Europos aviacijos aplinkos ataskaita (2022 m.)

Žvilgsnis į ankstesnius ir būsimus oro eismo, triukšmo ir išmetamųjų teršalų scenarijus.

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Kelionės lėktuvu suteikia žmonėms galimybę susipažinti su naujomis vietomis ir kultūromis ir jomis džiaugtis, mėgautis mūsų socialinės aplinkos įvairove ir praturtinti savo kultūrą. Be to, jos teikia ekonominės naudos ir skatina inovacijas. 
Taip pat, Europos piliečiai vis geriau supranta su kelionėmis oro transportu susijusias aplinkosaugos problemas. Europos aviacijos aplinkos ataskaitoje (EAER) piliečiams pateikiama objektyvi svarbių su klimato kaita, triukšmu ir oro kokybe susijusių aviacijos sektoriuje įvykusių pokyčių apžvalga.

2022 m. EAER: Holistinis požiūris į ES civilinę aviaciją

2022 m. Europos aviacijos aplinkos ataskaitos viršelis2022 m. rugsėjo mėn. EASA paskelbė naujausią Europos aviacijos aplinkos ataskaitą. Tai trečiasis leidimas; prieš tai EAER buvo paskelbta 2019 m. ir 2016 m
2022 m. EAER apžvelgiami ankstesni ir būsimi oro eismo ir su juo susijusio triukšmo bei išmetamųjų teršalų scenarijai. Ataskaitoje taip pat apibendrinama naujausia šio poveikio mokslinė informacija ir jo mažinimo priemonės. 
Apibendrinant, ataskiatos tikslas – atsakyti į šiuos klausimus:

  • Koks yra Europos aviacijos sektoriaus aplinkosauginis veiksmingumas?
  • Kaip sektoriaus veiklos rezultatai galėtų keistis ateityje?
  • Kokiomis priemonėmis mažinama klimato kaita, triukšmas ir poveikis oro kokybei?
  • Kaip šis sektorius gali dar labiau sustiprinti savo aplinkosauginį lygį?

2022 m. Europos aviacijos aplinkos apsaugos ataskaitos struktūra

Vaizde parodyta 2022 m. EAER struktūra internete

2022 m. EAER galima parsisiųsdinti PDF formatu ir su ja susipažinti interaktyviu internetiniu formatu, kuriame galite lengvai naršyti po skirtingus skirsnius.
Visa ataskaita pateikiama anglų kalba, o santrauka ir rekomendacijos – visomis ES ir JT kalbomis.

Aplinkos apsaugos gerinimo sritys

Siekiant sumažinti aviacijos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro reikia laikytis daugialypio požiūrio. 2022 EAER dėmesys sutelktas į penkias pagrindines sritis, kuriose galima pagerinti aplinkosaugos lygį.

Orlaivio variklis
Technologijos ir projektavimas

Šia tema galite susipažinti su naujausiais patvirtintais tradicinių ikigarsinių orlaivių ir variklių konstrukcijų duomenimis, pagal kuriuos galima palyginti orlaivių ir jų variklių aplinkosauginį veiksmingumą. Čia taip pat apžvelgiamos vis didesnės pastangos, susijusios su naujais naujiems dizainams taikomais aplinkosaugos standartais.

Orlaivio galas ir vėjo malūnai fone
Tvarūs aviaciniai degalai (SAF)

Tvarūs aviaciniai degalai (SAF) yra tvarūs, nestandartiniai, alternatyvūs iškastiniam reaktyviniam kurui. Perėjimas prie SAF – viena iš pagrindinių priemonių siekiant sumažinti aviacijos sektoriaus išmetamų teršalų kiekį. Šiame skyriuje galite sužinoti apie įvairių rūšių SAF, jų tvarumą ir apie tai, ko imamasi siekiant skatinti jų naudojimą.

Orlaivio valdymo pultas
Oro eismo valdymas (ATM) ir oro transporto bendrovės

Neveiksmingos ATM sistemos daro neigiamą poveikį aplinkai. Šiame skirsnyje rasite daugiau informacijos apie tai, kaip veiklos patobulinimais galima sumažinti perteklinį kuro suvartojimą ir išmetamųjų teršalų kiekį ir taip prisidėti prie aviacijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo.

Vyras žiūri į ekraną su skrydžio informacija
Oro uostai

Oro uostai yra svarbi aviacijos sektoriaus dalis. Čia galite rasti informacijos apie triukšmo reguliavimo priemones ir apie tai, ko imamasi oro uostų lygmeniu siekiant pagerinti jų aplinkosauginį veiksmingumą.

Rinka grindžiamos priemonės (MBM)

Rinkos priemonės papildo kitas priemones, kuriomis mažinamas aviacijos sektoriaus poveikis klimato kaitai. Šiame skyriuje galite sužinoti apie dvi tokias priemones, t. y. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS) ir ICAO Tarptautinės aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistemą (CORSIA), taip pat keletą įžvalgų apie naujas anglies dioksido apmokestinimo priemones ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklą. 

 

 

Daugiau informacijos internetinėje svetainėje EASA Light:

Papildoma informacija:

2022 m. EASA metinėje saugos konferencijoje aptarta: „Oro uostų sauga ir aplinkos tvarumas diegiant inovacijas“. Susipažinkite su konferencijos medžiaga, kurią galima rasti internete.

Sekite mūsų naujausią informaciją internetinėje svetainėje EASA Light

EASA pateiks visą naujausią informaciją apie tvarumą ir aplinkos apsaugą aviacijos sektoriuje. Susipažinkite su mūsų straipsniais internetinėje svetainėje EASA Light.

Susikurkite paskyrą ir sekite mūsų naujienas „EASA Light“.