Taksówki powietrzne jako transport miejski

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Włożono wiele wysiłku, aby przygotować taksówki powietrzne do tego, by stały się alternatywnym sposobem transportu dla obywateli europejskich. Obszerne badanie na temat miejskiej mobilności powietrznej, przeprowadzone na zamówienie EASA, jasno wskazuje, co obywatele europejscy uważają za dobry krok naprzód.

Na potwierdzenie tego poniżej zamieściliśmy kilka danych liczbowych ze sprawozdania:

Pozytywne nastawienie wobec MMP 83% wykazuje co do zasady pozytywny stosunek do miejskiej mobilności powietrznej (MMP) Dane te potwierdzają, że MMP i związana z nią mobilność powietrzna mają silne poparcie ogółu społeczeństwa.
Evtol 49% respondentów jest gotowych wypróbować taksówki powietrzne. Prawie połowa osób biorących udział w badaniu byłaby gotowa spróbować tego nowego rodzaju transportu. Tak więc ogólne poparcie powinno dać dobry powód dla ustawodawców i producentów, aby kontynuować prace w tym kierunku. 
Mniej lokalnych emisji 51% respondentów przewiduje zmniejszenie korków, a 48% widzi szansę w ograniczaniu emisji lokalnych.

Taksówki powietrzne – transport pasażerski

Biorąc pod uwagę szereg lotów testowych taksówek powietrznych przeprowadzanych na europejskim niebie, obywatele przygotowują się do wdrożenia miejskiej mobilności powietrznej, zarówno poprzez wprowadzenie odpowiednich statków powietrznych, jak i niezbędnej infrastruktury naziemnej. Niektóre rodzaje zastosowania tego rodzaju transportu opisano w badaniu MMP.  W niniejszym artykule skoncentrujemy się na szczególnym przypadku użytkowania – taksówce powietrznej

W artykule EASA Light projekt VTOL dla miejskiej mobilności powietrznej przedstawiono już specyfikacje projektowe przewidziane dla statków powietrznych pionowego startu i lądowania (VTOL), które będą wykorzystywane do transportu pasażerskiego jako taksówki powietrzne.

Istnieją jednak inne ważne aspekty, jeśli chodzi o transport pasażerski, takie jak korytarze powietrzne i trasy dla taksówek powietrznych.

Głównym zastosowaniem taksówek powietrznych, przynajmniej na początku, będzie przewóz jednego lub większej liczby pasażerów z pilotem na pokładzie.

Taksówki powietrzne będą korzystać z miejskiego nieba, stanowiąc alternatywę dla już zatłoczonej infrastruktury drogowej i kolejowej na gęsto zaludnionych obszarach. Pierwszym krokiem będzie ustanowienie niektórych tras między głównymi węzłami komunikacyjnymi, na przykład między głównym dworcem kolejowym a lokalnym lotniskiem. Podczas takiej podróży taksówki powietrzne – do czasu zdobycia odpowiednego doświadczenia – będą poruszać się ustaloną, wstępnie zatwierdzoną siecią korytarzy lotniczych.

Korytarze powietrzne – bezpieczeństwo dla osób w powietrzu i na ziemi

Korytarze powietrzne

Wyobraź sobie korytarze powietrzne jako pasy na naszym miejskim niebie, którymi taksówki powietrzne się poruszają jako część transportu pasażerskiego.

Korytarze powietrzne tworzy się w celu zapewnienia bezpieczeństwa taksówkom powietrznym, pilotom i pasażerom znajdującym się na pokładzie, a także osobom i ich własności na ziemi.

Zostaną one zaprojektowane tak, aby ograniczyć emisje środowiskowe, takie jak hałas, na gęsto zaludnionych obszarach, przy jednoczesnym zapewnieniu wydajnego transportu.

Typowe korytarze powietrzne mogą poprowadzić taksówkę powietrzną nad wodą, np. rzeką, dużym jeziorem lub morzem. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka dla ludzi i nieruchomości w terenie. Oznacza to jednak, że na pokładzie taksówki powietrznej należy przewozić dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa, a pilot i pasażerowie muszą zostać poinformowani o każdej procedurze awaryjnej, która wymagałaby awaryjnego lądowania na wodzie.

Korytarze powietrzne połączą miejsce odlotu z miejscem przybycia taksówek lotniczych. Miejsce, z którego taksówka powietrzna może startować i lądować nazywa się wertiportem.

Artykuł EASA Light poświęcony wertiportom przygląda się węzłom odlotów i przylotów/wertiportom oraz temu gdzie można było je umieścić i w jaki sposób je zintegrować z naszymi miastami.

Kto będzie oferował przewoź taksówkami powietrznymi?

Usługi taksówek powietrznych mogą być oferowane w podobny sposób do modelu stosowanego obecnie w odniesieniu do usług taksówkowych. Usługi taksówek lotniczych mogłyby być oferowane bezpośrednio przez producentów lub małe przedsiębiorstwa i obejmowałyby krótkie podróże w środowisku miejskim.

Wszystko to zależy od rodzaju oferty lotów, trasy lotu, liczby osób na pokładzie statku powietrznego i konfiguracji taksówki lotniczej.

Przy niewielkiej liczbie pasażerów na pokładzie, ograniczonej przestrzeni i stosunkowo krótkim czasie lotu, tradycyjne usługi pokładowe, takie jak napoje, żywność lub sprzedaż pokładowa, nie byłyby opłacalne lub konieczne z handlowego punktu widzenia.

Tradycyjne linie lotnicze mogą również oferować przewoź taksówkami lotniczymi na krótkich odległościach, jak połączenia transportowe na lotnisko.

Przygotowywanie gruntu pod działalność taksówek powietrznych w miastach

EASA zaproponowała przepisy dotyczące eksploatacji taksówek powietrznych w miastach, co stanowi pierwszy kompleksowy wniosek dotyczący ustanowienia takiego rodzaju przepisów na całym świecie. Nowe przepisy określą działalność taksówek powietrznych i ratownictwa medycznego przy użyciu samolotów VTOL.

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym EASA The world’s first rules for operation of air taxis in cities („Pierwsze na świecie zasady eksploatacji taksówek lotniczych w miastach”).

Bądź na bieżąco – śledź EASA Light

EASA przekazuje najświeższe informacje na temat samolotów VTOL, wertiportów i rozwoju sytuacji dla obywateli pasażerów. Zapoznaj się z naszymi artykułami na temat samolotów VTOL, dronów i innych dziedzin na EASA Light.

Jeśli chcesz być na bieżąco, utwórz konto i obserwuj nas na Light EASA.