Mednarodno sodelovanje

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Strateški cilji agencije EASA na visoki ravni za mednarodno sodelovanje na področju varnosti v letalstvu

 • Zagotoviti, da so interesi državljanov z vidika varnosti, izpolnjeni na svetovni ravni.
 • Zagotoviti enake konkurenčne pogoje na svetovni ravni za evropsko letalsko industrijo.

Da bi dosegli te cilje, agencija EASA sodeluje z organi za civilno letalstvo ter regionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

Prostori agencije EASA, stalna predstavništva in projektne pisarne

Agencija EASA – mednarodna prisotnost

Sporazumi o varnosti v letalstvu in partnerji

Kaj je dvostranski sporazum o varnosti v letalstvu?

Dvostranski sporazum o varnosti v letalstvu (BASA) je podpisan med EU (in njenimi državami članicami) in državo, ki ni članica EU. Njegov cilj je vzajemno priznavanje certifikatov. Agencija EASA podpira Evropsko komisijo pri pogajanjih o tovrstnih sporazumih in njihovem izvajanju.

Pregled podpisanih dvostranskih sporazumov o varnosti v letalstvu

 • Združene države Amerike, podpisan leta 2008 – začetek veljavnosti leta 2011
 • Kanada, podpisan leta 2009 – začetek veljavnosti leta 2011
 • Brazilija, podpisan leta 2010 – začetek veljavnosti leta 2013
 • Kitajska, podpisan leta 2019
 • Japonska, podpisan leta 2020
 • Združeno kraljestvo, podpisan leta 2020

Kaj je delovni sporazum?

Delovni sporazum je navadno podpisan med agencijo EASA in pristojnim organom države, ki ni članica EU, oziroma z regionalno ali mednarodno organizacijo. Zajema tehnične zadeve. Običajno se uporablja za olajšanje postopkov certificiranja pri agenciji EASA ali potrjevanja certifikatov EASA s strani tujega organa. V nasprotju z dvostranskim sporazumom o varnosti v letalstvu ti delovni sporazumi ne omogočajo vzajemnega priznavanja certifikatov. O teh sporazumih se agencija EASA pogaja in jih sklepa neposredno.

Agencija EASA ima trenutno sklenjene delovne sporazume in sporazume o sodelovanju z okoli 35 državami.

Regije in projekti tehničnega sodelovanja agencije EASA

Pregled mednarodnega sodelovanja;

Katere dejavnosti so zajete?

 • Krepitev odnosov med državami, ki niso članice EU, in evropskimi institucijami na področju civilnega letalstva.
 • Krepitev odnosov med državami, ki niso članice EU, in evropskimi institucijami na področju civilnega letalstva.
 • Podpora tem regijam in regionalnim organizacijam za nadzor varnosti pri razvoju njihovih zmogljivosti za nadzor varnosti.
 • Izboljšanje okoljske učinkovitosti letalskega sektorja v teh državah.

Delovni odnosi agencije EASA z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO).

Dejavnosti, ki jih zajemajo delovni odnosi med agencijo EASA in organizacijo ICAO:

 • Sodelovanje z Evropsko komisijo in državami članicami agencije EASA o skupnih stališčih o zadevah, obravnavanih na svetovni ravni.
 • Podpora državam članicam agencije EASA pri izvajanju standardov organizacije ICAO.
 • Izmenjava informacij o varnosti z organizacijo ICAO za zmanjšanje bremena držav članic EASA med revizijskimi dejavnostmi.
 • Zagotavljanje tehničnega strokovnega znanja za dejavnosti, povezane z organizacijo ICAO, kot je delo njenih 50 komisij, odborov, delovnih skupin, študijskih skupin in projektnih skupin.
 • Usposabljanje za osebje agencije EASA kot revizorje ICAO in sodelovanje pri revizijah USOAP (program ICAO za univerzalno presojo nadzora varnosti) v državah članicah EASA in drugod.
 • Prispevanje k pobudi No Country Left Behind (Nobena država ni izvzeta) z usklajevanjem dejavnosti tehnične pomoči z organizacijo ICAO.

Kaj je regionalna organizacija za nadzor varnosti (RSOO)?

Države vzpostavijo regionalne organizacije za nadzor varnosti, da bi sodelovale, izmenjevale najboljše prakse, naloge nadzora varnosti in vire, s ciljem vzpostaviti in ohraniti učinkovit sistem nadzora varnosti v letalstvu.

Agencija EASA podpira dejavnosti organizacij ICAO in RSOO. V Evropi so se države članice agencije EASA sporazumele o sodelovanju na področju varnosti v letalstvu. Agencija EASA je kot agencija Evropske unije regionalna agencija za nadzor varnosti za Evropo. 

Druge organizacije in pobude

Agencija EASA tesno sodeluje tudi z drugimi organizacijami za varnost v letalstvu in pobudami kot so:

 • SESAR, Skupno podjetje za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba;
 • Eurocontrol, vseevropska, civilno-vojaška organizacija, ki deluje kot podpora evropskemu letalstvu;
 • ESA, Evropska vesoljska agencija;
 • IATA, Mednarodno združenje letalskih prevoznikov.