Европейски доклад за въздухоплаването и околната среда 2022 г.

Преглед на историческите и бъдещите сценарии на въздушния трафик, шума и емисиите

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Въздушният транспорт ни дава възможност да опознаем и да се насладим на нови места и култури, да се радваме на многообразието в социалната ни среда и да обогатяваме собствената си култура. Освен това от него има икономически ползи и се стимулират иновациите. 
В същото време европейските граждани все повече осъзнават екологичните проблеми, свързани с въздушния транспорт. В Европейския доклад за въздухоплаването и околната среда (EAER) гражданите могат да намерят обективен преглед на значителните промени в сектора на въздухоплаването, свързани с изменението на климата, шума и качеството на въздуха.

EAER 2022 г.: Цялостен поглед върху гражданското въздухоплаване на ЕС

„Заглавна страница на Европейския доклад за въздухоплаването и околната среда за 2022 г.“През септември 2022 г. EASA публикува последния Европейски доклад за околната среда на въздухоплаването. Това е третото издание след публикуването на EAER през 2019 г. и 2016 г. 
В EAER 2022 г. се разглеждат историческите и бъдещите сценарии на въздушния трафик, шума и свързаните с него емисии. В доклада се обобщава и последното научно разбиране за тези последици и мерките за намаляването им. 
В обобщение, докладът има за цел да отговори на следните въпроси:

  • Какви са екологичните показатели на европейския сектор на въздухоплаването?
  • Как биха могли да се развият в бъдеще показателите на сектора?
  • Какви мерки се предприемат за намаляване на последиците от изменението на климата, шума и качеството на въздуха?
  • Как секторът може допълнително да подобри своето ниво на опазване на околната среда?

Ориентиране в Европейския доклад за въздухоплаването и околната среда за 2022 г.

„Изображение, показващо навигацията на EAER 2022 в интернет“

EAER 2022 може да бъде изтеглен във формат PDF и е достъпен в интерактивен онлайн формат, в който лесно можете да се ориентирате между различните раздели.
Пълният текст на доклада е достъпен на английски език, а резюмето и препоръките са достъпни на всички езици на ЕС и ООН.

Области за подобрение на опазването на околната среда

Пътят към декарбонизация на сектора на въздухоплаването изисква многостранен подход. EAER 2022 се съсредоточава върху пет основни области, в които нивото на опазване на околната среда може да бъде подобрено.

Двигател на въздухоплавателно средство
Технологии и проектиране

В тази тема можете да прочетете за най-новите сертифицирани данни за проектирането на традиционните дозвукови въздухоплавателни средства и двигатели. Данните дават възможност за сравнение на екологичните характеристики на въздухоплавателните средства и двигателите им. Представен е също така преглед на нарастващото количество работа, свързана с новите екологични стандарти за иновативните начини за проектиране.

Опашка на въздухоплавателно средство на фона на вятърни генератори
Устойчиви авиационни горива (УАГ)

Устойчивите авиационни горива (УАГ) са устойчиви, неконвенционални алтернативи на изкопаемото гориво за реактивни двигатели. Преминаването към УАГ е една от основните мерки за намаляване на емисиите от сектора на въздухоплаването. В тази глава можете да научите за различните видове УАГ, колко устойчиви са те и какво се прави, за да се насърчи употребата им.

Табло за управление на въздухоплавателно средство
Управление на въздушното движение (УВД) и авиокомпании

Неефективните системи за УВД оказват отрицателно въздействие върху околната среда. В този раздел ще прочетете повече за това как оперативните подобрения могат да намалят излишното изгаряне на гориво и емисиите и по този начин да допринесат за декарбонизацията на въздухоплаването.

Човек, който разглежда екран с полетна информация
Летища:

Летищата са важна част от сектора на въздухоплаването. Тук можете да намерите информация за мерките за регулиране на шума и това какво се прави на ниво летище за подобряване на екологичните им показатели.

Пазарни мерки

Пазарните мерки допълват другите мерки срещу изменението на климата, причинено от сектора на въздухоплаването. В тази глава можете да научите повече за две такива мерки, а именно схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS) и схемата на ИКАО за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване (CORSIA), както и задълбочена информация относно новите инструменти за ценообразуване на въглеродните емисии и дейностите за международно сътрудничество. 

 

 

Допълнителна информация за EASA Light:

Допълнителна информация:

Годишната конференция по безопасността на EASA през 2022 г. разглежда темата „Безопасността на летищата и устойчивостта на околната среда чрез иновации“. Разгледайте материалите за конференцията, които са на разположение онлайн.

Бъдете информирани и в крак с времето — следвайте EASA Light

EASA ще споделя цялата най-нова информация относно устойчивостта и опазването на околната среда във въздухоплаването. Вижте нашите статии относно EASA Light.

Направете си профил и ни следвайте в EASA Light, за да бъдете в крак с новостите.