2022. gada Eiropas Aviācijas vides ziņojums (EAER)

Ieskats gaisa satiksmes, trokšņa un emisiju vēsturiskajos un nākotnes scenārijos

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Gaisa transports ļauj cilvēkiem iepazīt un novērtēt jaunas vietas un kultūras, baudīt mūsu sociālās vides daudzveidību un bagātināt savu kultūru. Turklāt tas sniedz arī ekonomiskus ieguvumus un stimulē inovāciju. 
Tajā pašā laikā Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk apzinās vides jautājumus, kas saistīti ar gaisa satiksmi. Eiropas aviācijas vides ziņojumā (EAER) iedzīvotāji var atrast objektīvu pārskatu par būtiskajām norisēm aviācijas nozarē saistībā ar klimata pārmaiņām, troksni un gaisa kvalitāti.

EAER 2022: Holistisks skatījums uz ES civilo aviāciju

“Eiropas aviācijas vides ziņojuma par 2022. gadu virspuse”EASA 2022. gada septembrī publicēja jaunāko Eiropas aviācijas vides ziņojumu. Šis ir trešais izdevums pēc EAER publicēšanas 2019. un 2016. gadā
EAER 2022 pārbauda gaisa satiksmes vēsturiskos un nākotnes scenārijus un troksni un ar to saistītās emisijas. Ziņojumā ir apkopota arī jaunākā zinātniskā izpratne par šo ietekmi un pasākumiem tās mazināšanai. 
Kopumā tā mērķis ir sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kādi ir Eiropas gaisa nozares vides aizsardzības rādītāji?
  • Kā nozares sniegums nākotnē varētu mainīties?
  • Kādi pasākumi mazina klimata pārmaiņas, troksni un gaisa kvalitātes ietekmi?
  • Kā nozare vēl var uzlabot savu vides aizsardzības līmeni?

Navigācija 2022. gada Eiropas aviācijas vides ziņojumā

“Attēls, kurā redzama <i>EAER</i> 2022 navigācija tīmeklī”

EAER 2022. gada ziņojumu var lejupielādēt PDF versijā, un tas ir pieejams interaktīvā tiešsaistes formātā, kurā var viegli pārlūkot dažādas iedaļas.
Ziņojuma pilns teksts ir pieejams angļu valodā, savukārt ziņojuma kopsavilkums un ieteikumi ir pieejami visās ES un ANO valodās.

Vides aizsardzības uzlabošanas jomas

Lai panāktu aviācijas nozares dekarbonizāciju, ir vajadzīga daudzšķautņaina pieeja. EAER 2022 koncentrējas uz piecām galvenajām jomām, kurās vides aizsardzības līmenis var tikt uzlabots.

Gaisa kuģa dzinējs
Tehnoloģija un projektēšana

Par šo tematu varat izlasīt jaunākos sertificētos datus par tradicionālo zemskaņas gaisa kuģu un dzinēju projektiem, kas ļauj salīdzināt gaisa kuģu un to dzinēju ekoloģiskos raksturlielumus. Tajā sniegts arī pārskats par pieaugošo darbu, kas saistīts ar jauniem vides standartiem attiecībā uz jauniem dizainparaugiem.

Gaisa kuģa aste un vējdzirnavas uz gaisa kuģa fona
Ilgtspējīgas aviācijas degvielas (IAD)

Ilgtspējīgas aviācijas degviela (IAD) ir ilgtspējīga, netradicionāla alternatīva fosilajai reaktīvo dzinēju degviela. Pāreja uz IAD ir viens no galvenajiem pasākumiem, lai samazinātu aviācijas nozares emisijas. Šajā nodaļā varat uzzināt par dažādiem IAD veidiem, to ilgtspēju un to, kas tiek darīts, lai veicinātu to izmantošanu.

Gaisa kuģa vadības pults
Gaisa satiksmes pārvaldība (ATM) un aviokompānijas

Neefektīvajām ATM sistēmām ir negatīva ietekme uz vidi. Šajā sadaļā jūs lasīsiet vairāk par to, kā operatīvie uzlabojumi var samazināt pārmērīgu degvielas patēriņu un emisijas un tādējādi veicināt aviācijas dekarbonizāciju.

Vīrietis, kas skatās lidojuma informācijas ekrānā
Lidostas

Lidostas ir svarīgs elements aviācijas nozarē. Šeit Jūs varat atrast informāciju par reglamentējošiem pasākumiem trokšņu jomā un par to, kas notiek lidostas līmenī, lai uzlabotu to vides aizsardzības rādītājus.

Uz tirgu balstīti pasākumi (MBM)

Tirgus pasākumi papildina citus pasākumus, kas novērš aviācijas nozares ietekmi uz klimata pārmaiņām. Šajā nodaļā ir sniegta informācija par diviem šādiem pasākumiem, proti, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un ICAO starptautiskās aviācijas oglekļa emisiju izlīdzināšanas un samazināšanas shēmu (CORSIA), kā arī ieskats topošajos oglekļa cenu noteikšanas instrumentos un starptautiskās sadarbības pasākumos. 

 

 

Turpmāka lasīšana par EASA Light:

Papildu lasīšana:

2022. gada EASA ikgadējā drošības konferencē tika apspriests temats “Lidostu drošība un vides ilgtspēja, izmantojot inovāciju”. Aplūkojiet konferences materiālus, kas pieejami tiešsaistē.

Esiet informēts un sekojiet līdzi jaunumiem — sekojiet EASA Light

EASA dalīsies ar visu jaunāko informāciju par ilgtspējību un vides aizsardzību aviācijas nozarē. Apskatiet mūsu rakstus par EASA Light.

Izveidojiet kontu un sekojiet mums EASA Light, lai saņemtu jaunāko informāciju.