ReFuelEU – сектор „Авиация“

Ключов етап в подпомагането на декарбонизацията на въздухоплаването

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Въздухоплаването трябва да се промени, за да стане по-устойчиво. През октомври 2023 г. беше одобрен регламент на Европейския съюз (ЕС), наречен „ReFuelEU – сектор „Авиация“. Това е водеща инициатива за намаляване на замърсяването в сектора на въздухоплаването. Околната среда е приоритет за EASA и в рамките на ReFuelEU ролята на Агенцията за декарбонизация на въздухоплаването беше разширена.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, ръководител на програмата на EASA за устойчива авиация, обясни пред EASA Light как е създаден този важен регламент, какви са основни моменти в него и какво можем да очакваме по-нататък по пътя на авиацията към по-голяма устойчивост. 

Можете ли да дадете обща информация за регламента ReFuelEU? 

През 2019 г. ЕС представи инициативата „Европейски зелен пакт“, чиято цел е до 2050 г. континентът да стане климатично неутрален.  Това доведе до допълнителни действия, например предложението за регулаторен пакет „Подготвени за цел 55“ за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Регулаторната инициатива ReFuelEU – сектор „Авиация“ беше свързана с пакета „Подготвени за цел 55“ и през 2021 г. Европейската комисия направи конкретно законодателно предложение за нея, което беше окончателно публикувано като регламент през октомври 2023 г.

Законодателите решиха да включат EASA в работата по ReFuelEU, като ни повериха някои задачи по отношение на мониторинга, докладването и анализа на използването на устойчиви авиационни горива (УАГ).  За EASA подобно участие е естествено, тъй като ние сме агенция за въздухоплаване и вече сме силно обвързани с екологичната дейност, а също и защото сме в добра позиция като технически неутрален орган, който да получава и оценява чувствителни авиационни данни. По време на целия законодателен процес предоставяхме техническа подкрепа на Европейската комисия.

Защо ReFuelEU е ключов етап за въздухоплаването? 

ReFuelEU – сектор „Авиация“ е много важен политически инструмент, който ЕС ще използва за декарбонизиране на авиацията в Европа чрез насърчаване на използването на УАГ. Днес УАГ са много скъпи за авиокомпаниите и наличността им е много ограничена. Това е истински ключов етап, защото ЕС е първият регион в света, който създава регулаторна рамка, която ще подпомогне производството и доставката на УАГ за авиокомпаниите и следователно ще създаде пазар, който ще увеличи обемите. Ако обемите могат да бъдат увеличени, цените ще спаднат. 

Споменавате УАГ, тъй като това е съществена част от ReFuelEU. Какво ще кажете за други източници на енергия? 

Декарбонизацията вероятно ще се нуждае от няколко решения. Това няма да е само УАГ. Други решения биха могли да включват оперативни подобрения, използването на пазарни мерки, а също и използването на нови екологични технологии. И тук мислим, например, за потенциален самолет, задвижван с водород, или за самолет, работещ с батерии, или за хибридна форма, използваща батерии.

Законодателите искаха да включат това още в регламента ReFuelEU, като гарантират, че летищата ще започнат да докладват на EASA за своите проекти за изграждане на инфраструктурата на своите летища. И това се отнася не само за УАГ, но и за водорода, както и за електричество. Това е цялостната картина. Тя обхваща предимно УАГ, но в нея са включени и елементи от новите технологии.

Какво е предприела вече EASA в рамките на ReFuelEU?

Тъй като мандатът е даден и регламентът е приет, сега работим на пълни обороти, за да се подготвим за ролята си в законодателството. Това включва например създаването на цифрова инфраструктура, тъй като нашата роля е свързана до голяма степен с докладването на данни. Понастоящем работим много усилено, заедно с различни изпълнители, по цифровата инфраструктура.
Трябва да се подготвим и за анализа на постъпващите данни. Наистина увеличаваме темпото, като се грижим да имаме на разположение персонал и да сме готови до началото на прилагане на регламента.

Една от основните задачи, възложени на EASA, е изготвянето на годишен доклад. Какво ще обхване той и какво въздействие ще има за повишаване на устойчивостта на въздухоплаването?

Годишният доклад е крайъгълен камък за законодателството по различни причини. Той ще покаже използването на УАГ от авиокомпаниите, обобщените нива на използване на изкопаеми горива, както и данни за проекти за водород и електроенергия, както е посочено. Той ще съдържа информация за развитието на пазара на УАГ и за цените на УАГ и на изкопаемите горива. 

Докладът има няколко цели. На първо място, той ще се използва от държавите членки, за да се провери дали авиокомпаниите и летищата под техен надзор спазват регулаторните условия. Въз основа на доклада на EASA държавите членки ще могат да установят наличието на несъответствие, а на заинтересованите страни да бъде наложена санкция.

И накрая, но не на последно място, докладът ще осигури информация на Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент. Защото е важно да се провери дали елементите, приети в законодателния акт ReFuelEU, са ефективни.

Беше създадена също схема на ЕС за етикетиране. Можете ли да я представите накратко?

Схемата на ЕС за етикетиране е инициатива, която ще информира пътниците за устойчивия избор, който могат да направят, когато резервират самолетни билети.

На някои платформи за резервации вече можете да видите прогнозираните емисии на CO2 за съответния полет, когато правите резервация. Можете да започнете да сравнявате полетите въз основа на екологичните показатели. Законодателите забелязаха, че в момента съществува голямо разнообразие от методи за прогнозиране на емисиите на CO2 от даден полет. Съществуват огромни различия. Това може да доведе до липса на доверие. И това, което законодателите са решили да направят, е да поверят тази оценка на емисиите на въглероден диоксид на регулаторен орган — EASA.

Считано от 2025 г., авиокомпаниите могат да кандидатстват доброволно пред EASA, за да получат етикет за полетите, които предлагат, и след това EASA ще предостави очакваните емисии на CO2 за тези полети. Това е информационен инструмент, но може също така да действа като инструмент за стимулиране на авиокомпаниите да се опитват да предлагат възможно най-екологосъобразните полети.

Има ли други аспекти, върху които бихте искали да наблегнете във връзка с ReFuelEU и работата на EASA за по-устойчиво въздухоплаване?

ReFuelEU дава истински тласък на декарбонизацията. Същевременно той е отправна точка, тъй като законодателството ще бъде преразгледано през 2027 г., за да се включат потенциални допълнителни елементи.

Ще дам един пример: въздухоплаването трябва да се справи с последиците от емисиите, различни от CO2. Докато ReFuelEU е наистина насочен към CO2, от научните изследвания знаем, че има и други парникови газове, които обикновено се наричат емисии, различни от CO2.  Това е още едно важно предизвикателство, с което EASA трябва да се справи заедно със заинтересованите страни и което можем да свържем със законодателството относно ReFuelEU, тъй като един от показателите, които ще започнем да наблюдаваме, ще бъдат нивата на ароматни вещества в изкопаемите горива. Ароматните вещества са химически компоненти, които, привличайки влагата, могат да създадат инверсионни следи в облаците при отделянето им от двигателите на самолетите. Възможно е тези облаци да имат затоплящ ефект, тъй като задържат топлината на земната повърхност.

EASA счита това също за много важна задача, по която да се работи в бъдеще.  Ролята на EASA ще бъде да предостави допълнителна информация за дискусиите, свързани с изготвянето на екологични политики в областта на въздухоплаването.