Standardizarea – monitorizarea siguranței aviației civile

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Standardizarea, monitorizarea modului în care fiecare stat membru aplică normele comune ale UE privind siguranța aviației, este una dintre principalele sarcini ale EASA. Fiecare stat membru a înființat una sau mai multe autorități responsabile cu supravegherea siguranței activităților de aviație civilă pe teritoriul său. Activitățile de standardizare ale EASA sunt stabilite pentru a se asigura că:

  • publicul călător se bucură de un nivel ridicat și uniform de siguranță a aviației în întreaga UE;
  • industria aviației din UE beneficiază de condiții echitabile de concurență (piața unică a UE),
  • aprobările și certificatele eliberate de autoritățile UE beneficiază de recunoaștere și încredere reciprocă și 
  • sistemul european este recunoscut de partenerii săi internaționali.

Ce țări/state fac parte din sistem?

EASA desfășoară activități de standardizare în toate statele membre ale UE, precum și în Elveția, Norvegia și Islanda. Anumite state din afara UE care aplică normele UE în materie de siguranță a aviației în domenii specifice fac, de asemenea, obiectul unor inspecții.

Consultați schema care explică ce state sunt inspectate sub ce temei juridic (faceți clic pe imagine ca să deschideți în PDF). 

Statele STD

Activitățile de standardizare – ce cuprind?

Agenția desfășoară două tipuri de activități, definite în Regulamentul de standardizare:  

  • Inspecții ale autorităților naționale, efectuate de echipe multinaționale de experți în domeniul aviației. Astfel de inspecții includ, în mod normal, eșantionarea organizațiilor (companii aeriene, întreprinderi de întreținere etc.) care se află sub supravegherea autorității inspectate.
  • Monitorizarea continuă a aplicării de către autoritățile naționale a reglementărilor UE privind siguranța aviației. Aceste activități de monitorizare continuă (CMA) se bazează pe o evaluare bazată pe date a capacității autorităților de a-și îndeplini responsabilitățile de supraveghere a siguranței, utilizând o gamă largă de date colectate din mai multe surse naționale și internaționale.

Activitățile de monitorizare continuă reprezintă elementul general: acestea stabilesc prioritizarea, frecvența și obiectul inspecțiilor de standardizare, cu ajutorul unui instrument de sprijinire a deciziilor („modelul de standardizare”) care utilizează toate datele colectate pentru a determina pentru fiecare stat membru o „clasă de standardizare” în fiecare domeniu aviatic.

Standardizarea înseamnă mai mult de atât

Pe lângă inspecție și monitorizare, o parte considerabilă a activităților de standardizare ale EASA se concentrează pe sprijinirea și acordarea de asistență autorităților naționale din UE în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în menținerea unui mediu sigur pentru aviația civilă din țările lor. 

Coordonatorii naționali pentru standardizare din toate statele se reunesc în mod regulat pentru a face schimb de idei și bune practici, pentru a discuta provocările și a contribui la menținerea unei culturi solide și juste a standardizării. 

Etapele inspecției

Fiecare inspecție de standardizare constă are trei etape: Etapele STD

  • etapa pregătitoare,
  • etapa de vizită și
  • etapa de raportare și urmărire.

Procedurile, ghidurile și instrumentele garantează că toate inspecțiile urmează aceeași abordare și au un nivel adecvat de control.

Consultați prezentarea pentru a vedea ce cuprinde (faceți clic pe imagine pentru a deschide în PDF). 

 

Adaptarea la noi dificultăți Pandemia de COVID-19

În timpul pandemiei de COVID-19, EASA a trebuit să-și regândească modul de desfășurare a activităților de standardizare. Având în vedere că s-au instituite restricții semnificative privind călătoriile și reuniunile, agenția și-a reorientat prioritățile asupra monitorizării continue, pentru a detecta și a aborda orice problemă de siguranță emergentă ca urmare a crizei. Competența tehnică a inspectorilor de standardizare a fost, de asemenea, redistribuită pentru a oferi autorităților naționale sprijin pentru redresare în cadrul proiectului agenției „Reîntoarcerea la normal (RNO)”. 

În paralel, agenția a elaborat o metodologie de efectuare a inspecțiilor de standardizare de la distanță, care să permită reluarea inspecțiilor. Inspecțiile la distanță sunt o nouă metodă de lucru, în care interacțiunea dintre EASA și autoritatea inspectată are loc prin tehnologii moderne. Revizuirea documentelor și înregistrărilor, interviurile cu personalul și observarea directă au loc prin conexiune la distanță, utilizând instrumente adecvate de comunicare audio și video și partajând fișiere și date online.

Faceți cunoștință cu echipele de inspecție!

EASA și personalul autorităților naționale colaborează îndeaproape în timpul activităților de standardizare și formează un parteneriat solid.

Echipele de inspecție sunt conduse de un șef de echipă al EASA, inspectori calificați de la EASA și alte autorități naționale completând echipa și contribuind cu expertiza lor la rețeaua de standardizare. Într-un an obișnuit, EASA efectuează aproximativ 100 de inspecții de standardizare în toate statele membre ale UE, implicând aproximativ 40 de membri ai personalului și cu sprijinul a aproximativ 100 de membri ai echipei detașați de autoritățile naționale.

Programe cuprinzătoare de formare și calificare asigură menținerea echipelor de standardizare la nivelul necesar de competență și cunoștințe pentru desfășurarea acestor activități.

Personalul EASA care se ocupă de activitățile de standardizare se află în direcțiile Standarde de zbor și direcțiile executive din EASA.

Activitățile de standardizare sunt coordonate de un coordonator principal, subordonat directorului de standarde de zbor și susținute de o echipă situată în biroul directorului.(faceți clic pe imagine pentru a deschide în PDF).  

Organigrama STD