Ilgtspējīga aviācija — ceļā uz nulles emisiju aviāciju

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Aviācijas nozares nākotnes ainavu pēc Covid-19 neapšaubāmi ietekmēs zaļās atveseļošanās jēdziens. Laikā, kad aviācijas nozare sevi definē no jauna, EASA mērķis ir ieņemt galveno lomu tās nākotnes veidošanā. EASA paredz, ka pēc krīzes un tās sekām aviācija būs labāk piemērota nākotnei un ilgtspējīgāka, kā arī noteiks skaidru ceļu dekarbonizācijas virzienā.

EASA ilgtspējīgas aviācijas programma

Ok-signIlgtspējīga aviācija vienmēr ir bijusi EASA prioritāte. Ar savām sertifikācijas un standartizācijas darbībām mēs cenšamies sasniegt tādu pašu panākumu līmeni ilgtspējības jomā, kāds ir sasniegts drošības ziņā. Nesen uzsāktā EASA Ilgtspējīgas aviācijas programma racionalizē visas šīs darbības, lai nozarei un ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus un instrumentus, kas ir nepieciešami, lai stātos pretī izaicinājumiem.
EASA Ilgtspējīgas aviācijas programmas galvenās prioritātes:

  • atbalstīt un veicināt jaunas zaļākas tehnoloģijas ar vides sertifikācijas un standartu palīdzību;
  • veicināt aviācijas sistēmas dekarbonizāciju, izmantojot dažādas stimulēšanas iniciatīvas;
  • veicināt darbības efektivitātes pieaugumu tādās jomās kā apkope, apmācība un gaisa satiksmes pārvaldība, kam ir pierādīta pozitīva ietekme uz aviācijas vides sniegumu.

EASA darbības vides jomā tiek koncentrētas uz vairākām sfērām no atbalsta ilgtspējīgas aviācijas degvielu (SAF) ieviešanai līdz drošu aviācijas tehnoloģisko nākotnes risinājumu veicināšanai, izmantojot novatoriskus sertifikācijas projektus.

Darba jomas ar ievērojamu ietekmi uz Eiropas pilsoņiem

Stimuli ilgtspējīgas aviācijas degvielas (SAF) izmantošanai

Līdztekus tehnoloģiju uzlabojumiem tiek atzīts, ka ilgtspējīgai aviācijas degvielai (SAF) ir potenciāls sniegt nozīmīgu ieguldījumu, mazinot aviācijas pašreizējo un paredzamo turpmāko ietekmi uz vidi.
EASA aktīvi atbalsta SAF ieviešanu, izmantojot dažādas iniciatīvas un sadarbojoties ar Eiropas Komisiju, piemēram, ReFuelEU Aviation

Elektriskā–hibrīda un ūdeņraža aviācija

Aviācija tāpat kā citas transporta nozarēs virzās uz ilgtspējīgiem enerģijas avotiem, lai gan šeit to īstenošanas izaicinājumi ir lielāki, aptverot plašo diapazonu no mazākā tirgus segmenta (piemēram, droni, pilsētas gaisa mobilitāte) līdz lielākiem lidaparātiem (piemēram, hibrīdtehnoloģija). 2019. gada jūnijā EASA un CAA Norway parakstīja Inovācijas partnerības līgumu, lai paātrinātu darbu aviācijas elektrifikācijas jomā. Norvēģija ar plašu reģionālo gaisa transporta tīklu tiek uzskatīta par piemērotu izmēģinājumu poligonu investīcijām elektriskajā aviācijā. Vienlaikus EASA cieši seko tehnoloģiju attīstībai attiecībā uz ūdeņraža izmantošanu aviācijā. Kopā ar nozari EASA novērtē gan potenciālu, gan arī visus tehniskos apsvērumus un drošības riskus, kas ir saistīti ar šo ieviešanu. 

Vides marķējums aviācijai

Pašlaik trūkst skaidras un vispusīgas informācijas par aviācijas ietekmi uz vidi. Lai gan ir pieejama plaša informācija, skaitļi var ievērojami atšķirties, radot neskaidrības un dažkārt arī neuzticēšanos. Saskaņā ar Eiropas Komisijas “Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģiju” EASA sadarbojas ar nozari, dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām, lai izstrādātu vides marķējumu sistēmu aviācijai. Šādas iniciatīvas galvenais mērķis ir nodrošināt pārredzamību un stimulēt viedākas un ilgtspējīgākas iespējas gaisa satiksmē.

Eiropas Aviācijas vides ziņojums (EAER)

EAER_2019Eiropas Aviācijas vides ziņojums (EAER) sniedz neatkarīgu, objektīvu un precīzu pārskatu par aviācijas nozares veikumu vides jomā. Papildus vēsturiskajām un prognozētajām vides tendencēm tajā ir sniegta arī informācija par vispusīgiem pasākumiem, kas tiek veikti Eiropā, lai mazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. Pamatojoties uz ziņojumā konstatēto, tiek sniegti arī ieteikumi ar mērķi uzlabot vides aizsardzības līmeni un tādējādi atbalstīt stratēģisku lēmumu pieņemšanu. EASA publicē EAER ik pēc trim gadiem, un nākamais ziņojums tiks publicēts 2022. gada vidū.

  • Sīkāku informāciju par EAER 2019 skatiet EASA Pro.