EASA-in program održivog zračnog prometa

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Putovanje je više od prijevoza. Ono ljudima omogućuje aktivnu ulogu u našem multikulturnom i globalnom društvu posjećivanjem različitih mjesta, održavanjem bliskog kontakta s obitelji i voljenim osobama te upoznavanjem različitih kultura i ekosustava.

Istodobno, budući da već svjedočimo posljedicama klimatskih promjena, jasna je i neosporna potreba za promjenama u zračnom prometu s ciljem njegove veće održivosti.

Europska unija pokrenula je mnogobrojne projekte i inicijative kako bi postigla sljedeće ciljeve:

  • omogućila europskim građanima da na temelju pouzdanih informacija odabiru ekološki održiva rješenja kad putuju zrakoplovom
  • potaknula sektor zračnog prometa da neprestano poboljšava svoju okolišnu učinkovitost s jasnim ciljem dekarbonizacije
  • olakšala istraživanje i inovacije koje će europskom sektoru zračnog prometa pomoći da postane konkurentniji te istodobno održiviji.

Za više informacija pogledajte europski zeleni plan i popratne inicijative.

Program

U listopadu 2020. Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) pokrenula je svoj program održivog zračnog prometa na temelju zakonodavstva o zaštiti okoliša (vidjeti Uredbu (EU) 2018/1139, članak 87.) te u skladu s europskim zelenim planom.

Program se provodi u okviru okolišne strategije koja se sastoji od sljedećih područja.EASA Sustainable Aviation Programme

Osnaživanje putnika – EASA-in program ekološke oznake

Zračni promet i dalje je u središtu pozornosti kad je riječ o njegovim učincima na okoliš. Na temelju upitnika iz 2020. za europske putnike koji je provela EASA zaključeno je da je većina ispitanika precijenila udio emisija koje je prouzročio zračni promet. To potkrepljuje potrebu da se potrošačima pruže vjerodostojne, pouzdane informacije u pogledu utjecaja zračnog prometa na okoliš.

Održiv rast i zeleni oporavak središnje su teme na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a kako se oporavljamo od krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19, vlade širom svijeta naglašavaju potrebu za obnovom gospodarstava na održiviji način. To se može vidjeti u programu oporavka – NextGenerationEU za Europsku uniju, čiji je cilj „postići da europska gospodarstva i društva budu održivija, otpornija i bolje pripremljena za izazove i prilike zelene i digitalne tranzicije” te u najnovijem paketu mjera pod nazivom „Spremni za 55 %”, čiji je cilj do 2030. smanjiti emisije za 55 %. Navedene politike nadopunjene su Programom za neutralizaciju i smanjenje emisija ugljika u međunarodnom zrakoplovstvu (CORSIA), sustavom EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS), uvođenjem prijedloga ReFuelEU te nacionalnim inicijativama politike.

Kako bi pružila potporu navedenim inicijativama i odgovorila na zanimanje javnosti za emisije u zračnom prometu, EASA je, kao pouzdan i nezavisan regulator, pokrenula program za razvoj ekoloških oznaka za zračni promet u cilju informiranja putnika o utjecaju njihova leta na okoliš te time pružila potporu održivijem zračnom prometu. Trenutačno se razvijaju tri oznake: oznaka leta, oznaka zračnog prijevoznika i oznaka zrakoplova.

Europski građani ne žele samo znati više o učinku koji bi njihov let mogao imati na okoliš, već žele biti u mogućnosti sami birati, a time i osnaženi da utječu na promjene.

EASA je 2019. započela anketu, a povratne informacije primane su do 2020. Odgovori primljeni od više od 9500 ispitanika iz 18 europskih zemalja pružili su nekoliko jasnih smjernica. Prevladavajući odgovori:

Putnici nisu dovoljno osviješteni, ali žele znati više

samo 5 % ispitanika svjesno je koliko CO2 nastaje tijekom njihova putovanja zrakoplovom

80 % ispitanika želi dobiti informacije o učinku njihova leta na okoliš

3 od 4 ispitanika podržalo bi ekološku oznaku
 

Ciljevi i načela

EASA je dobila jasno ovlaštenje od Europske komisije i Europskog parlamenta da uspostavi program ekoloških oznaka sa sljedećim ciljevima i u skladu sa sljedećim načelima:

Cilj:Target

smanjiti ekološki otisak omogućivanjem održivijih odabira na temelju provjerenih, usklađenih, pouzdanih i razumljivih informacija.

Načela:

  • JednostavnostPrinciples
  • Transparentnost
  • Dobrovoljna osnova
  • Holistički pristup
  • Nadogradnja na postojeće standarde, podatke i najbolje prakse