Evropská zpráva o dopadu letectví na životní prostředí za rok 2022

Zaměření se na historické a budoucí scénáře týkající se letecké dopravy, hluku a emisí

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Letecká doprava umožňuje lidem poznávat nová místa a kultury a uvědomovat si jejich hodnotu, těšit se z rozmanitosti našeho sociálního prostředí a obohacovat svou vlastní kulturu. Navíc má také ekonomický přínos a stimuluje inovace. 
Evropští občané si zároveň stále více uvědomují problémy týkající se životního prostředí spojené s leteckou dopravou. V evropské zprávě o dopadu letectví na životní prostředí (European Aviation Environmental Report, EAER) mohou občané nalézt objektivní přehled hlavního vývoje v odvětví letectví, pokud jde o změnu klimatu, hluk a kvalitu ovzduší.

Zpráva EAER 2022: ucelený pohled na civilní letectví v EU

„Titulní strana evropské zprávy o dopadu letectví na životní prostředí za rok 2022“Agentura EASA zveřejnila zatím poslední evropskou zprávu o dopadu letectví na životní prostředí v září 2022. Jedná se o třetí zprávu navazující na zprávy zveřejněné v letech 2019 a 2016
Evropská zpráva o dopadu letectví na životní prostředí za rok 2022 se zaměřuje na historické a budoucí scénáře týkající se letecké dopravy a souvisejícího hluku a emisí. Zpráva rovněž shrnuje nejnovější vědecké poznatky o těchto dopadech a opatření k jejich zmírnění. 
Stručně řečeno si klade za cíl odpovědět na tyto otázky:

  • Jaké jsou dopady evropského leteckého odvětví na životní prostředí?
  • Jak by se mohly dopady tohoto odvětví na životní prostředí dále vyvíjet?
  • Jaká opatření snižují dopady na změnu klimatu, úroveň hluku a kvalitu ovzduší?
  • Jak lze v tomto odvětví dosáhnout dalších zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí?

Struktura evropské zprávy o dopadu letectví na životní prostředí za rok 2022

„Obrázek znázorňující rozčlenění zprávy EAER 2022 na internetu“

Zpráva je ke stažení ve verzi PDF a je dostupná v interaktivním on-line formátu, díky čemuž můžete snadno přecházet mezi jejími jednotlivými částmi.
Úplné znění zprávy je k dispozici v angličtině, avšak její shrnutí a doporučení jsou k dispozici ve všech jazycích EU a OSN.

Oblasti pro zlepšení v rámci ochrany životního prostředí

Cesta k dekarbonizaci odvětví letectví vyžaduje mnohostranný přístup. Zpráva EAER 2022 se zaměřuje na pět hlavních oblastí, ve kterých lze dosáhnout zlepšení úrovně ochrany životního prostředí.

Motor letadla
Technologie a konstrukce

V rámci tohoto tématu jsou rozebírány nejnovější certifikované údaje týkající se tradičních podzvukových konstrukcí letadel a motorů, které umožňují porovnání vlivu letadel a jejich motorů na životní prostředí. Tato část zprávy také poskytuje přehled stále rozsáhlejších činností spojených s novými environmentálními normami pro nové návrhy.

Ocas letadla a v pozadí větrné mlýny
Udržitelná letecká paliva (SAF)

Udržitelná letecká paliva představují udržitelné nekonvenční alternativy k tryskovému palivu založenému na fosilních palivech. Přechod na udržitelná letecká paliva je jedním z klíčových opatření ke snížení emisí v odvětví letectví. V této kapitole naleznete informace o různých typech udržitelných leteckých paliv, o úrovni jejich udržitelnosti a o tom, jaké probíhají činnosti na podporu jejich používání.

Ovládací panel letadla
Uspořádání letového provozu (ATM) a letecké společnosti

Neefektivní systémy ATM mají negativní dopad na životní prostředí. V této části se dozvíte více o tom, jak mohou provozní zlepšení snížit nadměrné spalování paliva a emise, a přispět tak k dekarbonizaci letectví.

Muž, který se dívá na tabuli s informacemi o letech
Letiště

Letiště jsou důležitým prvkem odvětví letectví. Zde naleznete informace o regulačních opatřeních týkajících se hluku a o tom, co se na úrovni letišť dělá pro zlepšení ochrany životního prostředí.

Tržní opatření

Tržní opatření jsou doplňkem dalších opatření při snižování dopadů odvětví letectví na změnu klimatu. V této kapitole se dočtete o dvou takových opatřeních, a sice o systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) a programu kompenzací a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) organizace ICAO, a dále získáte informace o nových nástrojích pro stanovení ceny uhlíku a probíhajících činnostech v oblasti mezinárodní spolupráce. 

 

 

Další materiály na stránkách EASA Light:

Další materiály:

Výroční konference agentury EASA zaměřená na bezpečnost se v roce 2022 věnovala tématu „Bezpečnost letišť a environmentální udržitelnost prostřednictvím inovací“. Podívejte se na materiály z konference, které jsou k dispozici on-line.

Nenechte si ujít novinky z této oblasti – sledujte stránky EASA Light

Agentura EASA bude na těchto stránkách sdílet všechny nejnovější informace o udržitelnosti a ochraně životního prostředí v letectví. Projděte si naše články na stránkách EASA Light.

Chcete být v obraze? Vytvořte si účet a sledujte nás na stránkách EASA Light!