Trajnostnost ob izteku življenjske dobe zrakoplovov

Kaj se zgodi, ko letalo opravi zadnje potovanje?

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Ko gre za trajnostnost v letalstvu, je velik poudarek na operativni fazi letala, torej ko letalo leti in prevaža potnike ali tovor na cilj. Ta faza dejansko predstavlja največji vpliv na okolje zaradi emisij toplogrednih plinov in nastalega hrupa. Vendar tudi fazi proizvodnje in konca življenjske dobe vplivata na okolje in ponujata možnosti za izboljšave.   

Ker je faza konca življenjske dobe zrakoplova področje, ki še ni bilo podrobno proučeno, je agencija EASA naročila študijo na to temo. Pripravljeno je bilo poročilo Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Ocena stanja okoljske trajnostnosti na področju organizacije vzdrževanja in proizvodnje v letalstvu), ki je bilo objavljeno leta 2023.

Zakaj in kdaj se zrakoplov „upokoji“? 

Del zrakoplova v razstavljanju. (Envisa, 2022)
Del zrakoplova v razstavljanju (Envisa, 2022)

Zrakoplovi se izločijo iz obratovanja iz dveh glavnih razlogov: varnostnih ali ekonomskih. Povprečna upokojitvena starost zrakoplovov je 25–30 let za potniška in 30–40 let za tovorna letala. Zrakoplovi se štejejo za odpadek, ko je sprejeta dokončna odločitev o razgradnji in je na konstrukciji opravljen prvi rez, kar pomeni, da ne bodo več leteli. 

V preteklem desetletju je bilo po vsem svetu na leto upokojenih povprečno 650 komercialnih letal, v naslednjem desetletju pa naj bi se v Evropi upokojilo več kot 30 % sedanje flote. Zato je izkoriščanje razstavljenih zrakoplovov pomembno tudi za trajnostnost letalstva.

Življenje po upokojitvi

Po upokojitvi se zrakoplovi razstavijo in preidejo v tako imenovan cikel odpadkov, kjer se materiali pripravijo za recikliranje, predelavo, uporabo za pridobivanje energije ali odlaganje na odlagališčih. 

Ponovna uporaba v letalskem prometu

Še vedno uporabni sestavni deli zrakoplova se lahko ponovno uporabijo kot rezervni deli za druge zrakoplove, kot so motorji, pomožne pogonske enote, podvozja za pristajanje in druge komponente. Na ponovno uporabo vpliva razpoložljivost evidenc o delih, v katerih je zabeležena vrednost dela in možnost njegove ponovne uporabe v letalskem in vesoljskem sektorju. Za ponovno uporabo tovrstnih delov in opreme je potrebna veljavna odobritev.

Alternativna uporaba v dejavnostih, ki niso povezane z letalskimi prevozi
Del letalske kabine v postopku za ponovno uporabo kot pisarna. (Envisa, 2022)
Del letalske kabine v postopku za ponovno uporabo kot pisarna (Envisa, 2022)

Alternativna uporaba se nanaša na uporabo sestavnega dela za drug namen od zasnovanega. Pri uporabi komponent in delov zrakoplova za alternativno uporabo je prednostna naloga ohraniti obliko in funkcijo ter tako ohraniti najvišjo vrednost. Nekateri primeri alternativne ponovne uporabe:

  • pri usposabljanju in izobraževanju;
  • pri ustvarjanju filmov in televizijskih produkcij;
  • kot pohištvo;
  • kot pisarne;
  • kot zbirateljski predmeti za letalske navdušence;
  • v nekaterih drugih panogah, na primer uporaba lopatic motornih turbin, ki jih je mogoče vgraditi v kopenske plinske turbine.

Kadar oblike in funkcije ni mogoče ohraniti, je poudarek na ohranjanju lastnosti materiala. Primeri ohranjanja lastnosti materiala so: 

  • recikliranje letalskega aluminija in titana;
  • recikliranje kavčuka iz pnevmatik;
  • recikliranje dragocenih kritičnih surovin iz reaktivnih motorjev.
Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Odlagališče je prostor za odlaganje odpadnih materialov. V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v Evropski uniji (EU) je odlaganje odpadkov najmanj primerna možnost in ga je treba omejiti na najmanjšo možno stopnjo. Dobra novica je, da je bilo dokazano, da se iz sedanjih zrakoplovov, ki se jim je iztekla življenjska doba, skoraj nič ne odpelje na odlagališča.

Pomanjkanje posebnih smernic ob izteku življenjske dobe zrakoplova

Za cestna vozila, kot so avtomobili ali tovornjaki, ki dosežejo konec življenjske dobe, obstajajo posebne direktive EU za ravnanje z odpadki, ki zadevajo tovrstna vozila. V zvezi z zrakoplovi ni posebnih predpisov.  Ko se zrakoplovu izteče življenjska doba, se šteje, da je sestavljen iz kosov odpadkov, zato zanj velja splošna zakonodaja, ki se uporablja za odpadke, odvisno od uporabljenih materialov. Na primer, predpisi EU, ki veljajo za odpadno električno in elektronsko opremo, embalažo in odpadno embalažo, kemikalije itd., se uporabljajo tudi za dele zrakoplovov. Poleg tega okvirna direktiva EU o odpadkih vključuje splošne elemente ravnanja z odpadki, kot sta načelo „onesnaževalec plača“ in hierarhija ravnanja z odpadki, ki usmerjajo ravnanje z odpadki v letalstvu.

Okoljsko primerna zasnova: trajnostnost in vgrajena krožnost

Za letalsko industrijo trenutno ni uradnih zahtev za oblikovanje novih izdelkov, ki bi upoštevali predelavo materialov pri razgradnji zrakoplovov. Okoljsko primerna zasnova pomeni vključevanje okoljskih vidikov v vse faze življenjskega cikla izdelka, tako je njen del tudi „načrt za razgradnjo“.

  Značilnosti krožnega gospodarstva (Envisa, 2022)
krog krožnega gospodarstva Ikona za oblikovanje izdelka Oblikovanje izdelka
Ikona proizvodnje in izdelaveProizvodnja in izdelava
Ikona faze uporabeFaza uporabe
Ikona ravnanja z odpadki Ravnanje z odpadki
Ikona pridobivanja surovin Pridobivanje surovin
Ikona ostankov odpadkov Ostanki odpadkov

Vključevanje načel ekološkega oblikovanja povečuje trajnostnost letalske industrije z uporabo okolju prijaznejših materialov ter lažjim razstavljanjem, ponovno uporabo in recikliranjem materialov in delov, zato bi bilo treba stremeti k čim manjši uporabi materialov, ki jih je težje reciklirati. 
  Povzetek študije „Ocena stanja okoljske trajnostnosti na področju organizacije vzdrževanja in proizvodnje v letalstvu“

Dodatna literatura

V poročilu Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (na voljo samo v angleščini) najdete več podrobnosti o tej temi in priporočil, namenjenih najrazličnejšim deležnikom.