Типовo сертифициране на EASA за изцяло електрическо въздухоплавателно средство

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Първото типово сертифициране на Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕASA) в световен мащаб за изцяло електрическо въздухоплавателно средство през юни 2020 г. отбеляза важен етап в стремежа към екологически устойчива авиация.

Сътрудничество между индустрията и ЕАSA

PipistrelСертифицирането Pipistrel, завършено за по-малко от три години, стана възможно за този период от време единствено благодарение на тясното сътрудничество между производителя на въздухоплавателни средства (Pipistrel) и ЕАSA.

Общата цел: да се гарантира, че въздухоплавателното средство отговаря на високия стандарт за безопасност, необходим за сертифициране.

Проектът също така предостави важни открития в подкрепа на бъдещите сертификати на електрически двигатели и въздухоплавателни средства.

Метод за сертифициране от два потока

Проектът за сертифициране се разработи в два потока — първо обичайните дейности по сертифициране, свързани с въздухоплавателното средство, и успоредно с това координирана програма за полетни тестове, която използва флот от (несертифицирани) електрически въздухоплавателни средства Alpha-Electro съгласно разрешение на ЕАSA за полет.

Възможността за управление на подобно въздухоплавателно средство даде на екипа на ЕАSA достъп до оперативните данни, необходими за дейността по сертифициране, като същевременно подчерта оперативните нужди от електрическа авиация.

Опит от първа ръка в електрическите полети

По време на тези проекти ЕАSA натрупа опит от първа ръка в електрическите полети, като научи повече за акумулаторите и системите за управлението им, както и за електрическите двигатели.

Развитие и по-нататъшни проекти за сертифициране

Virus PipistrelПървото сертифицирано изцяло електрическо въздухоплавателно средство е основополагащото Virus Pipistrel, което отваря възможността за нови конфигурации на двигатели на въздухоплавателни средства, като например хибридна комбинация от бутални и електрически захранващи агрегати. Хибридните електроцентрали обединяват предимствата на по-голямата издръжливост, като същевременно запазват ефективния трансфер на мощност, свързан с електрическите двигатели. 

Посетете и се присъединете към общността за обща авиация на ЕАSA

Ако сте запален(а) по общата авиация, общността за обща авиация на ЕАSA е мястото, където можете да се запознаете с нови хора и да споделите страстта си.