Fenntarthatóság a légi járművek életciklusának végén

Mi történik a repülőgépek utolsó útját követően?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

A légi közlekedés fenntarthatósága területén kiemelt jelentőségű a repülőgépek üzemeltetési szakasza, vagyis az az időszak, melynek során a repülőgép repül, és utasokat vagy rakományt szállít a célállomásra. Az üvegházhatású gázok kibocsátása és a keletkező zaj miatt valójában ez a szakasz gyakorolja a legnagyobb környezeti hatást. De a gyártási és az életciklus végi szakaszok is hatással vannak a környezetre – és így lehetőséget kínálnak javító intézkedések végrehajtására.   

Mivel a légi járművek életciklus végi szakasza olyan terület, amelyet eddig még nem vetettek alá mélyreható vizsgálatnak, az EASA megrendelt egy tanulmányt erről a témáról. Ennek eredményeként készült el A környezeti fenntarthatóság állapotának értékelése a légi közlekedési karbantartó és gyártó szervezetek területén című jelentés, amelyet 2023-ban tettek közzé.

Miért és mikor helyezik üzemen kívül a légi járműveket? 

Egy légi jármű szétszerelés alatt álló része. (Envisa, 2022)
Egy légi jármű szétszerelés alatt álló része (Envisa, 2022)

A légi járművek üzemen kívül helyezésére két fő okból kerül sor: biztonsági vagy gazdasági okokból. A légi járművek átlagos üzemen kívül helyezési határideje utasszállító repülőgépek esetében 25–30 év, teherszállító repülőgépek esetében pedig 30–40 év. A légi járművek a használaton kívül helyezésükre vonatkozó végleges döntés meghozatalát és a szerkezetükön végrehajtott első vágást követően hulladéknak minősülnek, ami azt jelenti, hogy többé nem repülnek újra. 

Az elmúlt évtizedben világszerte évente átlagosan 650 kereskedelmi repülőgépet helyeztek üzemen kívül, és várhatóan a jelenlegi európai flotta több mint 30%-a kerül bevonásra a következő évtizedben. Ezért az üzemen kívül helyezett repülőgépek hasznosítása a légi közlekedés fenntarthatósága szempontjából is fontos szerepet játszik.

Élet az üzemen kívül helyezés után

Az üzemen kívül helyezést követően a légi járműveket szétszerelik, majd azok bekerülnek az úgynevezett hulladékkezelési üzletágba, ahol az anyagokat újrafeldolgozásra, értéknövelő újrahasznosításra, energetikai hasznosításra vagy hulladéklerakóban történő elhelyezésre készítik elő. 

Újrafelhasználás a légi közlekedésben

A még üzemképes repülőgép-alkatrészek, mint például a hajtóművek, a segédhajtóművek, a futóművek és egyéb alkatrészek újrafelhasználhatók más repülőgépek pótalkatrészeiként. Ezt az újrafelhasználást befolyásolja, hogy rendelkezésre állnak-e az alkatrészekre vonatkozó nyilvántartások, mivel ez határozza meg az adott alkatrész értékét, valamint azt, hogy visszaintegrálható-e a légi közlekedési ágazatba. Ahhoz, hogy ezeket a berendezéseket és alkatrészeket újra fel lehessen használni, érvényes jóváhagyásra van szükség.

Alternatív felhasználás a légi utazási üzletágon kívül
Repülőgépkabin része, amelyet irodaként történő újrafelhasználás céljából alakítanak át. (Envisa, 2022)
Repülőgépkabin része, amelyet irodaként történő újrafelhasználás céljából alakítanak át (Envisa, 2022)

Az alternatív felhasználás kifejezés az alkatrész eredeti rendeltetésétől eltérő célú felhasználásra vonatkozik. A légi járművek alkotóelemeinek és részeinek alternatív célra történő felhasználásakor kiemelt figyelmet kap a forma és a funkció megőrzése, ezáltal a legmagasabb érték biztosítása. Néhány példa az alternatív újrafelhasználásra:

  • képzés és oktatás;
  • filmkészítés és televíziós produkciók;
  • bútorok;
  • irodaterületek;
  • gyűjthető tárgyak a repülés szerelmeseinek;
  • az alkatrészek más iparágakban történő használata, például a hajtómű turbinalapátjainak szárazföldi gázturbinákba történő beépítése.

Ha a formát és a funkciót nem lehet megtartani, a hangsúlyt a felhasznált anyagok megőrzésére kell helyezni. Példák a felhasznált anyagok megőrzésére: 

  • a repülőgépben felhasznált alumínium és titán értéknövelő újrahasznosítása;
  • gumiabroncsok értéknövelő újrahasznosítása;
  • a sugárhajtóművek értékes kritikus nyersanyagainak értéknövelő újrahasznosítása.
Hulladéklerakóban történő elhelyezés

A hulladéklerakó a hulladékanyagok ártalmatlanításának helyszíne. Az Európai Unió (EU) hulladékhierarchiája szerint a hulladéklerakóban történő elhelyezés a legkevésbé kívánatos megoldás, és azt a szükséges minimumra kell korlátozni. A jó hír az, hogy bebizonyosodott: az életciklusuk végét követően a jelenlegi légi járművek esetében elérhető a hulladéklerakóban történő elhelyezés közel nulla aránya.

A légi járművek életciklusának végére vonatkozó konkrét iránymutatások hiánya

Amikor a közúti járművek – például a személygépkocsik vagy a tehergépjárművek – elérik életciklusuk végét, az ilyen járművekkel kapcsolatos hulladékkezelésre külön uniós irányelvek vonatkoznak. A légi járművek esetében nem áll rendelkezésre külön szabályozás.  Amikor egy légi jármű eléri életciklusának a végét, akkor hulladékdarabok együttesének minősül, ezért a felhasznált anyagoktól függően vonatkoznak rá a hulladékokkal kapcsolatos általános jogszabályok. Például az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, a csomagolást és a csomagolási hulladékot, a vegyi anyagokat stb. érintő uniós rendeletek a légi járművek alkatrészeire is vonatkoznak. Emellett a hulladékokról szóló uniós keretirányelv a hulladékgazdálkodás olyan általános elemeit is tartalmazza, mint „a szennyező fizet” elv és a hulladékhierarchia, amelyek hatással vannak a légi közlekedési ágazatban is a hulladékgazdálkodásra.

Környezetbarát tervezés: beépített fenntarthatóság és körforgásos jelleg

Jelenleg nincsenek hivatalos előírások a légi közlekedési ágazat számára arra vonatkozóan, hogy az új termékek tervezésekor figyelembe kell venni a felhasznált anyagoknak a légi járművek leselejtezésekor történő visszanyerését. A környezetbarát tervezés magában foglalja a környezetvédelmi szempontok beépítését egy adott termék életciklusának valamennyi szakaszába, beleértve az „üzemen kívül helyezési tervezést”.

  A körforgásos gazdaság jellemzése (Envisa, 2022)
A körforgásos gazdaságot bemutató kör Terméktervezési ikon Terméktervezés
Termelési és gyártási ikon Termelés és gyártás
Felhasználási fázis ikon Felhasználási fázis
Hulladékgazdálkodás ikon Hulladékgazdálkodás
Nyersanyag-kinyerés ikon Nyersanyagok kinyerése
Maradékhulladék ikon Maradékhulladék

A környezetbarát tervezés elveinek alkalmazása a légi közlekedési ágazat fenntarthatóságát környezetbarátabb anyagok felhasználásával, valamint az anyagok és alkatrészek szétszerelésének, újrafelhasználásának és újrafeldolgozásának a megkönnyítése révén fokozza. Egyre kisebb mértékben ajánlott használni a nehezebben újrafeldolgozható anyagokat. 
  „A környezeti fenntarthatóság állapotának értékelése a légi közlekedési karbantartó és gyártó szervezetek területén” című tanulmány fedőlapja

Ajánlott szakirodalom

A témával kapcsolatos további részletekért tekintse meg az Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (A környezeti fenntarthatóság állapotának értékelése a légi közlekedési karbantartó és gyártó szervezetek területén) című jelentést (csak angolul érhető el), valamint az érdekelt felek széles körét célzó ajánlásokat.