Research and Innovation

Pētniecība un inovācija un mākslīgais intelekts (MI)

pētniecība un inovācija;EASA stratēģiskā nozīme pētniecībā un inovācijā ir cieši saistīta ar Eiropas un globālām iniciatīvām, lai nodrošinātu drošu un ilgtspējīgu aviāciju gaisa pasažieriem un saglabātu Eiropas aviācijas nozari kā avangardu. Mūsu stratēģiskie mērķi, pētniecības projekti un aktivitātes palīdzēs veidot aviācijas nākotni šādās galvenajās jomās:

  • Eiropas zaļais kurss un ilgtspēja;
  • drošība un aizsardzība;
  • veselības aizsardzība aviācijā;
  • mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās.

Izveidojiet kontu un sekojiet mums EASA Light, lai saņemtu jaunāko informāciju.

Share this page