Okoljsko poročilo o evropskem letalstvu za leto 2022

Prikaz dosedanjih in prihodnjih scenarijev na področju zračnega prometa, hrupa in emisij

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Potovanje z letalom ljudem omogoča, da spoznavajo in odkrivajo nove kraje in kulture, uživajo raznolikost v našem družbenem okolju in obogatijo lastno kulturo. Poleg tega ima tudi gospodarske koristi in spodbuja inovacije. 
Hkrati se evropski državljani vse bolj zavedajo okoljskih težav, povezanih z zračnim prevozom. V okoljskem poročilu o evropskem letalstvu (EAER) lahko prebivalci najdejo objektiven pregled pomembnih dogodkov v letalskem sektorju v zvezi s podnebnimi spremembami, hrupom in kakovostjo zraka.

Okoljsko poročilo o evropskem letalstvu (EAER) za leto 2022: Celosten pregled civilnega letalstva EU

„Naslovnica okoljskega poročila o evropskem letalstvu za leto 2022“Agencija EASA je septembra 2022 objavila najnovejše okoljsko poročilo o evropskem letalstvu. To je že tretje poročilo po objavi poročila EAER v letih 2019 in 2016
V okoljskem poročilu o evropskem letalstvu za leto 2022 so obravnavani dosedanji in prihodnji scenariji na področju zračnega prometa ter z njim povezanega hrupa in emisij. V njem so povzeta tudi najnovejša znanstvena dognanja o teh vplivih in ukrepih za njihovo zmanjšanje. 
Na kratko, v poročilu se iščejo odgovori na naslednja vprašanja:

  • Kakšna je okoljska učinkovitost evropskega letalskega sektorja?
  • Kako bi se lahko učinkovitost tega sektorja spremenila v prihodnosti?
  • S katerimi ukrepi se zmanjšuje vpliv podnebnih sprememb in hrupa ter izboljšuje kakovost zraka?
  • Kako lahko letalski sektor dodatno prispeva k varstvu okolja?

Pregled vsebine okoljskega poročila o evropskem letalstvu za leto 2022

„Slika, ki prikazuje pregled vsebine okoljskega poročila o evropskem letalstvu za leto 2022 na spletu“

Poročilo EAER 2022 je mogoče prenesti v obliki PDF in je na voljo v interaktivni spletni obliki, ki omogoča enostavno premikanje med posameznimi razdelki.
Celotno poročilo je na voljo v angleščini, povzetek in priporočila pa v vseh uradnih jezikih EU in Združenih narodov.

Področja, ki jih je treba izboljšati na področju varstva okolja

Za razogljičenje letalskega sektorja je potreben večplasten pristop. Okoljsko poročilo o evropskem letalstvu za leto 2022 se osredotoča na pet glavnih področij, na katerih je mogoče izboljšati raven varstva okolja.

Letalski motorji
Tehnologija in projektiranje

V zvezi s to tematiko lahko preberete najnovejše podatke o certificiranih tradicionalnih modelih podzvočnih zrakoplovov in motorjev, ki omogočajo primerjavo okoljske učinkovitosti zrakoplovov in njihovih motorjev. Povzeta so tudi vedno večja prizadevanja, povezana z novimi okoljskimi standardi za novonastajajoče modele motorjev.

Rep zrakoplova in vetrnice v ozadju
Trajnostna letalska goriva

Trajnostna letalska goriva so trajnostna, nekonvencionalna alternativa fosilnemu reaktivnemu letalskemu gorivu. Prehod na trajnostna letalska goriva je eden od ključnih ukrepov za zmanjšanje emisij v letalskem sektorju. V tem razdelku lahko spoznate različne vrste trajnostnih letalskih goriv, njihovo trajnostnost in ukrepe za spodbujanje njihove uporabe.

Nadzorna plošča zrakoplova
Upravljanje zračnega prometa (ATM) in letalske družbe

Neučinkoviti sistemi upravljanja zračnega prometa negativno vplivajo na okolje. V tem razdelku boste prebrali več o tem, kako se lahko z operativnimi izboljšavami zmanjša prekomerna poraba goriva in emisij, s čimer prispevamo k razogljičenju letalstva.

Moški, ki gleda na zaslon z informacijami o prihodih in odhodih letov
Letališča

Letališča so pomemben del letalskega sektorja. Tukaj lahko najdete informacije o regulativnih ukrepih v zvezi s hrupom in o ukrepih, ki se izvajajo na ravni letališča za izboljšanje njihove okoljske učinkovitosti.

Tržni ukrepi

Tržni ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za ublažitev vpliva letalskega sektorja na podnebne spremembe. V tem razdelku se lahko seznanite z dvema tovrstnima ukrepoma, in sicer sistemom EU za trgovanje z emisijami (ETS) in shemo Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika za mednarodni letalski promet (CORSIA), pa tudi novimi instrumenti za določanje cen ogljika in dejavnostmi mednarodnega sodelovanja. 

 

 

Dodatno gradivo je na voljo na strani EASA Light:

Dodatno branje:

Na letni konferenci agencije EASA o varnosti v letalstvu za leto 2022 se je razpravljalo o vprašanju „letališke varnosti in okoljske trajnosti prek inovacij“. Oglejte si gradivo s konference, ki je na voljo na spletu.

Bodite obveščeni in ostanite na tekočem – spremljate spletno stran EASA Light.

Agencija EASA bo objavila vse najnovejše informacije o trajnosti in varstvu okolja v letalstvu. Oglejte si naše članke na spletni strani EASA Light.

Ustvarite svoj uporabniški račun in nas spremljajte na spletni strani EASA Light, da boste stalno na tekočem z novostmi.