ReFuelEU – održiva zračna plovidba

Prekretnica koja doprinosi dekarbonizaciji zračne plovidbe

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Zračna plovidba mora se promijeniti kako bi postala održivija. U listopadu 2023. odobrena je uredba Europske unije (EU) poznatija pod nazivom ReFuelEU. Radi se o vodećoj inicijativi kojom će se smanjiti onečišćenje u sektoru zračne plovidbe. Okoliš je EASA-in prioritet, a u okviru regulatorne inicijative ReFuelEU proširena je njezina uloga u procesu dekarbonizacije zrakoplovstva.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, voditelj programa za održivo zrakoplovstvo EASA-e, na portalu EASA Light objašnjava kako je nastala ta važna uredba, njezine najvažnije točke i korake koje treba poduzeti za veću održivost zračnog prometa. 

Možete li objasniti kontekst Uredbe ReFuelEU? 

EU je 2019. predstavio inicijativu za zeleni plan kako bi kontinent postao klimatski neutralan do 2050.  To je dovelo do daljnjih mjera, primjerice do prijedloga regulatornog paketa „Spremni za 55 %” kojim bi se trebale smanjiti neto emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990. Regulatorna inicijativa ReFuelEU povezana je s paketom „Spremni za 55 %”, a Europska komisija podnijela je konkretan zakonodavni prijedlog za nju 2021., koji je konačno objavljen kao uredba u listopadu 2023.

Zakonodavci su u rad na regulatornom prijedlogu Uredbe ReFuelEU odlučili uključiti EASA-u, povjeravajući nam određene zadatke u pogledu praćenja, izvješćivanja i analize korištenja održivih zrakoplovnih goriva (SAF).  Za EASA-u je takvo sudjelovanje prirodno jer smo Agencija nadležna za zrakoplovstvo i već smo uvelike usmjereni na poslovanje u području zaštite okoliša. Osim toga, dobro smo pozicionirani kao tehnički neutralno tijelo za primanje i ocjenjivanje osjetljivih podataka o zrakoplovstvu. Tijekom cijelog zakonodavnog postupka pružali smo tehničku podršku Europskoj komisiji.

Zašto regulatorna inicijativa ReFuelEU predstavlja prekretnicu za zrakoplovstvo? 

ReFuelEU vrlo je važan instrument politike koji će EU upotrebljavati za dekarbonizaciju zračnog prometa u Europi promicanjem upotrebe održivih zrakoplovnih goriva. Danas su održiva zrakoplovna goriva vrlo skupa za zračne prijevoznike, a njihova je dostupnost vrlo ograničena. Upravo je u tome značaj, jer je EU prva regija u svijetu koja će uspostaviti regulatorni okvir kao pomoć za proizvodnju održivih zrakoplovnih goriva i njihovu isporuku zračnim prijevoznicima, čime će stvoriti i tržište koje će se širiti. Što je veća proizvodnja, niže su cijene. 

Spomenuli ste održiva zrakoplovna goriva jer je to značajan element regulatorne inicijative ReFuelEU. Što je s drugim izvorima energije? 

Za dekarbonizaciju će vjerojatno biti potrebno nekoliko rješenja. To neće biti samo održiva zrakoplovna goriva. Druga rješenja mogla bi uključivati operativna poboljšanja, primjenu tržišnih mjera, ali i nove zelene tehnologije. Ovdje razmišljamo, na primjer, o potencijalnim zrakoplovima s pogonom na vodik, zrakoplovima koji rade na baterije ili u hibridnom obliku uz korištenje baterija.

Zakonodavci su to planirali uzeti u obzir u Uredbi ReFuelEU tako što bi zračne luke trebale početi izvješćivati EASA-u o svojim projektima uspostave takve infrastrukture u svojim zračnim lukama. Dakle, ne samo za održiva zrakoplovna goriva, već i za vodik, kao i električnu energiju. To je potpuna slika. Prvenstveno obuhvaća održiva zrakoplovna goriva, ali postoje i elementi koje je potrebno razmotriti u okviru novih tehnologija.

Što EASA već poduzima u okviru regulatorne inicijative ReFuelEU?

S obzirom na to da je mandat dodijeljen i da je Uredba donesena, sada se aktivno pripremamo za svoju ulogu u zakonodavstvu. To uključuje, primjerice, uspostavu digitalne infrastrukture jer je naša uloga u velikoj mjeri povezana s izvješćivanjem o podatcima. Trenutačno u suradnji s raznim izvođačima intenzivno radimo na digitalnoj infrastrukturi.
Moramo se pripremiti i za analizu prikupljenih podataka, dostupnost osoblja te da smo u potpunosti spremni do trenutka kad Uredba stupi na snagu.

Godišnje izvješće jedan je od glavnih zadataka povjerenih EASA-i. Što će obuhvatiti i kakav će učinak imati na povećanje održivosti zrakoplovstva?

Godišnje izvješće temelj je zakonodavstva iz različitih razloga. Sadrži informacije o zračnim prijevoznicima koji koriste održiva zrakoplovna goriva, ukupne količine fosilnih goriva te podatke o projektima u vezi s vodikom i električnom energijom, kako je navedeno. Uključuje i informacije o razvoju tržišta održivih zrakoplovnih goriva te o cijenama održivih zrakoplovnih goriva i fosilnih goriva. 

Izvješće će imati nekoliko svrha. Prije svega, države članice koristit će ga za provjeru poštuju li zračni prijevoznici i zračne luke pod njihovim nadzorom regulatorne elemente. Na temelju izvješća EASA-e države članice mogu utvrditi neusklađenost, a dionici mogu biti kažnjeni.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, izvješće će također predstavljati izvor informacija za Europsku komisiju, Vijeće EU-a i Europski parlament jer je važno provjeriti jesu li elementi usvojeni u regulatornoj inicijativi ReFuelEU učinkoviti.

Postoji i sustav označivanja EU-a. Možete li nam to ukratko objasniti?

Sustav označivanja EU-a inicijativa je kojom će se putnike informirati o održivim odlukama koje mogu donijeti pri rezervaciji svojih zrakoplovnih karata.

Danas već na nekoliko platformi za rezervacije leta možete vidjeti predviđene emisije CO2 za taj let. Možete početi uspoređivati letove na temelju ekološke učinkovitosti. Zakonodavci su primijetili da danas vidimo velik broj različitih metoda za predviđanje emisija CO2 tijekom leta. Međutim, postoje velike razlike te je ponekad upitna vjerodostojnosti tih podataka. Zakonodavci su odlučili tu procjenu ugljičnog otiska povjeriti EASA-i kao regulatornom tijelu.

Zračni će prijevoznici od 2025. na dobrovoljnoj osnovi od EASA-e moći zatražiti oznaku EU-a za letove koje nude, a zatim će EASA dostaviti predviđene ugljične otiske za te letove. Riječ je o alatu za informiranje, ali može poslužiti i kao alat za poticaj zračnih prijevoznika da pokušaju ponuditi najekološkije letove.

Postoje li drugi aspekti koje biste htjeli istaknuti u vezi s regulatornom inicijativom ReFuelEU i EASA-inom radu na održivijem zrakoplovstvu?

ReFuelEU pravi je korak naprijed prema dekarbonizaciji. Međutim, to je i polazište jer će se zakonodavstvo preispitati 2027. kako bi se uključili mogući dodatni elementi.

Primjer toga jest da zrakoplovstvo mora rješavati i učinke emisija koje nisu CO2. Budući da je ReFuelEU zaista usmjeren na emisije CO2, iz znanstvenih istraživanja znamo da postoje i drugi staklenički plinovi, koji se obično nazivaju emisijama koje nisu CO2.  To je još jedan važan izazov s kojim se EASA mora suočiti zajedno sa svojim dionicima i to ćemo pitanje nastojati uključiti u zakonodavstvo EU-a o gorivu jer će jedan od elemenata koje ćemo početi pratiti biti razina aromatskih spojeva u fosilnim gorivima. Aromatski spojevi kemijske su komponente koje privlačenjem vlage mogu stvoriti tragove slične oblaku kada se ispuštaju iz motora zrakoplova. Ti tragovi mogu doprinijeti učinku zagrijavanja jer apsorbiraju toplinu zemljine površine.

EASA to smatra vrlo važnom temom na kojoj treba raditi u budućnosti.  Još je jedna uloga EASA-e pružanje informacija o politikama u području ekološkog zrakoplovstva.