Flygande stadstaxi på väg att bli verklighet

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Förberedelserna är igång för att flygtaxi ska kunna bli ett alternativt transportsätt för EU-medborgarna. I den omfattande studien om urban luftmobilitet som genomförts på Easas vägnar får vi tydliga indikationer på vad EU-medborgarna anser vara nästa steg i utvecklingen.

För att sätta detta i ett perspektiv tar vi här upp några siffror från rapporten:

Positiva attityder gentemot urban luftmobilitet 83 procent av de tillfrågade uppvisar en positiv attityd gentemot urban luftmobilitet generellt. Detta bekräftar att urban luftmobilitet och relaterad luftmobilitet har ett starkt stöd från allmänheten.
Evtol 49 procent uppger att de skulle kunna tänka sig att prova flygtaxi. Nästan hälften av deltagarna i studien uppger att de skulle vara beredda att prova. Det finns alltså ett övergripande stöd och goda skäl för tillsynsmyndigheter och tillverkare att ta steg framåt i utvecklingen. 
Mindre lokala utsläpp 51 procent räknar med en lägre belastning på vägarna och 48 procent uppger en minskning av lokala utsläpp.

Flygtaxi – passagerartransport

EvtolEfter att ha genomfört ett flertal testflygningar med flygtaxi i det europeiska luftrummet börjar samhället nu bli redo för att införa lösningar för urban luftmobilitet, både avseende lämpliga luftfartyg och nödvändig infrastruktur på marken. Studien om urban luftmobilitet lyfter fram några möjligheter för hur urban luftmobilitet kan användas.  I den här artikeln fokuserar vi på en specifik sådan möjlighet, nämligen flygtaxi.

I artikeln ”VTOL – luftfarkoster för luftmobilitet i stadsmiljöer” i EASA Light tog vi upp de designrelaterade specifikationerna som förutses med avseende på VTOL-flygplan för passagerartransport i form av flygtaxi.

Men det finns andra viktiga aspekter när det kommer till passagerartransport, såsom flygkorridorer och rutter för flygtaxi.

Flygtaxi kommer åtminstone till en början främst att användas för att transportera en eller flera passagerare med en pilot ombord som sköter flygningen.

Detta kommer att ske i det urbana luftrummet, och innebär således ett alternativ till det redan överbelastade väg- och järnvägsnätet i tätbefolkade områden. Som ett första steg kommer det att införas rutter mellan viktiga transportnav, till exempel en rutt mellan en centraljärnvägsstation och en lokal flygplats. Under en sådan rutt skulle flygtaxi-farkosterna inledningsvis och tills dess att man har fått en viss erfarenhet följa bestämda flygkorridorsnätverk som godkänts på förhand.

Flygkorridorer – säkerhet för dem som befinner sig i luften och på marken

Flygkorridorer

Föreställ dig flygkorridorer som ”körfält” i det urbana luftrummet som flygtaxi-farkosterna följer vid passagerartransport.

Flygkorridorer införs för att garantera säkerheten för flygtaxi-farkosterna samt deras piloter och passagerare, såväl som för människor och egendom på marken.

De kommer att utformas på ett sådant sätt att miljöutsläpp, till exempel buller, minimeras i tätbefolkade områden, samtidigt som de säkerställer ett effektivt transportmedel.

Typiska flygkorridorer tar flygtaxi-farkosterna över vatten, såsom en flod, en stor sjö eller havet. Syftet är att minimera risken för människor och egendom på marken. Detta kommer dock innebära att extra säkerhetsutrustning måste medföras ombord i flygtaxi-farkosterna. Piloten och samtliga passagerare måste även informeras om eventuella nödförfaranden som skulle innebära en nödlandning på vatten.

Flygkorridorerna kommer att förbinda flygtaxi-farkosternas avreseplats och ankomstplats. Den plats där en flygtaxi-farkost kan starta och landa kallas för vertikalflygplats.

I EASA Light-artikeln om vertikalflygplatser ges information om nav/vertikalflygplatser för start och landning samt om var och hur de kan integreras i våra städer.

Vem kommer att erbjuda flygtaxiflygningar?

VertikalflygplatserFlygtaxitjänster kan eventuellt komma att erbjudas på ett liknande sätt som dagens modell för taxitjänster. De skulle kunna erbjudas direkt av tillverkarna eller små företag och skulle användas för korta resor inom stadsmiljön.

Allt detta beror på vilka flygningar de avser att erbjuda och vilka färdlinjer dessa ska ha, samt på antalet personer ombord och flygtaxi-konfigurationen.

Eftersom det endast rör sig om ett litet antal passagerare ombord, och med tanke på det begränsade utrymmet och en relativt kort flygtid, kommer inte traditionella ombordtjänster såsom försäljning av dryck, mat och tullfria varor varken vara kommersiellt gångbara eller nödvändiga.

Traditionella flygbolag kan också komma att erbjuda sådana korta flygtaxitjänster som transportsätt för anslutning till flygplatsen.

Att skapa förutsättningar för flygtaxiverksamhet i städer

Easa har föreslagit regler för flygtaxiverksamhet i städer, vilket är det första heltäckande förslaget i världen som avser utfärdandet av sådana bestämmelser. De nya reglerna kommer att fastställa flygtaxiverksamheten och medicinska nödtjänster vid användning av VTOL-flygplan.

Läs Easas pressmeddelande ”De första reglerna i världen för flygtaxiverksamhet i städer” för mer information.

Håll dig informerad och uppdaterad med hjälp av EASA Light

Easa kommer löpande att tillhandahålla den senaste informationen om VTOL-flygplan, vertikalflygplatser samt annan utveckling på området som kan vara av betydelse för medborgare och passagerare. Läs våra artiklar om VTOL-flygplan, drönare och mycket annat i EASA Light.

Skapa ett konto och följ oss på EASA Light för att få aktuell information.