Letecká taxislužba jako součást městské dopravy

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Máme za sebou rozsáhlou přípravu pro to, aby se letecká taxislužba mohla stát alternativním způsobem dopravy pro evropské občany. Z komplexní studie o městské letecké mobilitě provedené jménem Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) jasně vyplývá, jaký další postup by Evropané považovali za správný.

Níže uvádíme několik číselných údajů, které vše zasazují do příslušného kontextu:

Pozitivní postoj k městské letecké mobilitě 83 % respondentů obecně vyjadřuje pozitivní postoj k městské letecké mobilitě. Toto číslo potvrdilo, že městská letecká mobilita a související letecká mobilita mají silnou podporu široké veřejnosti.
eVTOL 49 % respondentů je připraveno leteckou taxislužbu vyzkoušet. Téměř polovina účastníků studie by byla ochotná jí dát šanci. To značí, že se těší všeobecné podpoře, což je dobrý důvod pro regulační orgány a výrobce, aby se pustili do práce. 
Snížení místních emisí 51 % respondentů předpokládá snížení dopravních zácp a 48 % očekává snížení místních emisí.

Letecká taxislužba – přeprava cestujících

eVTOLVzhledem k tomu, že v evropském vzdušném prostoru proběhla již řada zkušebních letů leteckých taxi, připravuje se nyní společnost na zavedení městské letecké mobility do praxe, a to jak zprovozněním vhodných letadel, tak vybudováním nezbytné pozemní infrastruktury. Studie městské letecké mobility zdůrazňuje několik různých způsobů použití.  V tomto článku se zaměříme na jeden konkrétní případ – leteckou taxislužbu.

Článek Návrhy letadel VTOL pro městskou leteckou mobilitu na stránkách EASA Light již nastínil konstrukční specifikace, které se očekávají u letadel se svislým vzletem a přistáním (VTOL), která budou využívána jako letecká taxi pro přepravu cestujících.

Existují však i další důležité aspekty, pokud jde o přepravu cestujících, jako jsou letecké koridory a trasy pro letecká taxi.

Pro začátek by hlavním účelem leteckých taxislužeb měla být letecká přeprava jednoho nebo více cestujících spolu s pilotem letadla.

Letecká taxi se budou pohybovat po obloze nad městy, a poskytnou tak alternativu k přetížené silniční a železniční infrastruktuře v hustě obydlených oblastech. Prvním krokem bude zavedení tras mezi hlavními dopravními uzly, například mezi hlavní železniční stanicí a místním letištěm. Na takových trasách by se letecká taxi zpočátku pohybovala v rámci předem schválené sítě koridorů, dokud bychom nezískali více zkušeností.

Letecké koridory – bezpečnost cestujících ve vzduchu i na zemi

Letecké koridory

Letecké koridory si můžete představit jako dopravní pruhy vedoucí oblohou nad městy, po kterých se letecká taxi pohybují v rámci přepravy cestujících.

Letecké koridory jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna bezpečnost letadel, pilotů a cestujících na palubě i osob a majetku na zemi.

Budou navrženy tak, aby se v hustě obydlených oblastech minimalizovaly emise ovlivňující životní prostředí, jako je hluk, a aby zároveň zajišťovaly účinnou dopravu.

Typicky mohou letecké koridory vést dopravu nad vodními plochami, jako jsou řeky, větší jezera nebo moře. Tím se minimalizuje riziko pro osoby a majetek na zemi. To však znamená, že letecká taxi bude třeba vybavit dodatečným bezpečnostním vybavením a pilot a cestující budou muset být poučeni o nouzových postupech, včetně nouzového přistání na vodě.

Letecké koridory pro leteckou taxislužbu propojí místo odletu s místem příletu. Plochy, kde taxi vzlétá a přistává, jsou označovány jako vertiporty.

Podrobnosti o vzletových a přistávacích plochách (vertiportech) a o tom, kde a jak je lze do městského prostředí integrovat, přináší článek o vertiportech na stránkách EASA Light.

Kdo bude leteckou taxislužbu nabízet?

VertiportyNabídka leteckých taxislužeb by mohla fungovat obdobně jako u stávajících taxi služeb. Tyto služby by mohli nabízet přímo výrobci nebo malé společnosti a měly by sloužit zejména k přepravě na krátké vzdálenosti v městském prostředí.

Vše závisí na konkrétním nabízeném letu, plánované trase, počtu cestujících na palubě a konfiguraci letecké taxislužby.

V případě malého počtu cestujících a vzhledem k omezenému prostoru na palubě a poměrně krátké době letu by tradiční palubní služby, jako je prodej nápojů, potravin nebo zboží s nulovým clem, nebyly z obchodního hlediska výhodné ani nezbytné.

Letecké taxislužby by mohly nabízet také tradiční letecké společnosti na krátkých vzdálenostech, např. jako dopravní spojení na letiště.

Podmínky pro provozování letecké taxislužby ve městech

Agentura EASA navrhla pravidla pro provozování leteckých taxislužeb ve městech – jde o první komplexní návrh předpisů, které budou vydávány po celém světě. Nová pravidla stanoví podmínky provozu leteckých taxislužeb a záchranných zdravotnických služeb využívajících letadla VTOL.

Více informací naleznete v tiskové zprávě agentury EASA s názvem První pravidla pro provoz leteckých taxislužeb ve městech na světě.

Nenechte si ujít novinky z této oblasti – sledujte stránky EASA Light

Agentura EASA bude sdílet veškeré nejnovější informace týkající se letadel VTOL, vertiportů a vývoje v tomto oboru, které by mohly být pro občany a cestující důležité. Projděte si naše články věnované letadlům VTOL, dronům a dalším tématům na stránkách EASA Light.

Chcete být v obraze? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light.