Szabványosítás – a polgári repülés biztonságának nyomon követése

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Az EASA egyik fő feladata a szabványosítás, amelynek segítségével nyomon követhető, hogy az egyes tagállamok hogyan alkalmazzák a légi közlekedés biztonságára vonatkozó közös uniós szabályokat. Minden tagállam létrehozott legalább egy hatóságot, amely a területükön a polgári légiközlekedési tevékenységek biztonsági felügyeletéért felelős. Az EASA szabványosítási tevékenységei az alábbiak biztosítására irányulnak:

  • magas szintű és egységes repülésbiztonság az utazóközönség számára az egész EU-ban,
  • egyenlő versenyfeltételek az EU légiközlekedési ágazata számára (egységes uniós piac),
  • az EU hatóságai által kibocsátott jóváhagyások és tanúsítások kölcsönös elismerése és megbízhatóként kezelése, és 
  • az európai uniós rendszer elismerése a nemzetközi partnerek által.

Mely országok/államok részei a rendszernek?

Az EASA a szabványosítási tevékenységeket az összes EU tagállamban, valamint Svájcban, Norvégiában és Izlandon végzi. Bizonyos nem uniós államok alkalmaznak egyes konkrét területeken EU-s repülésbiztonsági szabályokat, amelyek szintén az ellenőrzések tárgyát képezik.

Tekintse meg ezt az ábrát, amely elmagyarázza, mely államok milyen jogi alapon esnek az ellenőrzések hatálya alá (kattintson a képre a PDF-ben való megnyitáshoz). 

STD államok

Szabványosítási tevékenységek – mik tartoznak ide?

Az Ügynökség kétféle tevékenységet végez, amelyeket a szabványosítási rendelet határoz meg:  

  • A nemzeti hatóságok ellenőrzése, amit multinacionális légiközlekedési szakértői csoportok végeznek. Az ilyen jellegű ellenőrzések során általában az ellenőrizendő hatóság felügyelete alá tartozó szervezetek (légitársaságok, karbantartó szervezetek, stb.) mintáit vizsgálják.
  • Az EU-s repülésbiztonsági szabályok nemzeti hatóságok általi alkalmazásának folyamatos nyomon követése. Az ilyen folyamatos nyomonkövetési tevékenységek a hatóságok repülésbiztonsági felügyeleti feladataik ellátására való képességének adatvezérelt értékelésén alapulnak, többféle nemzeti és nemzetközi forrásból gyűjtött adatok széles körének felhasználásával.

A folyamatos nyomonkövetési tevékenységek átfogó jellegűek: meghatározzák a fontossági sorrendet, a szabványosítási ellenőrzések gyakoriságát és hatályát egy olyan döntéstámogatási eszköz segítségével (szabványosítási modell), amely az összegyűjtött adatok felhasználásával megállapítja az egyes tagállamok szabványosítási rangsorolását a légi közlekedést érintő egyes területeken.

A szabványosítást érintő egyéb kérdések

Az ellenőrzés és nyomon követés mellett az EASA szabványosítási tevékenységeinek jelentős része az uniós nemzeti hatóságok támogatására és a számukra kínált segítségnyújtásra összpontosít, elősegítve azon feladataik ellátását, amelyek révén fenntartják a polgári repülés biztonságos környezetét az adott országaikban. 

A tagállamok nemzeti szabványosítási koordinátorai rendszeresen összeülnek az ötleteik és a helyes gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalataik egymás közti cseréje, a kihívások megvitatása, valamint a szilárd és igazságos szabványosítási kultúra fenntartása érdekében. 

Ellenőrzési szakaszok

Az egyes szabványosítási ellenőrzések három szakaszra oszthatók: STD szakaszok

  • előkészületi szakasz,
  • látogatási szakasz, valamint
  • jelentéstétel és utókövetési szakasz.

Eljárások, útmutatók és eszközök révén biztosítják, hogy valamennyi ellenőrzés során ugyanazt a megközelítést követik és megfelelő szintű alapossággal járnak el.

Tekintse meg az összefoglaló áttekintést (kattintson a képre a PDF-ben való megnyitáshoz

 

Alkalmazkodás az új kihívásokhoz: Covid19

A Covid19-világjárvány idején az EASA-nak újra kellett gondolnia a szabványosítási tevékenységek végzésének módját. Mivel jelentős utazási és gyülekezési korlátozásokat vezettek be, az Ügynökség a folyamatos nyomon követésre összpontosított annak érdekében, hogy feltárja és kezelje a válság következtében felmerülő biztonsági problémákat. Az ügynökség „Vissza a normál működéshez (RNO)” projektje keretében a szabványosítási ellenőrök technológiai szakértelmét is igénybe vették, hogy támogatást nyújtsanak a nemzeti hatóságok számára a helyreállításhoz. 

Ezzel párhuzamosan az ügynökség olyan módszertant fejlesztett ki, amelynek segítségével távolról is elvégezhetők a szabványosítási ellenőrzések, lehetővé téve az ellenőrzések újrakezdését. A távellenőrzések olyan új munkamódszert jelentenek, ahol az EASA és az ellenőrzött hatóság közötti interakció modern technológiák alkalmazásával történik. A dokumentumok és nyilvántartások felülvizsgálata, a személyzet kikérdezése és a közvetlen megfigyelés elvégezhetők távoli kapcsolaton keresztül is, megfelelő audio- és videokommunikációs eszközökkel, a fájlok és adatok online megosztásával.

Ismerje meg az ellenőrzést végző csoportokat!

Az EASA és a nemzeti hatóságok alkalmazottai szoros együttműködésben végzik munkájukat a szabványosítási tevékenységek során, és erős kapcsolatok jöttek létre köztük.

Az ellenőrzési csoportokban – amelyeket egy-egy EASA csoportvezető irányít – az EASA és más nemzeti hatóságok minősített szakellenőrei vesznek részt, akik szaktudásukkal hozzájárulnak a szabványosítási hálózat munkájához. Egy átlagos év folyamán az EASA kb. 100 szabványosítási ellenőrzést végez az uniós tagállamok körében, a folyamatban kb. 40 munkatárs vesz részt, akiket kb. 100, a nemzeti hatóságoktól kiküldött csoporttag támogat.

Széles körű tréning és minősítési programok biztosítják, hogy a szabványosítási csoportok fenntarthassák az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges szintű szakértelmet és szaktudást.

Az EASA szabványosítási tevékenységeket végző munkatársai a repülési szabványok igazgatóságán és az ügyvezető igazgatóságon dolgoznak az EASA-nál.

Valamennyi szabványosítási tevékenységet egy főkoordinátor irányít, aki a repülési szabványok igazgatóság vezetőjének jelent, és akinek a munkáját az igazgató hivatalában dolgozó csapat támogatja (kattintson a képre a PDF-ben való megnyitáshoz).  

STD szervezeti ábra