Aviație sustenabilă – către o aviație cu zero emisii

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Viitorul peisaj al industriei aviatice după pandemia de COVID-19 va fi, fără îndoială, influențat de noțiunea de redresare verde. Pe măsură ce industria aviatică se redefinește, EASA își propune să joace un rol-cheie în modelarea viitorului său. EASA anticipează că aviația va fi mai bine pregătită pentru viitor și mai sustenabilă, înscriindu-se pe o traiectorie clară spre decarbonizare odată ce va depăși criza actuală și consecințele ei.

Programul EASA privind aviația sustenabilă

Ok-signAviația sustenabilă a fost întotdeauna o prioritate pentru EASA. Prin activitățile noastre de certificare și standardizare dorim să ajungem la un nivel al sustenabilității similar cu cel al securității. Programul EASA privind aviația sustenabilă recent lansat eficientizează toate aceste activități astfel încât să poată furniza industriei și părților interesate orientările și instrumentele necesare pentru abordarea provocărilor.
Programul EASA privind aviația sustenabilă stabilește ca priorități-cheie:

  • să sprijine și să promoveze noi tehnologii mai verzi prin intermediul certificării și standardelor de mediu;
  • să faciliteze decarbonizarea sistemului aviatic prin diverse inițiative de stimulare;
  • să promoveze creșterea eficienței operaționale în domenii precum întreținerea, formarea personalului și gestionarea traficului aerian, cu un impact pozitiv dovedit asupra performanței de mediu a aviației.

EASA își concentrează activitățile de mediu în mai multe domenii, de la facilitarea adoptării combustibililor de aviație durabili la promovarea unor soluții tehnologice pentru aviație adaptate exigențelor viitorului prin proiecte de certificare inovatoare.

Domenii de activitate cu impact notabil asupra cetățenilor europeni

Stimularea utilizării combustibililor de aviație durabili

Alături de îmbunătățirile tehnologice, combustibilii de aviație durabili sunt recunoscuți ca având potențialul de a aduce o contribuție importantă la atenuarea impactului actual și viitor al aviației asupra mediului.
EASA sprijină în mod activ adoptarea combustibililor de aviație durabili prin diverse inițiative și în cooperare cu Comisia Europeană, cum ar fi inițiativa ReFuelEU în domeniul aviației. 

Aviație hibridă, electrică și pe bază de hidrogen

La fel ca în alte sectoare de transport, aviația se orientează către surse de energie sustenabile, deși se confruntă cu provocări mai mari la nivelul punerii în aplicare. Aceste inițiative variază de la segmentul mai mic al pieței (de exemplu, dronele, mobilitatea aeriană urbană) până la aeronavele mai mari (de exemplu, tehnologie hibridă). În iunie 2019, EASA și Autoritatea Aeronautică Civilă (CAA) din Norvegia au semnat un Acord de parteneriat pentru inovare pentru a accelera activitatea de electrificare a aviației. Norvegia, care dispune de o rețea de transport aerian regional extinsă, este considerată un teren de testare adecvat pentru investițiile în aviația electrică. În același timp, EASA urmărește îndeaproape evoluțiile tehnologice în materie de utilizare a hidrogenului în aviație. Împreună cu industria, EASA evaluează potențialul, precum și orice considerente tehnice și riscuri de securitate implicate în aceste implementări. 

O etichetă de mediu pentru aviație

În prezent, lipsesc informațiile clare și cuprinzătoare privind impactul aviației asupra mediului. Deși sunt disponibile multe informații, cifrele raportate pot varia semnificativ, creând confuzie și uneori neîncredere. În conformitate cu „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă” a Comisiei Europene, EASA colaborează cu industria, cu statele membre și cu alte părți interesate în vederea dezvoltării unui sistem de etichetare ecologică pentru aviație. Această inițiativă are ca obiectiv principal să asigure transparența și să stimuleze opțiuni mai inteligente și mai sustenabile pentru transportul aerian.

Raportul de mediu al aviației europene (EAER)

EAER_2019Raportul de mediu al aviației europene (EAER) oferă o imagine de ansamblu independentă, obiectivă și exactă a performanței de mediu în sectorul aviației. Pe lângă tendințele de mediu din trecut și cele previzionate, raportul prezintă măsurile cuprinzătoare aplicate în Europa pentru a reduce impactul aviației asupra mediului. Pe baza constatărilor raportului, sunt oferite și recomandări pentru îmbunătățirea nivelului de protecție a mediului, sprijinind astfel luarea de decizii strategice. EASA publică un raport EAER o dată la 3 ani, următorul fiind programat pentru jumătatea anului 2022.

  • Vizitați EASA Pro pentru mai multe detalii cu privire la raportul EAER 2019.