Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έκθεση για την Αεροπορία 2022

Εξέταση παρελθόντων και μελλοντικών σεναρίων για την εναέρια κυκλοφορία, τον θόρυβο και τις εκπομπές

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Τα αεροπορικά ταξίδια επιτρέπουν στους ανθρώπους να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν νέους τόπους και πολιτισμούς, να απολαύσουν την πολυμορφία του κοινωνικού μας περιβάλλοντος και να εμπλουτίσουν τον πολιτισμό μας. Επιπλέον, εξασφαλίζουν οικονομικά πλεονεκτήματα και ενθαρρύνουν την καινοτομία. 
Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι πολίτες συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τα αεροπορικά ταξίδια. Στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική έκθεση για την αεροπορία (EAER), οι πολίτες μπορούν να βρουν μια αντικειμενική επισκόπηση των σημαντικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στον αεροπορικό τομέα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τον θόρυβο και την ποιότητα του αέρα.

EAER 2022: Μια ολιστική θεώρηση της πολιτικής αεροπορίας της ΕΕ

«Εξώφυλλο της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής έκθεσης για την αεροπορία 2022»Ο EASA δημοσίευσε την τελευταία ευρωπαϊκή περιβαλλοντική έκθεση για την αεροπορία τον Σεπτέμβριο του 2022. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση μετά τη δημοσίευση της EAER το 2019 και το 2016
Η έκθεση EAER 2022 εξετάζει παρελθόντα και μελλοντικά σενάρια για την εναέρια κυκλοφορία καθώς και για τον θόρυβο και τις εκπομπές που προκαλεί. Η έκθεση συνοψίζει επίσης τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις αυτές και τα μέτρα για τη μείωσή τους. 
Συνοψίζοντας, η έκθεση έχει ως στόχο να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των ευρωπαϊκών αερομεταφορών;
  • Πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι επιδόσεις του τομέα στο μέλλον;
  • Ποια μέτρα συμβάλλουν στη μείωση των κλιματικών αλλαγών, του θορύβου και των επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα;
  • Πώς μπορεί ο τομέας να βελτιώσει περαιτέρω το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας που παρέχει;

Περιηγηθείτε στην Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Έκθεση για την Αεροπορία 2022

«Εικόνα που απεικονίζει την περιήγηση στην EAER 2022 στο διαδίκτυο»

Η έκθεση EAER 2022 μπορεί να μεταφορτωθεί σε μορφή PDF και είναι διαθέσιμη σε διαδραστική διαδικτυακή μορφή, όπου μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε στις διάφορες ενότητες.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στα αγγλικά, ενώ η σύνοψη και οι συστάσεις διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών.

Τομείς βελτίωσης της προστασίας του περιβάλλοντος

Η πορεία προς την απαλλαγή του τομέα των αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση. Η έκθεση EAER 2022 επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

Κινητήρας αεροσκάφους
Τεχνολογία & Σχεδιασμός

Για το θέμα αυτό μπορείτε να βρείτε τα πλέον πρόσφατα πιστοποιημένα στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό συμβατικών υποηχητικών αεροσκαφών και κινητήρων, τα οποία επιτρέπουν τη σύγκριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αεροσκαφών και των κινητήρων τους. Παρέχεται επίσης μια επισκόπηση του αυξανόμενου έργου σχετικά με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα των νέων σχεδίων που αναδύονται.

Ουρά αεροπλάνου και ανεμογεννήτριες στο φόντο
Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF)

Τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) είναι βιώσιμες, μη συμβατικές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα των αεριωθούμενων. Η μετάβαση σε SAF είναι ένα από τα βασικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να μάθετε για διάφορα είδη SAF, πόσο βιώσιμα είναι και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της χρήσης τους.

Πίνακας ελέγχου αεροσκάφους
Διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και αερογραμμές

Τα μη αποδοτικά συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο οι λειτουργικές βελτιώσεις μπορούν να μειώσουν την υπερβολική καύση και τις εκπομπές καυσίμων και, ως εκ τούτου, να συμβάλλουν στην απαλλαγή των αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ένας άντρας που κοιτά την οθόνη πληροφοριών πτήσης
Αερολιμένες

Οι αερολιμένες αποτελούν σημαντικό τμήμα του τομέα των αερομεταφορών. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ρυθμιστικά μέτρα για τον θόρυβο και τα μέτρα που λαμβάνονται στο επίπεδο των αερολιμένων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Μέτρα βασιζόμενα στην αγορά (MBM)

Τα αγορακεντρικά μέτρα συμπληρώνουν άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει ο τομέας της αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με δύο τέτοια μέτρα, συγκεκριμένα το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS) και το σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Μπορείτε επίσης να βρείτε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα νέα μέσα τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών και τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο EASA Light:

Διαβάστε περισσότερα:

Η ετήσια διάσκεψη του EASA για την ασφάλεια του 2022 εξέτασε το θέμα «Ασφάλεια των αερολιμένων και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της καινοτομίας». Συμβουλευθείτε το υλικό της διάσκεψης που διατίθεται διαδικτυακά.

Μείνετε ενημερωμένοι χάρη στον ιστότοπο EASA Light

Ο EASA θα κοινοποιήσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα της αεροπορίας. Ρίξτε μια ματιά στα άρθρα μας στον ιστότοπο EASA Light.

Δημιουργήστε λογαριασμό και ακολουθήστε μας στο EASA Light για να μείνετε ενημερωμένοι!