Въздушни таксита като градски транспорт

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Много усилия се полагат, за да могат въздушните таксита да се превърнат в алтернативен транспорт за европейските граждани. Задълбочено проучване относно градската въздушна мобилност, проведено от името на EASA, ясно показа как европейските граждани си представят успешния път напред.

Ето само няколко цифри от доклада, за да си изградите представа:

Положително отношение към ГВМ 83 % имат положително отношение към градската въздушна мобилност (ГВМ) като цяло. Тази стойност потвърждава, че ГВМ и свързаната с нея въздушна мобилност имат силна подкрепа от страна на широката общественост.
eVTOL 49 % са готови да изпробват въздушни таксита. Почти половината от участниците в проучването имат готовност да опитат този транспорт. Така че надзорните органи и производителите имат цялостна подкрепа и добри основания да се заемат с този проект. 
По малко емисии на местно ниво 51 % очакват намаляване на задръстванията, а 48 % — намаляване на емисиите на местно ниво.

Въздушните таксита — пътнически транспорт

eVTOLС извършването на редица тестови полети на въздушни таксита, които се провеждат в европейското небе, общността вече се подготвя за въвеждане на градската въздушна мобилност, както чрез осигуряване на подходящи въздухоплавателни средства и на необходимата наземна инфраструктура. Има няколко практически случаи, на които е отделено специално внимание в проучването на ГВМ.  В тази статия ще насочим вниманието върху конкретен практически случай — въздушното такси.

В статията на EASA Light „VTOL проекти за градска въздушна мобилност“ вече са описани очакваните проектни спецификации за летателните системи с вертикално излитане и кацане (VTOL), които ще бъдат използвани като въздушни таксита за превоз на пътници.

Но има и други важни аспекти, когато става въпрос за пътнически транспорт, като въздушни коридори и маршрути за въздушните таксита.

Въздушните таксита ще се използват, поне в началото, за превоз на един или повече пътници с пилот на борда по време на полета.

Въздушните таксита ще използват въздушното пространство над градовете, осигурявайки алтернатива на вече претоварената пътна и железопътна инфраструктура в гъсто населените райони. Първата стъпка ще бъде да се въведат няколко маршрута между основните транспортни възли, например пътуване между главна гара и местно летище. По време на такова пътуване въздушните таксита ще следват в началото и до натрупването на опит фиксирана предварително одобрена мрежа от коридори за полети.

Въздушни коридори — безопасност за хората във въздуха и на земята

Въздушни коридори

Представете си „въздушните коридори“ като пътни платна в небето над нашите градове, по които въздушните таксита ще извършват пътнически транспорт.

Въздушните коридори имат за цел да гарантират безопасността на въздушните таксита, пилотите и пътниците на борда, както и на хората и тяхното имущество на земята.

Те ще бъдат проектирани така, че емисиите в околната среда, като например шумът, да бъдат сведени до минимум в гъсто населените райони, като същевременно да се гарантира ефективен транспорт.

По обичайните въздушните коридори таксито може да прелита над водно пространство, като река, голямо езеро или море. Целта е да се сведе до минимум рискът за хората и имуществото на земята. Това обаче означава, че на борда на въздушните таксита трябва да има допълнително оборудване за безопасност, а пилотът и пътникът/ците трябва да бъдат инструктирани за всяка аварийна процедура, която включва евентуално аварийно кацане по вода.

Въздушните коридори ще свързват мястото на заминаване с мястото на пристигане на въздушните таксита. Тези обекти, където въздушните таксита могат да излитат и да кацат, са известни като вертипорти.

Статията в EASA Light за вертипортите дава представа за центровете/вертипортите за заминаване и пристигане, къде и как могат да се впишат в нашите градове.

Кой ще предлага полети с въздушни таксита?

ВертипортиВъздушните таксиметрови услуги биха могли да следват модела, който понастоящем е в сила за наземните таксиметрови услуги. Въздушните таксиметрови услуги могат да се предлагат директно от производители или малки предприятия и ще обслужват кратки пътувания в градска среда.

Всичко това зависи от полетите, които възнамеряват да предложат, траекторията на полета, която ще следват, броя на хората на борда на въздухоплавателното средство и конфигурацията на въздушното такси.

Поради малкия брой пътници на борда, ограниченото пространство и относително краткото полетно време, обичайни услуги на борда като напитки, храни или безмитни продажби няма да бъдат икономически целесъобразни или необходими.

Традиционните авиокомпании могат също да предлагат кратки въздушни таксиметрови услуги, като транспортна връзка до летището.

Създаване на условия за въздушни таксита в градовете

EASA предложи правила за експлоатацията на въздушни таксита в градовете — първото предложение на всеобхватни предписания в тази област, които да бъдат валидни в световен мащаб. Новите правила ще определят експлоатацията на въздушни таксита и спешни медицински услуги, използващи летателни системи VTOL.

Ако искате да научите повече подробности, EASA публикува съобщение за пресата „Първите правила в света за експлоатация на въздушни таксита в градовете“.

Бъдете информирани и в крак с новостите — следете EASA Light

EASA ще споделя цялата най-актуална информация за VTOL, вертипортите и промените, които са от значение за гражданите и пътниците. Разгледайте нашите статии за VTOL, дронове и други теми в EASA Light.

Създайте си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.