EASA and You

Jūsu drošība – Jūsu labklājība – Mūsu planēta

EASA un jūsEASA aviācijas drošība ir mūsu prioritāte. Mēs nodrošinām, ka ceļošana ar lidmašīnu jums kā pasažierim ir droša. Mēs lepojamies ar aviācijas nozares stingro drošības līmeni un esam apņēmības pilni neatlaidīgi strādāt, lai nodrošinātu gaisa satiksmes drošību Eiropas iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kurp pasaulē jūs dodaties.

Veselības drošība ir kļuvusi ļoti svarīga EASA. Mēs sadarbojamies ar valstu aviācijas iestādēm un Eiropas aģentūrām, lai jums nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni ceļošanas laikā.

No katras nozares tiek prasīts veikt nepieciešamas izmaiņas negatīvas ietekmes uz vidi samazināšanai. Mēs sadarbojamies ar aviācijas nozares ieinteresētajām personām un sniedzam ieguldījumu, lai panāktu, ka aviācijas nozare kļūst ilgtspējīgāka.

Izveidojiet kontu un sekojiet mums EASA Light, lai saņemtu jaunāko informāciju.

Share this page