbli jew meħtieġa.

Il-linji tal-ajru tradizzjonali jistgħu joffru wkoll servizzi tat-taxi tal-ajru qosra bħal konnessjonijiet tat-trasport lejn l-ajruport.

Inwittu t-triq għall-operazzjonijiet tat-taxis tal-ajru fl-ibliet

L-EASA pproponiet regoli għall-operat tat-taxis tal-ajru fl-ibliet, l-ewwel proposta komprensiva biex tali regolamenti jinħarġu mad-dinja kollha. Ir-regoli l-ġodda se jiddefinixxu l-operat tat-taxis tal-ajru u s-servizzi mediċi ta’ emerġenza li jużaw l-inġenji tal-ajru bil-VTOL.

Jekk tixtieq tkun taf aktar dettalji, l-EASA ppubblikat stqarrija għall-istampa “L-ewwel regoli tad-dinja għat-tħaddim tat-taxis tal-ajru fl-ibliet”.

Żomm ruħek infurmat u aġġornat — segwi EASA Light

L-EASA se tikkondividi l-aħħar informazzjoni kollha dwar il-VTOLs, il-vertiportijiet u l-iżviluppi rilevanti għaċ-ċittadini u l-passiġġieri. Agħti ħarsa lejn l-artikli tagħna dwar VTOLs, droni u oqsma oħra fuq EASA Light.

Oħloq kont u segwina fuq EASA Light biex iżżomm ruħek aġġornat