Αποστολή μας είναι η ασφάλειά σας

Μάθετε πώς ο EASA διασφαλίζει την ασφάλεια των πτήσεων και συμβάλλει στην προώθηση πιο οικολογικών αεροπορικών μεταφορών.

#haveasafeflight

Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών.

EASA ProΠεριηγηθείτε στον ιστότοπο EASA Pro που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις αεροπορικές αρχές, τους επαγγελματίες του κλάδου και τα μέσα ενημέρωσης.