Durabilitatea în etapa de scoatere din uz a aeronavei

Ce se întâmplă după ce avioanele efectuează ultimul zbor

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Când este vorba de durabilitate în aviație, un accent important se pune pe etapa operațională a unui avion, adică atunci când avionul zboară și transportă pasageri sau marfă la destinație. Într-adevăr, această etapă are cel mai mare impact asupra mediului, din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră și a zgomotului generat. Dar și etapele de producție și de scoatere din uz au un impact asupra mediului și, prin urmare, există loc de îmbunătățiri.   

Deoarece etapa de scoatere din uz a aeronavei este un domeniu care nu a fost încă cercetat în profunzime, AESA a contractat un studiu pe această temă. Rezultatul acestui studiu a fost raportul intitulat Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Evaluarea situației durabilității mediului în domeniul organizațiilor de întreținere și producție aeronautică), publicat în 2023.

Când și de ce se „pensionează” aeronavele 

Secțiune de aeronavă în curs de dezmembrare. (Envisa, 2022)
Secțiune de aeronavă în curs de dezmembrare (Envisa, 2022)

Aeronavele sunt scoase din uz din două motive principale: motive de siguranță sau motive economice. Vârsta medie de „pensionare” a aeronavelor este de 25-30 de ani pentru aeronavele de pasageri și de 30-40 de ani pentru aeronavele cargo. Aeronavele sunt considerate deșeuri odată ce se ia o decizie finală de dezafectare și prima reducere se aplică structurii, ceea ce înseamnă că acestea nu vor mai zbura. 

La nivel global, 650 de aeronave comerciale au fost „pensionate” în medie pe an în deceniul trecut și se preconizează că peste 30 % din flota actuală din Europa se va „pensiona” în următorul deceniu. Prin urmare, valorificarea la maximum a unei aeronave dezafectate joacă, de asemenea, un rol în durabilitatea aviației.

Viața după „pensionare”

După dezafectare, aeronavele sunt dezasamblate și intră în așa-numitul circuit al deșeurilor, unde materialele sunt pregătite pentru a fi reciclate, suprareciclate, utilizate pentru recuperarea energiei sau trimise la depozitele de deșeuri. 

Reutilizarea în aviație

Componentele de aeronavă încă în stare de funcționare pot fi reutilizate ca piese de schimb pentru alte aeronave, de exemplu motoare, unități de alimentare auxiliare, trenuri de aterizare și alte componente. Această reutilizare depinde de disponibilitatea registrelor de evidență a pieselor, care determină valoarea piesei și posibilitatea de a o reintegra în sectorul aerospațial. Pentru a fi reutilizate, aceste echipamente și piese necesită o autorizare valabilă.

Utilizarea alternativă în activități care nu implică transportul aerian
Secțiune de cabină de aeronavă în curs de amenajare pentru reutilizare ca birou. (Envisa, 2022)
Secțiune de cabină de aeronavă în curs de amenajare pentru reutilizare ca birou (Envisa, 2022)

Utilizarea alternativă se referă la utilizări în scopuri diferite de cele pentru care a fost concepută o piesă. Atunci când se utilizează componente și secțiuni de aeronave pentru utilizări alternative, prioritatea este de a păstra forma și funcția, păstrându-se astfel cât mai mult valoarea lor. Câteva exemple de reutilizare alternativă sunt:

  • formare și educație;
  • cinematografie și producții TV;
  • mobilier;
  • zone de birouri;
  • obiecte de colecție pentru pasionații de aviație;
  • utilizarea de piese în alte sectoare, de exemplu, utilizarea paletelor mobile ale turbinelor pentru a fi integrate în turbinele cu gaz terestre.

Atunci când forma și funcția nu pot fi menținute, accentul este pus pe conservarea proprietăților materiale. Exemple de conservare a proprietăților materiale sunt: 

  • reciclarea aluminiului și a titanului din aeronave;
  • reciclarea cauciucurilor de anvelope;
  • reciclarea materiilor prime critice valoroase în motoare pentru avioane.
Depozitarea deșeurilor

Un depozit de deșeuri este un loc de depozitare a deșeurilor. În conformitate cu ierarhia deșeurilor stabilită de Uniunea Europeană (UE), depozitarea deșeurilor este opțiunea cea mai puțin preferată și ar trebui limitată la minimul necesar. Vestea bună: s-a dovedit că aeronavele actuale care trec prin procesul de scoatere din uz pot ajunge aproape de zero depozite de deșeuri.

Lipsa unor orientări specifice pentru sfârșitul ciclului de viață al unei aeronave

Atunci când vehiculele rutiere, precum mașinile sau camioanele, ajung la sfârșitul ciclului lor de viață, există directive UE specifice pentru gestionarea deșeurilor care vizează astfel de vehicule. În ceea ce privește aeronavele, nu există o reglementare specifică.  Atunci când o aeronavă ajunge la sfârșitul ciclului de viață, aceasta este considerată un ansamblu de deșeuri și, prin urmare, se supune legislației generale care vizează deșeurile, în funcție de materialele utilizate. De exemplu, piesele de aeronave sunt vizate de regulamentele UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ambalajele și deșeurile de ambalaje, produsele chimice etc. În plus, Directiva-cadru a UE privind deșeurile include elemente generale ale gestionării deșeurilor, cum ar fi principiul „poluatorul plătește” și ierarhia deșeurilor, care afectează gestionarea deșeurilor în aviație.

Proiectarea ecologică: durabilitatea și circularitatea încă din faza de proiectare

În prezent, nu există oficial cerințe pentru industria aeronautică în ceea ce privește proiectarea de noi produse care să ia în considerare recuperarea materialelor atunci când aeronavele sunt dezmembrate. Proiectarea ecologică implică integrarea considerentelor de mediu în toate etapele ciclului de viață al produsului, inclusiv „proiectarea pentru dezafectare”.

  O caracterizare a economiei circulare (Envisa, 2022)
cerc pentru economie circulară Pictogramă proiectarea produsului Proiectarea produsului
Pictogramă producție și fabricare Producția și fabricarea
Pictogramă etapa de utilizare Etapa de utilizare
Pictogramă gestionarea deșeurilor Gestionarea deșeurilor
Pictogramă extracția materiilor prime Extracția materiilor prime
Pictogramă deșeuri reziduale Deșeuri reziduale

Includerea principiilor de proiectare ecologică sporește durabilitatea industriei aeronautice, prin utilizarea unor materiale mai ecologice și prin facilitarea dezasamblării, reutilizării și reciclării materialelor și pieselor. Materialele care întâmpină mai multe dificultăți de reciclare trebuie utilizate din ce în ce mai puțin. 
  Coperta studiului „Evaluarea situației durabilității mediului în domeniul organizațiilor de întreținere și producție aeronautică”

Lectură suplimentară

Consultați raportul Assessment of the environmental sustainability status in the Aviation Maintenance and Production Organisation Domain (Evaluarea situației durabilității mediului în domeniul organizațiilor de întreținere și producție aeronautică) (disponibil doar în limba engleză) pentru mai multe detalii pe această temă, precum și pentru mai multe recomandări care vizează o varietate de părți interesate.