Održivost u završnoj fazi životnog ciklusa zrakoplova

Što se događa nakon posljednjeg leta zrakoplova

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kad je riječ o održivosti u zrakoplovstvu, snažan je naglasak na operativnoj fazi zrakoplova, odnosno tijekom razdoblja kad zrakoplov leti i prevozi putnike ili teret na njihova odredišta. Doista, ova faza ima najveći utjecaj na okoliš zbog emisija stakleničkih plinova i buke koja se stvara. Međutim, faza proizvodnje i završna faza životnog ciklusa također utječu na okoliš, što znači da i tijekom tih faza postoje mogućnosti za poboljšanja.   

Budući da završna faza životnog ciklusa zrakoplova još nije detaljno proučena, EASA je naručila istraživanje o toj temi. Rezultat je izvješće Ocjena statusa okolišne održivosti u području organizacija za održavanje i proizvodnju zrakoplova, koje je objavljeno 2023.

Zašto i kada se zrakoplovi „umirovljuju” 

Dio zrakoplova u postupku rastavljanja. (Envisa, 2022.)
Dio zrakoplova u postupku rastavljanja (Envisa, 2022.)

Zrakoplovi se povlače iz letačkih operacija zbog dvaju glavnih razloga, a to su sigurnosni ili ekonomski čimbenici. Prosječna dob „umirovljenja” zrakoplova je 25-30 godina za putničke zrakoplove i 30-40 za teretne zrakoplove. Zrakoplov se smatra otpadom nakon što se donese konačna odluka o povlačenju iz prometa i učini prvi rez na njegovu, što znači da neće ponovno letjeti. 

Širom svijeta u proteklom je desetljeću iz prometa povučeno u prosjeku 650 komercijalnih zrakoplova godišnje, a očekuje se da će tijekom sljedećeg desetljeća u Europi iz prometa biti povučeno više od 30 % postojeće flote. Stoga, optimalno iskorištavanje zrakoplova povučenih iz prometa također ima ulogu u pogledu održivosti zrakoplovstva.

Nakon povlačenja iz prometa

Nakon povlačenja iz prometa zrakoplovi se rastavljaju i postaju dio poslovanja s otpadom, pri čemu se materijali pripremaju za recikliranje, prenamjenu, oporabu energije ili se šalju na odlagalište otpada. 

Ponovna uporaba u zrakoplovstvu

Dijelovi zrakoplova koji su još uvijek ispravni, primjerice motori, pomoćne pogonske jedinice, podvozje i slično, mogu se ponovno upotrijebiti kao rezervni dijelovi za druge zrakoplove. Ponovna uporaba temelji se na dostupnosti evidencije dijelova, kojom se određuje vrijednost dijela i mogućnost njegove ponovne ugradnje u zrakoplove ili svemirske letjelice. Za ponovnu upotrebu te opreme i dijelova potrebno je valjano odobrenje.

Alternativna upotreba izvan djelatnosti zračnog prijevoza
Dio kabine zrakoplova u postupku prenamjene u ured. (Envisa, 2022.)
Dio kabine zrakoplova u postupku prenamjene u ured (Envisa, 2022.)

Alternativna upotreba odnosi se na upotrebe u svrhe različite od one za koju je dio prvotno bio namijenjen. Pri upotrebi komponenata i dijelova zrakoplova u alternativne svrhe prioritet je očuvanje oblika i funkcije, čime se zadržava najveći dio vrijednosti. Neki od primjera alternativne ponovne upotrebe su:

  • osposobljavanje i obučavanje
  • snimanje filmova i televizijskih emisija
  • izrada namještaja
  • opremanje uredskih prostora
  • kolekcionarski predmeti za ljubitelje zrakoplovstva
  • upotreba dijelova u nekim drugim industrijama, na primjer upotreba lopatica turbina motora koje se mogu ugraditi u kopnene plinske turbine.

Kada se oblik i funkcija ne mogu zadržati, naglasak je na očuvanju svojstava materijala. Primjeri zadržavanja svojstava materijala su: 

  • recikliranje aluminija i titana iz zrakoplova, uz stvaranje dodane vrijednosti
  • recikliranje kaučuka iz guma, uz stvaranje dodane vrijednosti
  • recikliranje vrijednih kritičnih sirovina sadržanih u mlaznim motorima, uz stvaranje dodane vrijednosti
Odlaganje otpada

Odlagalište otpada mjesto je predviđeno za zbrinjavanje otpadnih materijala. Prema hijerarhiji otpada Europske unije (EU) odlaganje otpada najmanje je poželjno rješenje i trebalo bi biti ograničeno na nužni minimum. Međutim, postoji i dobra vijest. Dokazano je da se kod postojećih zrakoplova koji prolaze ovaj postupak u završnoj fazi životnog ciklusa može postići gotovo nulta stopa otpada.

Nedostatak posebnih smjernica za završnu fazu životnog ciklusa zrakoplova

Kad je riječ o završnoj fazi životnog ciklusa cestovnih vozila, kao što su automobili ili kamioni, donesene su posebne direktive EU-a o gospodarenju otpadom koje se primjenjuju na ta vozila. Međutim, ne postoje posebni propisi za zrakoplove.  U završnoj fazi svojeg životnog ciklusa zrakoplov se smatra skupinom otpadnih dijelova i stoga se primjenjuju opći zakonski propisi kojima se uređuju pitanja otpada, ovisno o upotrijebljenim materijalima. To su, na primjer, propisi EU-a koji se primjenjuju na otpadnu električnu i elektroničku opremu, ambalažu i ambalažni otpad, kemikalije i slično primjenjuju se i na dijelove zrakoplova. Osim toga, Okvirna direktiva EU-a o otpadu sadržava opće elemente gospodarenja otpadom, kao što su načelo „onečišćivač plaća” i hijerarhija otpada, koji se primjenjuju i na gospodarenje otpadom u zrakoplovstvu.

Ekološki dizajn: održivost i cirkularnost integrirane u dizajn

Trenutačno ne postoje službeni zahtjevi za zrakoplovnu industriju u pogledu dizajna novih proizvoda s obzirom na oporabu materijala nakon uništavanja zrakoplova. Ekološki dizajn uključuje integriranje okolišnih aspekata u sve faze životnog ciklusa proizvoda, uključujući „dizajn za povlačenje iz prometa”.

  Obilježja kružnog gospodarstva (Envisa, 2022.)
krug kružnog gospodarstva Ikona dizajna proizvoda dizajn proizvoda
Ikona proizvodnje i izrade Proizvodnja i izrada
Ikona faze upotrebe Faza upotrebe
Ikona gospodarenja otpadom Gospodarenje otpadom
Ikona vađenja sirovina Vađenje sirovina
Ikona preostalog otpada Preostali otpad

Primjenom načela ekološkog dizajna povećava se održivost zrakoplovne industrije, pri čemu se upotrebljavaju ekološki prihvatljiviji materijali i olakšava rastavljanje, ponovna upotreba i recikliranja materijala i dijelova. Materijali koje je teže reciklirati trebali bi se sve manje upotrebljavati. 
  Naslovnica izvješća o istraživanju „Ocjena statusa okolišne održivosti u području organizacija za održavanje i proizvodnju zrakoplova”

Dodatna literatura

Pročitajte izvješće Ocjena statusa okolišne održivosti u području organizacija za održavanje i proizvodnju zrakoplova i saznajte više pojedinosti o toj temi, kao i nekoliko preporuka namijenjenih raznim dionicima.