Tvari aviacija – nulinio išmetamųjų teršalų kiekio aviacijoje link

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
Sustainable Aviation

Aviacijos pramonės ateičiai po COVID-19 įtakos neabejotinai turės žaliojo ekonomikos atsigavimo sąvoka. Kadangi aviacijos pramonė išgyvena pokyčių laikotarpį, EASA siekia atlikti pagrindinį vaidmenį formuojant aviacijos ateitį. EASA tikisi, kad aviacijos sektorius bus geriau pasirengęs ateities iššūkiams ir tvaresnis, bus nustatytas aiškus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo kelias, kai tik sektorius įveiks krizę ir jos padarinius.

EASA tvarios aviacijos programa

Ok-signTvari aviacija visada buvo EASA prioritetas. Vykdydami sertifikavimo ir standartizavimo veiklą siekiame pasiekti tokį patį lygį tvarumo srityje, kokį esame pasiekę saugos srityje. Neseniai pradėta EASA tvarios aviacijos programa supaprastina visą šią veiklą, kad pramonei ir suinteresuotiesiems subjektams būtų pateiktos gairės ir priemonės, kurių reikia iššūkiams įveikti.
EASA Tvarios aviacijos programos pagrindiniai prioritetai yra šie:

  • remti ir skatinti naujas ekologiškesnes technologijas taikant aplinkosauginį sertifikavimą ir standartus;
  • sudaryti palankesnes sąlygas mažinti aviacijos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro įgyvendinant įvairias skatinimo iniciatyvas;
  • skatinti didinti veiklos efektyvumą techninės priežiūros, mokymo ir oro eismo valdymo srityse, kurios, kaip įrodyta, daro teigiamą poveikį aviacijos aplinkosauginiam veiksmingumui.

EASA savo aplinkosaugos veikloje daugiausia dėmesio skiria kelioms sritims: nuo palankesnių sąlygų naudoti tvarius aviacinius degalus (SAF) iki perspektyvių aviacijos technologinių sprendimų skatinimo įgyvendinant novatoriškus sertifikavimo projektus.

Veiklos sritys, turinčios pastebimą poveikį Europos piliečiams

Tvarių aviacinių degalų naudojimo skatinimas

Pripažįstama, kad tvarūs aviaciniai degalai kartu su technologijų naujovėmis gali svariai prisidėti prie dabartinio ir numatomo aviacijos poveikio aplinkai mažinimo.
EASA aktyviai remia SAF naudojimą įgyvendindama įvairias iniciatyvas ir koordinuodama veiksmus su Europos Komisija, pavyzdžiui, iniciatyvą „ReFuelEU Aviation“.

Elektriniai-hibridiniai ir vandeniliu varomi varikliai aviacijoje

Kaip ir kituose transporto sektoriuose, aviacija pereina prie tvarių energijos šaltinių, nors ir susiduria su didesniais įgyvendinimo sunkumais. Ši veikla apima ir mažesnius orlaivius (pvz., bepiločius orlaivius, miesto oro transportą), ir didesniems orlaiviams taikomus sprendimus (pvz., hibridinės technologijos). 2019 m. birželio mėn. EASA ir Norvegijos CAA pasirašė inovacijų partnerystės susitarimą, kuriuo siekiama paspartinti aviacijos elektrifikavimo veiklą. Norvegija, turinti platų regioninį oro transporto tinklą, laikoma tinkama investicijų į elektrinę aviaciją bandymų vieta. Tuo pat metu EASA atidžiai stebi su vandenilio naudojimu aviacijoje susijusius technologinius pokyčius. Kartu su pramonės atstovais EASA vertina galimybes, techninius aspektus ir saugos riziką, susijusią su šiomis naujovėmis. 

Aplinkosauginis ženklinimas aviacijos srityje

Šiuo metu trūksta aiškios ir išsamios informacijos apie aviacijos poveikį aplinkai. Nors turima daug informacijos, skaičiai gali labai skirtis ir sukelti painiavą, o kartais ir nepasitikėjimą. Pagal Europos Komisijos tvaraus ir išmanaus judumo strategiją, EASA bendradarbiauja su pramonės atstovais, valstybėmis narėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais kuriant aviacijos aplinkosauginio ženklinimo sistemą. Tokios iniciatyvos pagrindinis tikslas – užtikrinti skaidrumą ir skatinti pažangesnes ir tvaresnes kelionių oro transportu galimybes.

Europos aviacijos aplinkos ataskaita (EAER)

EAER_2019Europos aviacijos aplinkos ataskaitoje (EAER) pateikiama nepriklausoma, objektyvi ir tiksli aviacijos sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo apžvalga. Joje ne tik pateikiamos istorinės ir prognozuojamos aplinkosaugos tendencijos, bet ir informuojama apie Europoje taikomas visapusiškas aviacijos poveikio aplinkai mažinimo priemones. Remiantis ataskaitos išvadomis, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama gerinti aplinkos apsaugą ir taip padėti priimti strateginius sprendimus. EASA EAER skelbia kas trejus metus, o kita ataskaita turėtų būti paskelbta 2022 m. viduryje.

  • Daugiau informacijos apie 2019 m. EAER rasite EASA Pro svetainėje.