Međunarodna suradnja

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

EASA-ini strateški ciljevi visoke razine za međunarodnu suradnju u pogledu sigurnosti zračnog prometa

 • Osigurati da su interesi građana u pogledu sigurnosti ispunjeni na svjetskoj razini
 • Osigurati jednake uvjete u globalnom tržišnom natjecanju za europsku zrakoplovnu industriju

Da bi ispunila te uvjete, EASA djeluje u partnerstvu s tijelima civilnog zrakoplovstva te regionalnim i međunarodnim organizacijama.

Uredi EASA-e, stalna predstavništva i projektni uredi

Međunarodna vidljivost EASA-e

Sporazumi o sigurnosti u zračnom prometu i partneri

Što je bilateralni sporazum o sigurnosti zračnog prometa?

Bilateralni sporazum o sigurnosti zračnog prometa (BASA) potpisuju EU (i njezine države članice) i zemlje koje nisu članice EU-a. Cilj mu je uzajamno prihvaćanje certifikata. EASA podupire Europsku komisiju tijekom pregovora i provedbe takvih sporazuma.

Pregled bilateralnih sporazuma o sigurnosti zračnog prometa koji su na snazi

 • Sjedinjene Američke Države, potpisan 2008. - stupio na snagu 2011.
 • Kanada, potpisan 2009. - stupio na snagu 2011.
 • Brazil, potpisan 2010. - stupio na snagu 2013.
 • Kina, potpisan 2019.
 • Japan, potpisan 2020.
 • Ujedinjena Kraljevina, potpisan 2020.

Što je radni sporazum?

Radni sporazum obično potpisuju EASA i nadležno tijelo zemlje koja nije članica Europske unije ili regionalna ili međunarodna organizacija. Njime su obuhvaćena pitanja tehničke prirode. Obično se upotrebljava za lakše obavljanje zadaća certifikacije EASA-e ili validaciju certifikata EASA-e koju vrše strana nadležna tijela. Za razliku od bilateralnih sporazuma o sigurnosti zračnog prometa, tim se radnim sporazumima ne omogućuje uzajamno priznavanje certifikata. EASA izravno pregovara i sklapa takve sporazume.

EASA trenutačno ima radne sporazume i sporazume o suradnji s otprilike 35 država.

EASA-ine regije tehničke suradnje i projekti diljem svijeta

Pregled međunarodne suradnje

Koje su aktivnosti obuhvaćene?

 • Poboljšanje odnosa između zemalja koje nisu članice EU-a i europskih institucija u području civilnog zrakoplovstva
 • Pojačati tehničke razmjene između europskih zrakoplovnih industrija i zrakoplovnih industrija zemalja koje nisu članice EU-a
 • Podupiranje regija i organizacija za nadzor regionalne sigurnosti u razvijanju njihova kapaciteta za nadzor sigurnosti
 • Poboljšati ekološku učinkovitost zrakoplovnog sektora u tim zemljama

Radni odnosi EASA-e i Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO)

Aktivnosti obuhvaćene radnim odnosima EASA-e i ICAO-a:

 • Koordinacija s Europskom komisijom i državama članicama EASA-e u zajedničkim stajalištima o pitanjima koja se rješavaju na svjetskoj razini.
 • Podrška zemljama članicama EASA-e u provedbi standarda ICAO-a
 • Razmjena sigurnosnih informacija s ICAO-om za smanjenje opterećenja EASA-inih država članica tijekom aktivnosti revizije
 • Pružanje tehničkog stručnog znanja u aktivnostima ICAO-a, kao što su 50 povjerenstava, odbori, studijske grupe i radne skupine ICAO-a.
 • Osposobljavanja osoblja EASA-e za ICAO-ove revizore i sudjelovanje u revizijama USOAP-a (Univerzalni program nadzora sigurnosti ICAO-a) u zemljama EASA-e i drugdje.
 • Doprinos inicijativi sudjelovanja svih država (eng. No Country Left Behind) usklađivanjem aktivnosti tehničke pomoći s ICAO-om

Što je regionalna organizacija za nadzor sigurnosti (RSOO)?

Države su uspostavile regionalne organizacije za nadzor sigurnosti radi suradnje, razmjene najboljih praksi sigurnosnih i nadzornih zadaća i resursa, s ciljem uspostave učinkovitog sustava nadzora sigurnosti zračnog prometa.

EASA podupire ICAO u njegovim aktivnostima RSOO-a. U Europi su se države članice EASA-e složile da će surađivati u području sigurnosti zračnog prometa. EASA, kao agencija Europske unije, regionalna je organizacija za nadzor sigurnosti (RSOO) za Europu. 

Druge organizacije i inicijative

EASA surađuje i s nizom drugih organizacija za sigurnost u zračnom prometu i inicijativama kao što su:

 • SESAR, Zajedničko poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3
 • Eurocontrolpaneuropska, civilno-vojna organizacija putem koje se podupire europsko zrakoplovstvo
 • ESA, Europska svemirska agencija
 • IATA, Međunarodna udruga za zračni promet.