Sustainability

Bæredygtighed inden for luftfart

BæredygtighedAt rejse er mere end bare at blive transporteret. Det gør det muligt for os at spille en aktiv rolle i vores multikulturelle og globale samfund ved at besøge steder, holde tæt kontakt med vores familie og kære, og værdsætte anderledes kulturer og økosystemer.

Da vi allerede kan se konsekvenserne af klimaforandringerne, er der et klart og ubestridt behov for at omlægge luftfarten til at være mere bæredygtig.
EASA Light bringer artikler, der dækker en række emner om bæredygtighed inden for luftfart:

  • Robust certificering og grønne standarder
  • Driftseffektivitet og bæredygtige flybrændstoffer
  • Dekarbonisering af lufttransport, elektriske og brintdrevne flyløsninger
  • Miljøkonsekvenser af droner og lufttaxier
  • Forskning hen imod nulemissionsluftfart

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.

Share this page