Pobuda „ReFuelEU“ za letalstvo

Mejnik na poti do razogljičenja letalstva

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Da bi letalstvo postalo bolj trajnostno, so nujno potrebne spremembe. Oktobra 2023 je bila sprejeta uredba Evropske unije (EU) z naslovom „ReFuelEU za letalstvo“. Gre za pomembno pobudo za zmanjšanje onesnaževanja v tem sektorju. Varstvo okolja je prednostna naloga agencije EASA, z uredbo ReFuelEU pa ji je bil dodeljen razširjen mandat na področju razogljičenja letalstva.

Dietmar Bloemen

Dietmar Bloemen, vodja programa za trajnostno letalstvo pri agenciji EASA, je za rubriko EASA Light razložil, kako je nastajala ta pomembna uredba, osvetlil njene najpomembnejše točke in napovedal, kaj lahko pričakujemo v naslednjih letih na poti preobrazbe letalstva v bolj trajnostno dejavnost. 

Ali lahko pojasnite ozadje uredbe ReFuelEU za letalstvo? 

Leta 2019 je EU predstavila pobudo, imenovano zeleni dogovor, s katero naj bi evropska celina do leta 2050 postala podnebno nevtralna.  To je privedlo do nadaljnjih ukrepov, na primer do zakonodajnega svežnja „Pripravljeni na 55“, katerega namen je zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Pobuda ReFuelEU za letalstvo se navezuje na sveženj ukrepov programa „Pripravljeni na 55“, Evropska komisija pa je zanjo leta 2021 pripravila konkreten zakonodajni predlog, ki je bil oktobra 2023 objavljen v obliki uredbe.

Zakonodajalci so med pripravo zakonodajnega predloga ReFuelEU za letalstvo zaprosili agencijo EASA za sodelovanje in ji zaupali nekatere naloge v zvezi s spremljanjem, poročanjem in analizo uporabe trajnostnih letalskih goriv.  Za agencijo je takšno sodelovanje samoumevno, saj je pristojna za področje letalstva in si že sama močno prizadeva za varstvo okolja, pa tudi zato, ker je kot nevtralen organ za tehnične zadeve primerna za sprejemanje in ocenjevanje občutljivih letalskih podatkov. Agencija je Evropski komisiji nudila tehnično podporo skozi celoten zakonodajni postopek.

Zakaj je uredba ReFuelEU pomemben mejnik za letalstvo? 

Uredba ReFuelEU za letalstvo je zelo pomemben politični instrument EU za razogljičenje letalstva v Evropi s spodbujanjem uporabe trajnostnih letalskih goriv. Zaenkrat so tovrstna goriva za letalske prevoznike zelo draga, njihova razpoložljivost pa zelo omejena. Z novo uredbo je EU postala prva regija na svetu, ki je vzpostavila regulativni okvir, ki bo spodbudil proizvodnjo trajnostnih letalskih goriv in njihovo dobavo letalskim prevoznikom, s čemer bo zaživel trg s temi gorivi. S povečanjem količin teh goriv na trgu se bo znižala tudi njihova cena. 

Trajnostna letalska goriva omenjate, ker so pomemben sestavni del uredbe ReFuelEU. Kaj pa drugi viri energije? 

Za razogljičenje bo verjetno potrebnih več rešitev, ne samo trajnostna letalska goriva. Druge rešitve bi lahko vključevale operativne izboljšave, uvedbo tržnih ukrepov, pa tudi uporabo novih zelenih tehnologij. Tako na primer razmišljamo o zrakoplovih s pogonom na vodik ali na baterije ali s hibridnim pogonom, ki vključuje baterijski pogon.

Zakonodajalci so to želeli upoštevati že v uredbi ReFuelEU, saj so vključili zahtevo, da morajo letališča agenciji EASA poročati o svojih projektih za vzpostavitev infrastrukture na svojih letališčih. Torej ne samo infrastrukture za trajnostna letalska goriva, temveč tudi za vodik in elektriko. Ti elementi skupaj tvorijo celovito sliko. Uredba sicer ureja predvsem trajnostna letalska goriva, vendar vsebuje tudi elemente za preučevanje novih tehnologij.

Kaj agencija EASA že izvaja v okviru uredbe ReFuelEU?

Odkar ji je bil s sprejetjem uredbe dodeljen nov mandat, se s polno paro pripravlja na svojo novo vlogo. To na primer vključuje vzpostavitev digitalne infrastrukture, saj je naša vloga predvsem povezana s sporočanjem podatkov. Trenutno skupaj z različnimi izvajalci intenzivno delamo na digitalni infrastrukturi.
Poskrbeti moramo tudi za to, da bomo sposobni analizirati prejete podatke. Priprave že potekajo, poskrbeli pa bomo tudi, da bo na voljo ustrezno osebje in da bomo do začetka uporabe uredbe pripravljeni.

Ena od glavnih nalog, zaupanih agenciji EASA, je priprava letnega poročila. Kaj bo zajeto v poročilu in kakšen vpliv bo imelo na zagotavljanje bolj trajnostnega letalstva?

Letno poročilo je temeljni del zakonodaje iz različnih razlogov. V njem bodo prikazani podatki o uporabi trajnostnih letalskih goriv po posameznih letalskih družbah, skupnih količinah porabe fosilnih goriv ter o projektih na področju vodika in električne energije, kot je bilo že omenjeno. Vsebovalo bo informacije o tem, kako se razvija trg trajnostnih letalskih goriv, in o cenah trajnostnih letalskih goriv in fosilnih goriv. 

Poročilo bo služilo več namenom. Prvič, države članice ga bodo uporabljale za preverjanje, ali letalski prevozniki in letališča pod njihovim nadzorom izpolnjujejo zakonske določbe. Na podlagi tega poročila lahko države članice ugotovijo neskladnosti z zakonodajo in kršiteljem naložijo kazni.

Nenazadnje je poročilo pomemben vir informacij za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament, saj lahko na njegovi podlagi preverijo, ali so elementi uredbe ReFuelEU učinkoviti.

Obstaja tudi sistem EU za označevanje. Ali nam ga lahko na kratko predstavite?

Sistem EU za označevanje je pobuda, ki potnikom omogoča, da se ob rezervaciji letalskih vozovnic seznanijo s trajnostnimi odločitvami, ki so jim na voljo.

Danes številne platforme za rezervacijo letov že ob sami rezervaciji potnikom prikažejo predvidene emisije CO2 za izbrani let. To daje možnost primerjave letov glede na njihovo okoljsko učinkovitost. Zakonodajalci se zavedajo, da obstaja veliko različnih metod za izračun emisij CO2 med letom. Razlike so lahko včasih precejšnje. Ker lahko to vzbudi občutek pomanjkanja verodostojnosti, so se odločili, da bodo ocenjevanje ogljičnega odtisa zaupali verodostojnemu regulativnemu organu, in sicer agenciji EASA.

Od leta 2025 se lahko letalski prevozniki, če želijo pridobiti ustrezne oznake za svoje letalske linije, obrnejo na agencijo EASA, ki bo izračunala njihov ogljični odtis. Po eni strani gre za ukrep v smislu obveščanja javnosti, po drugi strani za spodbudo letalskim prevoznikom, naj poskusijo ponuditi čim bolj okolju prijazne lete.

Ali obstajajo še drugi vidiki, ki bi jih želeli izpostaviti v zvezi z uredbo ReFuelEU in prizadevanji agencije EASA za bolj trajnostno letalstvo?

Uredba ReFuelEU je pomemben korak na poti do razogljičenja. Kljub temu zaenkrat predstavlja zgolj začetek, saj bo leta 2027 doživela ponovni pregled, na podlagi katerega bodo morda dodani novi elementi.

Naj navedem zgolj en primer: letalstvo se mora spopasti tudi z učinki drugih toplogrednih plinov. Medtem ko se uredba ReFuelEU osredotoča predvsem na emisije CO2, nam znanstvene raziskave kažejo, da obstajajo tudi drugi toplogredni plini, običajno imenovani emisije, ki niso CO2.  Ti predstavljajo še en pomemben izziv, s katerim se mora agencija EASA spopasti v sodelovanju z deležniki in ki ga lahko povežemo z uredbo ReFuelEU, saj bo eden od parametrov, ki jih bomo začeli spremljati, vsebnost aromatskih spojin v fosilnih gorivih. Aromatske spojine so kemikalije, ki lahko z vezavo vlage ustvarjajo kondenzacijske sledi ob izgorevanju goriva v letalskih motorjih. Te lahko povzročijo segrevanje ozračja, saj zadržujejo toploto zemljine površine.

Po mnenju agencije EASA je to ena od pomembnih nalog za prihodnost.  Vloga agencije EASA je zagotoviti informacije za razpravo o oblikovanju okoljske letalske politike.