Lufttaxaer som bytransport

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Der er gjort meget for at bane vejen for lufttaxaer som en alternativ transportform for EU-borgerne. En omfattende undersøgelse af urban luftmobilitet, der er gennemført på vegne af EASA, har givet en klar indikation af, hvad de europæiske borgere vil betragte som et fornuftigt næste skridt.

Her blot et par tal fra rapporten for at sætte dette i perspektiv:

Positiv holdning til urban luftmobilitet 83 % udviser en positiv holdning til urban luftmobilitet generelt. Dette tal har bekræftet, at urban og anden luftmobilitet nyder stor opbakning i den brede befolkning.
Evtol 49 % er villige til at prøve en lufttaxa. Næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen ville være klar til at give det en chance. Altså bred tilslutning – og en god grund til myndigheder og producenter til at komme i gang. 
Færre lokale emissioner 51 % forventer en reduktion af trafikpropper, og 48 %, en reduktion af lokale emissioner.

Lufttaxaer – passagertransport

EvtolMens der finder en række testflyvninger af lufttaxaer sted i europæisk luftrum, gøres der nu for alvor klar til at gennemføre urban luftmobilitet, både ved at skaffe egnede fly og etablere den nødvendige infrastruktur på landjorden. Enkelte use cases er fremhævet i undersøgelsen om urban luftmobilitet.  I denne artikel vil vi fokusere på en bestemt use case – lufttaxaen.

I EASA Light-artiklen "VTOL-design til lufttransport i byområder" har vi allerede skitseret de nødvendige konstruktionsspecifikationer til VTOL-fly (fly, der letter og lander lodret), som vil blive anvendt som lufttaxaer til passagertransport.

Men der er andre vigtige aspekter, når det kommer til passagertransport, såsom flykorridorer og flyveruter til lufttaxaer.

Hovedformålet med​lufttaxaer – i hvert fald til at starte med – vil være at transportere én eller flere passagerer med en pilot om bord på flyet.

Lufttaxaer vil udnytte luftrummet i byerne og dermed udgøre et alternativ til den allerede overbelastede vej- og jernbaneinfrastruktur i tætbefolkede områder. Det første skridt vil være at etablere nogle ruter mellem store transportknudepunkter, f.eks. mellem en hovedbanegård og en lokal lufthavn. Så kommer lufttaxaerne og – når der er indhentet tilstrækkelig erfaring – et fast forhåndsgodkendt netværk af flykorridorer.

Flykorridorer – sikkerhed til lands og i luften

Flykorridorer

Forestil dig "flykorridorer" som vejbaner i luftrummet over vores byer, som lufttaxaer følger med passagerer om bord.

Flykorridorer oprettes for at garantere sikkerheden for både lufttaxaer og piloter og passagerer om bord samt for personer og deres ejendom på jorden.

De vil blive udformet med henblik på at minimere miljøemissioner som f.eks. støj i tætbefolkede områder og samtidig sikre effektiv transport.

Typiske flykorridorer for lufttaxaer kan gå over farvande, såsom floder, større søer eller havet. Dette vil minimere risikoen for mennesker og ejendom på landjorden, men vil betyde, at der skal medbringes ekstra sikkerhedsudstyr om bord på taxaen, og at piloten og passagererne skal orienteres om enhver nødprocedure, der indebærer en nødlanding til vands.

Flykorridorerne vil forbinde taxaernes afgangssted med deres ankomststed. Steder, hvor lufttaxaer letter og lander, kaldes vertiports.

EASA Light-artiklen om vertiports giver et indblik i afgangs- og ankomstknudepunkter/vertiports, og hvor og hvordan de kan integreres i vores byer.

Hvem vil tilbyde lufttaxaflyvninger?

VertiportsLufttaxatjenester kan tilbydes på samme måde som allerede eksisterende taxatjenester. Lufttaxatjenester kunne tilbydes direkte af producenter eller små virksomheder og ville betjene korte ruter i bymiljøer.

Alt dette afhænger af de flyvninger, de vil tilbyde, flyvebanen, de tager, antallet af personer om bord på flyet og konfigurationen af lufttaxaen.

Med kun et lille antal passagerer om bord, begrænset plads og en relativt kort flyvetid ville traditionelle serviceydelser om bord, såsom drikkevarer, mad eller toldfrit salg, ikke være økonomisk rentabelt – eller nødvendigt.

Traditionelle flyselskaber kan også tilbyde sådanne korte taxatjenester som transportforbindelse til lufthavnen.

Opstilling af rammer for lufttaxaoperationer i byerne

EASA har foreslået regler for drift af lufttaxaer i byer – det første omfattende forslag til sådanne regler til udstedelse på verdensplan. De nye regler vil fastlægge driften af lufttaxaer og akutmedicinske tjenester ved hjælp af VTOL-fly.

Hvis du vil vide mere, har EASA offentliggjort en pressemeddelelse om verdens første regler for drift af lufttaxaer i byer.

Hold dig informeret og opdateret – følg EASA Light

EASA vil dele den seneste information om VTOL-fly, vertiports og nye tendenser af relevans for borgere og passagerer. Læs vores artikler om VTOL-fly, droner og andre emner på EASA Light.

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret