Održivo zrakoplovstvo – prema zrakoplovstvu s nultim emisijama

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Buduće okruženje industrije zrakoplovstva nakon pandemije bolesti COVID-19 nesumnjivo će biti pod utjecajem koncepta zelenog oporavka. Kako se industrija zrakoplovstva ponovno definira, EASA želi imati ključnu ulogu u oblikovanju njegove budućnosti. EASA predviđa da će zračni promet biti bolje prilagođen budućim potrebama i održiviji, na jasnom putu prema dekarbonizaciji nakon što izađe iz krize i njezinih posljedica.

EASA-in program održivog zračnog prometa

Ok-signEASA uvijek ističe održivi zračni promet kao jedan od svojih prioriteta. Aktivnostima certifikacije i standardizacije nastojimo u području održivosti postići razinu uspjeha jednaku onoj koju imamo u području sigurnosti. Nedavno pokrenut EASA-in program održivog zračnog prometa olakšava sve navedene aktivnosti kako bi se industriji i dionicima pružile smjernice i instrumenti potrebni za suočavanje s izazovima.
EASA-in program održivog zračnog prometa kao ključne prioritete utvrđuje sljedeće:

  • potporu zelenijim tehnologijama i njihovo poticanje putem ekoloških certifikacija i standarda
  • olakšavanje dekarbonizacije sustava zračnog prometa putem različitih inicijativa i poticaja
  • promicanje dobitaka u pogledu operativne učinkovitosti u područjima kao što su održavanje, osposobljavanje i upravljanje zračnim prometom s dokazanim pozitivnim učinkom na okolišnu učinkovitost zračnog prometa.

EASA svoje okolišne aktivnosti usmjerava na nekoliko područja, od olakšavanja uvođenja održivih zrakoplovnih goriva (SAF) do poticanja tehnoloških rješenja prilagođenih budućim potrebama u zračnom prometu putem inovativne certifikacije projekata.

Područja rada sa znatnim utjecajem na europske građane

Poticanje upotrebe održivih zrakoplovnih goriva (SAF)

Zajedno s poboljšanjima tehnologije, održiva zrakoplovna goriva (SAF) mogu dati važan doprinos ublažavanju trenutačnih i očekivanih budućih učinaka zračnog prometa na okoliš.
EASA aktivno podupire uvođenje SAF-a putem različitih inicijativa te u koordinaciji s Europskom komisijom, kao što je inicijativa ReFuelEU Aviation

Hibridno električno zrakoplovstvo i zrakoplovstvo na vodik

Kao što je slučaj s drugim sektorima prometa, zračni promet razvija se u smjeru održivih izvora energije, iako uz veće izazove kad je riječ o provedbi. To obuhvaća dio tržišta koji se odnosi na manje letjelice (primjerice bespilotne letjelice, urbana zračna mobilnost), ali i veće zrakoplove (primjerice hibridna tehnologija). U lipnju 2019. EASA i norveško nadležno tijelo za civilno zrakoplovstvo potpisali su Sporazum o partnerstvu u inovacijama kako bi se ubrzao rad na elektrifikaciji zrakoplovstva. Zahvaljujući opsežnoj mreži regionalnog zračnog prometa Norvešku se smatra odgovarajućim okruženjem za testiranje ulaganja u električno zrakoplovstvo. EASA istodobno pomno prati tehnološke promjene koje se odnose na upotrebu vodika u zrakoplovstvu. Zajedno s industrijom EASA procjenjuje potencijal i sva tehnološka pitanja i sigurnosne rizike uključene u tim provedbama. 

Ekološka oznaka za zrakoplovstvo

Trenutačno nedostaju jasne i sveobuhvatne informacije o utjecaju zračnog prometa na okoliš. Iako je dostupna velika količina informacija, brojke se mogu uvelike razlikovati, što stvara zbunjenost, a ponekad i nepovjerenje. U skladu sa Strategijom za održivu i pametnu mobilnost Europske komisije, EASA surađuje s industrijom, državama članicama i drugim dionicima na razvoju sustava ekoloških oznaka u zrakoplovstvu. Primarni je cilj te inicijative omogućiti transparentnost i poticati pametnije i održivije opcije zračnog prometa.

Izvještaj o europskom zrakoplovnom okolišu (EAER)

EAER_2019Izvještaj o europskom zrakoplovnom okolišu daje neovisan, objektivan i precizan pregled okolišne učinkovitosti zrakoplovnog sektora. Sadrži informacije o povijesnim i planiranim okolišnim trendovima, ali i o sveobuhvatnim mjerama koje su uspostavljene u Europi kako bi se ublažio utjecaj zračnog prometa na okoliš. Na temelju zaključaka izvještaja daju se preporuke u cilju poboljšanja razine zaštite okoliša i pružanja potpore pri donošenju strateških odluka. EASA objavljuje EAER svake tri godine, a sljedeći će biti objavljen sredinom 2022.

  • Pogledajte mrežno mjesto EASA Pro za više informacija o EAER-u 2019.