Urban Air Mobility

Urban luftmobilitet

Urban luftmobilitetBorgernes accept af og tiltro til urban luftmobilitet er altafgørende. EASA gennemførte en omfattende EU-undersøgelse af samfundets generelle accept af urban luftmobilitet for at få input fra borgerne og indlede arbejdet med at fastlægge sikkerhedsmæssige og bæredygtige standarder og forskrifter for luftfartøjer, lufttrafiktjenester, vertiporte og infrastruktur til urban luftmobilitet.

  • Hvilke luftfartøjer vil vi komme til at se fremover i luftrummet over byerne?
  • Og hvilke tjenester vil de levere?
  • Hvilke ændringer i den eksisterende infrastruktur er der behov for?

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.

Share this page