Fenntartható légi közlekedés – a kibocsátásmentes légi közlekedés felé

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

A légi közlekedési ágazat Covid19 utáni jövőbeli helyzetét kétségtelenül a zöld helyreállítás fogalma fogja befolyásolni. Ahogy a légi közlekedési ágazat újradefiniálja magát, az EASA kulcsfontosságú szerepet kíván játszani jövőjének alakításában. Az EASA arra számít, hogy a légi közlekedés időtállóbb és fenntarthatóbb lesz, és egyértelmű úton halad a dekarbonizáció felé, amint kilábal a válságból és annak következményeiből.

Az EASA fenntartható légi közlekedési programja

Ok-signA fenntartható légi közlekedés mindig is prioritás volt számunkra az EASA-nál. Tanúsítási és szabványosítási tevékenységünk révén arra törekszünk, hogy ugyanolyan szintű fenntarthatóságot érjünk el, mint a biztonság terén. A közelmúltban kezdeményezett EASA fenntartható légi közlekedési program egyszerűsíti ezeket a tevékenységeket annak érdekében, hogy az ágazat és az érdekelt felek rendelkezésére bocsássa a kihívások kezeléséhez szükséges iránymutatásokat és eszközöket.Az EASA fenntartható légi közlekedési programjának kiemelt pontjai:

  • az új, környezetbarátabb technológiák támogatása és előmozdítása környezetvédelmi tanúsítás és szabványok révén
  • a légi közlekedési rendszer dekarbonizációjának elősegítése különböző ösztönző kezdeményezések révén
  • a működési hatékonyság növelésének előmozdítása olyan területeken, mint a karbantartás, a képzés és a légiforgalmi szolgáltatás, ami bizonyítottan pozitív hatással van a légi közlekedés környezeti teljesítményére.

Az EASA több területre összpontosítja környezetvédelmi tevékenységeit, többek között a fenntartható légi közlekedési üzemanyagok (SAF) elterjedésének elősegítésétől az időtálló légi közlekedési technológiai megoldások innovatív tanúsítási projekteken keresztül történő előmozdításáig.

Az európai polgárokra jelentős hatást gyakorló munkaterületek

A fenntartható légijármű-üzemanyagok (SAF) használatának ösztönzése

A technológiafejlesztés mellett a fenntartható légijármű-üzemanyagok (SAF) elismerten jelentős mértékben hozzájárulhatnak a légi közlekedés jelenlegi és várható környezeti hatásainak enyhítéséhez.Az EASA az Európai Bizottsággal együttműködésben aktívan támogatja a SAF elterjedését különböző kezdeményezések, például a ReFuelEU Aviation révén. 

Elektromos-hibrid és hidrogénhajtású repülés

Más közlekedési ágazatokhoz hasonlóan a légi közlekedés is a fenntartható energiaforrások felé mozdul el, bár ez a végrehajtás tekintetében nagyobb kihívásokkal jár. Ez a piac kisebb végétől (pl. drónok, városi légi mobilitás) a nagyobb légi járművekig (pl. hibrid technológia) terjed. 2019 júniusában az EASA és a CAA Norway innovációs partnerségi megállapodást írt alá a légi közlekedés villamosítására irányuló munka felgyorsítása érdekében. Norvégiát, amely kiterjedt regionális légi közlekedési hálózattal rendelkezik, megfelelő tesztelési területnek tekintik az elektromos légi közlekedésbe történő beruházásokhoz. Az EASA ugyanakkor nagy figyelemmel kíséri a hidrogénnek a légi közlekedésben való használatával kapcsolatos technológiai fejleményeket. Az EASA a szektorral együtt értékeli a végrehajtásban rejlő lehetőségeket, valamint műszaki megfontolásokat és biztonsági kockázatokat. 

A légi közlekedésre vonatkozó környezetvédelmi címke

Jelenleg nem állnak rendelkezésre egyértelmű és átfogó információk a légi közlekedésre gyakorolt környezeti hatásról. Annak ellenére, hogy sok információ van már, a számok jelentősen eltérhetnek, ami zavart és néha bizalmatlanságot okozhat. Az Európai Bizottság „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájával” összhangban az EASA együttműködik az ágazattal, a tagállamokkal és más érdekelt felekkel a légi közlekedés környezetvédelmi címkézési rendszerének kidolgozásában. Egy ilyen kezdeményezés elsődleges célja az átláthatóság megteremtése, valamint a légi közlekedés intelligensebb és fenntarthatóbb lehetőségeinek ösztönzése.

Európai légiközlekedési környezetvédelmi jelentés (EAER)

EAER_2019Az európai légi közlekedési környezetvédelmi jelentés (EAER) független, objektív és pontos áttekintést nyújt a légi közlekedési ágazat környezeti teljesítményéről. A múltbeli és előre jelzett környezeti trendek mellett beszámol az Európán belül a légi közlekedés környezetre gyakorolt hatásának enyhítését célzó átfogó intézkedésekről is. A jelentés megállapításai alapján ajánlásokat is megfogalmaznak a környezetvédelem szintjének javítása és ezáltal a stratégiai döntéshozatal támogatása céljából. Az EASA háromévente teszi közzé az EAER-t, a következő 2022 közepén esedékes.

  • A 2019-es EAER-rel kapcsolatos további részletekért tekintse meg az EASA Pro oldalt.