Europees milieurapport over de Europese luchtvaart

Een analyse van historische gegevens en toekomstige scenario’s voor luchtverkeer, lawaai en emissies

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Dankzij vliegreizen kunnen mensen nieuwe plaatsen en culturen leren kennen en waarderen, de diversiteit in onze sociale omgeving ontdekken en onze eigen cultuur verrijken. Bovendien levert het vliegverkeer het ook economische voordelen op en stimuleert het innovatie. 
Tegelijkertijd zijn de Europese burgers zich steeds meer bewust van de milieuproblemen die vliegreizen veroorzaken. In het Europees milieurapport over de Europese luchtvaart (European Aviation Environmental Report, EAER) vinden burgers een objectief overzicht van de belangrijke ontwikkelingen die in de luchtvaartsector hebben plaatsgevonden met betrekking tot klimaatverandering, lawaai en luchtkwaliteit.

EAER 2022: Een brede kijk op de burgerluchtvaart in de EU

“Voorblad van het Europees Milieurapport over de luchtvaart 2022”EASA heeft in september 2022 het laatste Europese milieurapport over de Europese luchtvaart gepubliceerd. Dit is de derde editie na de publicatie van het EAER in 2019 en 2016
In het EAER 2022 wordt gekeken naar historische gegevens en toekomstige scenario’s met betrekking tot het luchtverkeer en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en emissies. In het rapport wordt ook een samenvatting gegeven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de impact van het luchtverkeer en van de maatregelen om deze te beperken. 
Kort gezegd gaat het rapport in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de milieuprestaties van de Europese luchtvaartsector?
  • Hoe kunnen deze prestaties zich in de toekomst ontwikkelen?
  • Welke maatregelen worden er genomen om de gevolgen van klimaatverandering, lawaai en luchtkwaliteit te beperken?
  • Hoe kan de sector nog meer doen voor het milieu?

Navigeren in het Europees Milieurapport over de luchtvaart 2022

“Afbeelding: de navigatie in het EAER 2022 op het web”

Het EAER 2022 kan worden gedownload in een pdf-versie en is tevens beschikbaar in een interactief online formaat waarin u gemakkelijk tussen de verschillende secties kunt navigeren.
Het volledige verslag is beschikbaar in het Engels, terwijl de samenvatting en aanbevelingen beschikbaar zijn in alle talen van de EU en de VN.

Verbeterpunten op het gebied van milieubescherming

Het koolstofvrij maken van de luchtvaartsector vergt een veelzijdige aanpak. Het EAER 2022 concentreert zich op de vijf belangrijkste gebieden waar de milieubescherming kan worden verbeterd.

Een luchtvaartuigmotor
Technologie & ontwerp

Hier vindt u informatie over de meest recente gecertificeerde gegevens voor traditionele subsonische luchtvaartuigen en motorontwerpen, met behulp waarvan de milieuprestaties van luchtvaartuigen en hun motoren met elkaar kunnen worden vergeleken. Ook vindt u hier een overzicht van de toenemende werkzaamheden in verband met nieuwe milieunormen voor vernieuwende ontwerpen.

Staart van een vliegtuig met windmolens op de achtergrond
Duurzaam luchtvaartbrandstoffen

Duurzame luchtvaartbrandstoffen zijn duurzame, niet-conventionele alternatieven voor fossiele vliegtuigbrandstoffen. De overstap op duurzame brandstoffen is een van de belangrijkste maatregelen om de emissies van de luchtvaartsector te verminderen. In dit hoofdstuk kunt u meer lezen over de verschillende soorten duurzame vliegtuigbrandstoffen, hoe duurzaam ze zijn en wat er wordt gedaan om het gebruik ervan te bevorderen.

Instrumentenpaneel van een luchtvaartuig
Luchtverkeersbeheer

Inefficiënte luchtverkeersbeheerssystemen hebben een negatief effect op het milieu. In dit hoofdstuk leest u meer over hoe operationele verbeteringen overmatig brandstofverbruik en emissies kunnen verminderen en zo kunnen bijdragen tot het koolstofvrij maken van de luchtvaart.

Man die naar een vluchtinformatiescherm kijkt
Luchthavens

Luchthavens vormen een belangrijk onderdeel van de luchtvaartsector. Hier vindt u informatie over de regelgeving inzake geluidshinder en over wat er op luchthavens wordt gedaan om het milieu te beschermen.

Marktgebaseerde maatregelen

Marktgebaseerde maatregelen vormen een aanvulling op andere maatregelen om de klimaatimpact van de luchtvaartsector terug te dringen. In dit hoofdstuk krijgt u meer informatie over twee van die maatregelen, namelijk het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU en de regeling van de ICAO voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia), alsook over nieuwe instrumenten voor koolstofbeprijzing en internationale samenwerkingsactiviteiten. 

 

 

Meer informatie over EASA Light:

Meer lezen?

Tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie van EASA in 2022 werd gesproken over veiligheid op luchthavens en milieuduurzaamheid door middel van innovatie. Bekijk het conferentiemateriaal dat online beschikbaar is.

Blijf op de hoogte – volg EASA Light

Bij EASA vindt u de nieuwste informatie over duurzaamheid en milieubescherming in de luchtvaart. Bekijk onze artikelen op EASA Light.

Maak een account aan en volg ons op EASA Light om op de hoogte te blijven!