Mezinárodní spolupráce

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Strategické cíle agentury EASA na vysoké úrovni v oblasti mezinárodní spolupráce týkající se bezpečnosti letectví

 • Zajistit, aby bezpečnostní zájmy občanů byly zaručeny celosvětově
 • Zajistit pro evropský letecký průmysl celosvětově rovné podmínky

Za účelem dosažení těchto cílů spolupracuje agentura EASA s úřady a regionálními a mezinárodními organizacemi pro civilní letectví.

Kanceláře, stálá zastoupení a projektové kanceláře agentury EASA

Agentura EASA a její mezinárodní přítomnost

Dohody o bezpečnosti letectví a partneři

Co je to dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví?

Dvoustranná dohoda o bezpečnosti letectví (dohoda BASA) se uzavírá mezi EU (a jejími členskými státy) a zemí mimo EU. Jejím cílem je vzájemné uznávání osvědčení. Agentura EASA podporuje Evropskou komisi při vyjednávání a provádění takovýchto dohod.

Přehled uzavřených dohod BASA

 • Spojené státy americké, podpis v roce 2008 – vstup v platnost v roce 2011
 • Kanada, podpis v roce 2009 – vstup v platnost v roce 2011
 • Brazílie, podpis v roce 2010 – vstup v platnost v roce 2013
 • Čína, podpis v roce 2019
 • Japonsko, podpis v roce 2020
 • Spojené království, podpis v roce 2020

Co je to pracovní ujednání?

Pracovní ujednání se obvykle uzavírá mezi agenturou EASA a úřadem země mimo EU nebo mezi agenturou EASA a regionální či mezinárodní organizací. Pokrývá záležitosti technické povahy. Obvykle se využívá k usnadnění úkolů agentury EASA v oblasti vydávání osvědčení nebo k ověřování osvědčení agentury EASA úřadem třetí země. Na rozdíl od dohod BASA tato pracovní ujednání neumožňují vzájemné uznávání osvědčení. Pracovní ujednání vyjednává a uzavírá přímo agentura EASA.

V současné době má agentura EASA pracovní ujednání a dohody o spolupráci s přibližně 35 státy.

Technická spolupráce s agenturou EASA v regionech a na projektech ve světě

Přehled mezinárodní spolupráce

Na jaké činnosti se zaměřují?

 • Posilování vztahů mezi zeměmi mimo EU a evropskými institucemi v oblasti civilního letectví
 • Zintenzivnění technických výměn mezi leteckým průmyslem v zemích mimo EU a zemích EU
 • Podpora uvedených regionů a regionálních organizací pro dozor nad bezpečností při rozvoji jejich kapacit v oblasti dohledu nad bezpečností
 • Zlepšování environmentální výkonnosti odvětví letectví v těchto zemích

Pracovní vztahy agentury EASA s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO)

Činnosti, na které se zaměřují pracovní vztahy mezi agenturou EASA a organizací ICAO:

 • Koordinace s Evropskou komisí a členskými státy agentury EASA, pokud jde o společné postoje k otázkám řešeným na celosvětové úrovni
 • Podpora členských států agentury EASA při zavádění norem organizace ICAO
 • Výměna bezpečnostních informací s organizací ICAO za účelem snížení zátěže členských států agentury EASA během auditorských činností
 • Poskytování odborných znalostí při provádění činností organizace ICAO, a to například v rámci 50 panelů, výborů a pracovních a studijních skupin organizace ICAO
 • Odborná příprava zaměstnanců agentury EASA v roli auditorů organizace ICAO a při účasti na auditech v rámci Všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu organizace ICAO (USOAP) v členských státech agentury EASA a v dalších zemích
 • Přispívání k iniciativě nazvané „No Country Left Behind“ (Žádná země nebude opomenuta) prostřednictvím koordinace činností technické pomoci agentury EASA s organizací ICAO

Co je to regionální organizace pro dozor nad bezpečností?

Jednotlivé státy založily regionální organizace pro dozor nad bezpečností proto, aby mohly spolupracovat a sdílet osvědčené postupy, úkoly a zdroje v oblasti dohledu nad bezpečností, a to s cílem vytvořit a udržovat účinný systém dohledu nad bezpečností letectví.

Agentura EASA podporuje organizaci ICAO při jejích činnostech v oblasti regionálních organizací pro dozor nad bezpečností. V Evropě se členské státy EASA dohodly na spolupráci v oblasti bezpečnosti letectví. Roli regionální organizace pro dozor nad bezpečností zaujímá v Evropě jakožto agentura Evropské unie agentura EASA. 

Další organizace a iniciativy

Agentura EASA rovněž úzce spolupracuje s celou řadou dalších organizací a inciativ v oblasti bezpečnosti letectví, jako jsou:

 • SESAR, výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe
 • Eurocontrol, celoevropská civilně-vojenská organizace podporující evropské odvětví letectví
 • ESA, Evropská kosmická agentura
 • IATA, Mezinárodní sdružení leteckých dopravců