Градска въздушна мобилност

UAM

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

С увеличаването на броя на живеещите в градските райони, което се случва с около 3 процента всяко десетилетие, се очакват още по-големи предизвикателства по отношение на транспорта в градските райони.
Градската въздушна мобилност е нова система за въздушен транспорт за пътници и товари в и около гъсто населени и застроени среди, осъществявана чрез електрически въздухоплавателни средства с вертикално излитане и кацане (eVTOL), оборудвани с нови технологии като подобрени акумулаторни батерии и електрическо задвижване. Тези въздухоплавателни средства ще имат пилот на борда или ще бъдат дистанционно пилотирани.

Кога ще се появи градската въздушна мобилност в европейските градове?

Някои операции по ГВМ вече се извършват в трети страни, например доставка на стоки или медицинско оборудване.
В Европа решенията за ГВМ в момента се тестват чрез пилотни проекти и демонстратори. Търговските операции по ГВМ в ЕС могат да се осъществят в рамките на 3 до 5 години.
Очаква се градската въздушна мобилност (ГВМ) да създаде ползи за околната среда, както и предимства за гражданите и бизнеса — свързани с търговски, както и със спешни случаи.

Какво мислят гражданите на Съюза за градската въздушна мобилност?

Приемането от страна на гражданите и доверието на бъдещите потребители на ГВМ ще бъдат от съществено значение за успешното внедряване на градската въздушна мобилност в Европа.

ЕАSA проведе цялостно проучване относно общественото приемане на операциите по ГВМ в Европейския съюз.
Проучването беше проведено за период от шест месеца от ноември 2020 г. до май 2021 г. То включваше задълбочено проучване, преглед на литературата, анализ на градския пазар, количествено проучване, качествено проучване и подробен тест за шума. Бяха запитани около 4000 жители от 6 големи града/региона:
*Регион Йоресунд: Дания и Швеция: Копенхаген, Хилерод, Хелзиньор, Малмьо и Лунд

Барселона, Испания

Barcelona

Будапеща, Унгария

Budapest

Хамбург, Германия

Hamburg

Милано, Италия

Milan

Регион Йоресунд*

Oeresund

Париж, Франция

Paris

Резултатите от проучването са важен принос, за да може ЕАSA да разбере основните проблеми на гражданите на ЕС, и ще дадат възможност на ЕАSA и ЕС да вземат информирано решение за пропорционален регламент, който взема предвид основните обществени очаквания, като същевременно гарантира безопасността.
След задълбочен анализ на резултатите от проучването ЕАSA събра редица интересни материали, за да обясни градската въздушна мобилност и случаите на нейната употреба. Прегледайте материала по-долу за по-задълбочено разбиране на ГВМ:

Посетете EASA Pro и следете новите развития относно градската въздушна мобилност.