Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportti

Katsaus lentoliikenteen, -melun ja -päästöjen menneisiin ja tuleviin suuntauksiin

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Lentomatkailu antaa mahdollisuuden tutustua uusiin paikkoihin ja kulttuureihin, nauttia sosiaalisen ympäristön monimuotoisuudesta ja rikastuttaa omaa kulttuuria. Lisäksi se tuottaa taloudellista hyötyä ja edistää innovointia. 
Samalla Euroopan kansalaisilla on yhä enemmän tietoa lentomatkoihin liittyvistä ympäristöongelmista. Euroopan ilmailualan ympäristöraportista (EAER) kansalaiset saavat objektiivisen yleiskuvan ilmailualalla tapahtuneesta merkittävästä kehityksestä, joka liittyy ilmastonmuutokseen, meluun ja ilmanlaatuun.

EAER 2022: Kokonaisvaltainen näkemys EU:n siviili-ilmailusta

”Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportin kansisivu”EASA julkaisi uusimman Euroopan ilmailualan ympäristöraportin syyskuussa 2022. Raportti on järjestyksessään kolmas; aiemmat versiot on julkaistu vuosina 2019 ja 2016
Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportissa tarkastellaan lentoliikenteen sekä siihen liittyvien melun ja päästöjen menneitä ja tulevia suuntauksia. Raportissa esitetään myös yhteenveto näihin vaikutuksiin liittyvästä tuoreimmasta tieteellisestä tiedosta ja toimenpiteistä niiden vähentämiseksi. 
Se pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on Euroopan ilmailualan ympäristönsuojelun taso?
  • Miten alan ympäristönsuojelu voisi kehittyä tulevaisuudessa?
  • Millä toimenpiteillä vähennetään meluvaikutuksia sekä vaikutusta ilmastonmuutokseen ja ilmanlaatuun?
  • Miten ala voi vielä parantaa ympäristönsuojelun tasoaan?

Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportin sisältö

”Kuva, joka näyttää Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportin sisällön verkossa”

Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportin voi ladata PDF-versiona, ja lisäksi se on saatavilla vuorovaikutteisessa verkkomuodossa, jossa eri osioiden välillä siirtyminen on helppoa.
Koko raportti on saatavissa englanniksi ja tiivistelmä ja suositukset ovat saatavilla kaikilla EU:n ja YK:n kielillä.

Ympäristönsuojelun kehitettävät osa-alueet

Ilmailualan hiilestä irtautuminen edellyttää monitahoista lähestymistapaa. Euroopan ilmailualan vuoden 2022 ympäristöraportti keskittyy viiteen keskeiseen alaan, joilla ympäristönsuojelun tasoa voidaan parantaa.

Ilma-aluksen moottori
Teknologia ja suunnittelu

Tästä aiheesta on luettavissa uusimpia sertifioituja tietoja, jotka koskevat perinteisiä ääntä hitaammin lentäviä ilma-aluksia ja moottorimalleja. Niiden avulla voidaan vertailla ilma-alusten ja niiden moottoreiden ympäristötehokkuutta. Teemasivulla esitetään myös yleiskatsaus lisääntyvästä työstä, joka liittyy kehitteillä olevien mallien uusiin ympäristöstandardeihin.

Ilma-aluksen pyrstö ja taustalla tuulimyllyjä
Kestävät lentopolttoaineet

Kestävät lentopolttoaineet ovat ympäristöystävällisempiä, uudenlaisia vaihtoehtoja fossiilipohjaiselle lentopetrolille. Kestävien lentopolttoaineiden käyttöön siirtyminen on yksi keskeisistä toimenpiteistä ilmailualan päästöjen vähentämiseksi. Tässä luvussa on tietoja erityyppisistä kestävistä lentopolttoaineista, niiden ympäristöystävällisyydestä ja siitä, miten niiden käyttöä edistetään.

Ilma-aluksen hallintalaitteet
Ilmaliikenteen hallinta (ATM) ja lentoyhtiöt

Tehottomilla ilmaliikenteen hallintajärjestelmillä on kielteinen vaikutus ympäristöön. Tässä osiossa on lisätietoja siitä, miten toiminnan parannuksilla voidaan vähentää liiallista polttoaineen kulutusta ja päästöjä ja siten edistää ilmailun hiilestä irtautumista.

Mies, joka katselee lentotietonäyttöä
Lentoasemat

Lentoasemat ovat tärkeä osa ilmailualaa. Täältä löydät tietoa melua koskevista sääntelytoimenpiteistä ja siitä, mitä lentoasemilla on tehty ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Markkinapohjaiset toimenpiteet

Markkinapohjaiset toimenpiteet täydentävät muita toimenpiteitä, joilla puututaan ilmailun ilmastonmuutosvaikutuksiin. Tässä luvussa esitellään kaksi tällaista toimenpidettä: EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) ja ICAO:n kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä (CORSIA). Lisäksi käsitellään joitakin uusia hiilen hinnoitteluvälineitä ja kansainvälisiä yhteistyötoimia. 

 

 

Lisätietoa EASA Light -sivustolla:

Muuta luettavaa aiheesta:

EASAn vuoden 2022 vuotuisessa turvallisuuskonferenssissa käsiteltiin innovoinnin roolia lentoasemien turvallisuudessa ja ympäristökestävyydessä. Tutustu verkossa saatavilla olevaan konferenssimateriaaliin.

Pysy ajan tasalla – seuraa EASA Light -sivustoa

EASA jakaa kaikki uusimmat tiedot ilmailun kestävyydestä ja ympäristönsuojelusta. Tutustu EASA Light -sivuston artikkeleihin.

Luo tili ja seuraa meitä EASA Light -sivustolla pysyäksesi ajan tasalla.