Europejskie sprawozdanie dotyczące wpływu lotnictwa na środowisko za 2022 r.

Przegląd historycznych i przyszłych scenariuszy ruchu lotniczego, hałasu i emisji

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Podróże lotnicze pozwalają poznać i docenić nowe miejsca i kultury, cieszyć się różnorodnością w naszym środowisku społecznym i wzbogacać własną kulturę. Ponadto przynoszą one również korzyści ekonomiczne i stymulują innowacyjność. 
Jednocześnie obywatele europejscy są coraz bardziej świadomi problemów środowiskowych związanych z podróżami lotniczymi. W Europejskim sprawozdaniu dotyczącym wpływu lotnictwa na środowisko (EAER) obywatele mogą znaleźć obiektywny przegląd istotnych zmian w sektorze lotnictwa w odniesieniu do zmiany klimatu, hałasu i jakości powietrza.

EAER 2022: Całościowy obraz lotnictwa cywilnego UE

„Strona tytułowa Europejskiego sprawozdania dotyczącego wpływu lotnictwa na środowisko za 2022 r.”We wrześniu 2022 r. EASA opublikowała najnowsze Sprawozdanie dotyczące wpływu lotnictwa na środowisko. Jest to trzecie wydanie po opublikowaniu EAER w 2019 r. i 2016 r. 
W EAER 2022 przeanalizowano historyczne i przyszłe scenariusze ruchu lotniczego oraz związanego z nim hałasu i emisji. W sprawozdaniu podsumowano również najnowszą wiedzę naukową na temat wpływu tych skutków i środków mających na celu ich ograniczenie. 
Podsumowując, jego celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka jest efektywność środowiskowa europejskiego sektora lotnictwa?
  • W jaki sposób wyniki sektora mogą się zmieniać w przyszłości?
  • Jakie są środki mające na celu zmniejszenie zmiany klimatu, hałasu i jakości powietrza?
  • W jaki sposób sektor może dalej podnosić swój poziom ochrony środowiska?

Nawigowanie po Europejskim sprawozdaniu dotyczącym wpływu lotnictwa na środowisko za 2022 r.

„Obraz przedstawiający nawigowanie po EAER 2022 w internecie”

Sprawozdanie EAER 2022 można pobrać w wersji PDF i jest ono dostępne w interaktywnym formacie online, w którym można łatwo poruszać się pomiędzy różnymi sekcjami.
Pełne sprawozdanie jest dostępne w języku angielskim, natomiast streszczenia i zalecenia wykonawcze są dostępne we wszystkich językach UE i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Obszary wymagające poprawy w zakresie ochrony środowiska

Droga do dekarbonizacji sektora lotniczego wymaga wieloaspektowego podejścia. EAER 2022 koncentruje się na pięciu głównych obszarach, w których można poprawić poziom ochrony środowiska.

Silnik statku powietrznego
Technologia i projektowanie

Jeśli chodzi o ten temat, można zapoznać się z najnowszymi certyfikowanymi danymi dotyczącymi tradycyjnych poddźwiękowych statków powietrznych i konstrukcji silników, które umożliwiają porównanie efektywności środowiskowej statków powietrznych i ich silników. Znajduje się tam również przegląd coraz bardziej intensywnych działań związanych z nowymi normami środowiskowymi dla nowatorskich wzorów.

Ogon statku powietrznego i wież wiatrowych w tle
Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF)

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF) to zrównoważona, niekonwencjonalna alternatywa dla paliw kopalnych do silników odrzutowych. Przejście na SAF jest jednym z kluczowych środków służących zmniejszeniu emisji w sektorze lotnictwa. W tym rozdziale można dowiedzieć się o różnych rodzajach SAF, o tym, jak są one zrównoważone i co robi się w celu promowania ich stosowania.

Kokpit statku powietrznego
Zarządzanie ruchem lotniczym oraz linie lotnicze

Nieskuteczne systemy zarządzania ruchem lotniczym mają negatywny wpływ na środowisko. W tej części można dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób usprawnienia operacyjne mogą ograniczyć nadmierne spalanie paliwa i emisje, a tym samym przyczynić się do dekarbonizacji lotnictwa.

Mężczyzna patrzący na ekran tablicy lotów
Porty lotnicze

Porty lotnicze stanowią ważną część sektora lotniczego. Tutaj można znaleźć informacje o środkach regulacyjnych dotyczących hałasu oraz o działaniach podejmowanych na poziomie portów lotniczych w celu poprawy ich efektywności środowiskowej.

Instrumenty rynkowe

Instrumenty rynkowe uzupełniają inne środki mające na celu rozwiązanie problemu wpływu sektora lotnictwa na zmianę klimatu. Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat dwóch takich środków, a mianowicie unijnego systemu handlu emisjami (ETS) oraz mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) ICAO, a także spostrzeżenia na temat nowych instrumentów ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych oraz działań w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 

 

Dalsze publikacje dotyczące EASA Light:

Dodatkowe źródła:

Doroczna konferencja EASA na temat bezpieczeństwa w 2022 r. dotyczyła bezpieczeństwa portów lotniczych i zrównoważenia środowiskowego poprzez innowacje. Zapoznaj się z materiałami konferencyjnymi dostępnymi na stronie internetowej.

Bądź na bieżąco – śledź EASA Light

EASA udostępni wszystkie najnowsze informacje na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w lotnictwie. Zapoznaj się z naszymi artykułami na temat EASA Light.

Jeśli chcesz być na bieżąco, utwórz konto i obserwuj nas na Light EASA.