Miljørapport om europæisk luftfart 2022

En undersøgelse af historiske og fremtidige scenarier for lufttrafik, støj og emissioner

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Flyrejser giver os mulighed for at opdage og værdsætte nye steder og kulturer, nyde mangfoldigheden i vores sociale miljø og berige vores egen kultur. Desuden giver det også økonomiske fordele og stimulerer innovation. 
Samtidig er de europæiske borgere mere og mere bevidste om de miljøproblemer, der er forbundet med flyrejser. I miljørapporten om europæisk luftfart (EAER) kan borgerne finde et objektivt overblik over den betydelige udvikling, der er sket i luftfartssektoren i relation til klimaændringer, støj og luftkvalitet.

EAER 2022: Et globalt billede af den civile luftfart i EU

"Forside til miljørapporten om europæisk luftfart 2022"EASA offentliggjorde den seneste miljørapport om europæisk luftfart i september 2022. Det er den tredje udgave efter offentliggørelsen af EAER i 2019 og 2016
EAER 2022 ser på de historiske og fremtidige scenarier for lufttrafikken og den dermed forbundne støj og emissioner. Rapporten opsummerer også den seneste videnskabelige forståelse af disse virkninger og foranstaltninger til at reducere dem. 
Kort sagt sigter den mod at besvare disse spørgsmål:

  • Hvad er miljøpræstationerne i den europæiske luftfartssektor?
  • Hvorledes kan sektorens præstationer udvikle sig i fremtiden?
  • Hvilke foranstaltninger mindsker virkningerne af klimaændringer, støj og luftkvalitet?
  • Hvordan kan sektoren forbedre sit miljøbeskyttelsesniveau yderligere?

Navigér i miljørapporten om europæisk luftfart 2022

"Billede, der viser navigationen i EAER 2022 på internettet"

EAER 2022 kan downloades i PDF-format og er tilgængeligt i et interaktivt onlineformat, hvor du let kan navigere rundt mellem de forskellige afsnit.
Den fuldstændige rapport er tilgængelig på engelsk, og resuméerne og anbefalingerne er tilgængelige på alle EU- og FN-sprog.

Områder, hvor miljøbeskyttelsen kan forbedres

Vejen til dekarbonisering af luftfartssektoren kræver en mangesidet tilgang. EAER 2022 fokuserer på fem hovedområder, hvor miljøbeskyttelsesniveauet kan forbedres.

En flymotor
Teknologi og design

Under dette emne kan du læse om de seneste certificerede data for traditionelle subsoniske luftfartøjer og design af flymotorer, som gør det muligt at sammenligne luftfartøjers og deres motorers miljøpræstationer. Den giver også et overblik over det stadigt større arbejde i forbindelse med nye miljøstandarder for nye design.

Et flys halefinne og vindmøller i baggrunden
Bæredygtige flybrændstoffer (SAF)

Bæredygtige flybrændstoffer (SAF) er bæredygtige, ikke-konventionelle alternativer til fossilt jetbrændstof. Overgangen til SAF er en af de vigtigste foranstaltninger til at reducere emissionerne fra luftfartssektoren. I dette kapitel kan du lære om forskellige typer af SAF'er, hvor bæredygtige de er, og hvad der gøres for at fremme deres anvendelse.

Et kontrolpanel i et fly
Lufttrafikstyring (ATM) og luftfartsselskaber

Ineffektive ATM-systemer har en negativ indvirkning på miljøet. I dette afsnit kan du læse mere om, hvordan operationelle forbedringer kan reducere det store brændstofforbrug og emissionerne og dermed bidrage til dekarbonisering af luftfarten.

En mand, der kigger på en flyinformationstavle
Lufthavne

Lufthavne er en vigtig del af luftfartssektoren. Her kan du finde oplysninger om støjreguleringsforanstaltninger og om, hvad der gøres på lufthavnsniveau for at forbedre deres miljøpræstationer.

Markedsbaserede foranstaltninger (MBM)

Markedsbaserede foranstaltninger supplerer andre foranstaltninger til håndtering af klimapåvirkningen fra luftfartssektoren. I dette kapitel kan du læse om to sådanne foranstaltninger, nemlig EU's emissionshandelssystem (ETS) og ICAO's CO2-kompensations- og -reduktionsordning for international luftfart (CORSIA), samt få indblik i nye CO2-prissætningsinstrumenter og internationale samarbejdsaktiviteter. 

 

 

Læs mere på EASA Light om:

Yderligere læsning:

EASA's årlige sikkerhedskonference i 2022 omhandlede lufthavnssikkerhed og miljømæssig bæredygtighed gennem innovation. Se konferencematerialet, der er tilgængeligt online.

Hold dig informeret og opdateret – følg EASA Light

EASA deler alle de seneste oplysninger om bæredygtighed og miljøbeskyttelse inden for luftfart. Se vores artikler om EASA Light.

Opret en konto, og følg os på EASA Light for at holde dig opdateret.