Kooperazzjoni Internazzjonali

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

L-objettivi strateġiċi ta’ livell għoli tal-EASA għal kooperazzjoni internazzjonali fis-sikurezza tal-ajru

 • Jiġi żgurat li l-interessi relatati mas-sikurezza taċ-ċittadini jiġu ssodisfati fuq livell globali
 • Jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti fuq livell globali għall-industrija tal-avjazzjoni Ewropea

Biex dawn l-objettivi jintlaħqu, l-EASA tissieħeb ma’ awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili kif ukoll organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali.

Uffiċċji tal-EASA, rappreżentazzjonijiet permanenti u uffiċċji għall-proġetti

Preżenza internazzjonali tal-EASA

Ftehimiet dwar is-Sikurezza tal-Avjazzjoni u sħab

X’inhu Ftehim Bilaterali dwar is-Sikurezza tal-Avjazzjoni?

Ftehim Bilaterali dwar is-Sikurezza tal-Avjazzjoni (BASA) jiġi ffirmat bejn l-UE (u l-Istati Membri tagħha) u pajjiż mhux tal-UE. Dan għandu l-għan li ċ-ċertifikati jiġu aċċettati b’mod reċiproku. L-EASA tappoġġa lill-Kummissjoni Ewropea matul in-negozjati u l-implimentazzjoni ta’ tali ftehimiet.

Ħarsa ġenerali lejn il-Ftehimiet Bilaterali dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni fis-seħħ

 • L-Istati Uniti, firma fl-2008 - dħul fis-seħħ fl-2011
 • Il-Kanada, firma fl-2009 - dħul fis-seħħ fl-2011
 • Il-Brażil, firma fl-2010 - dħul fis-seħħ fl-2013
 • Iċ-Ċina, firma fl-2019
 • Il-Ġappun, firma fl-2020
 • Ir-Renju Unit, firma fl-2020

X’inhu Arranġament ta’ Ħidma?

Arranġament ta’ Ħidma huwa normalment iffirmat bejn l-EASA u l-awtorità ta’ pajjiż mhux tal-UE, jew organizzazzjoni reġjonali jew internazzjonali. Dan ikopri kwistjonijiet ta’ natura teknika. Tipikament jintuża biex jiffaċilita l-kompiti ta’ ċertifikazzjoni tal-EASA jew il-validazzjoni minn awtorità barranija taċ-ċertifikati tal-EASA. Għall-kuntrarju tal-Ftehimiet Bilaterali dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni, dawn l-Arranġamenti ta’ Ħidma ma jippermettux ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati. L-EASA tinnegozja direttament u tikkonkludi tali arranġamenti.

Attwalment, l-EASA għandha ftehimiet ta’ ħidma u kooperazzjoni fis-seħħ ma’ xi 35 stat.

Reġjuni tal-EASA għal Kooperazzjoni Teknika u proġetti fid-dinja kollha

Ħarsa Ġenerali lejn il-Kooperazzjoni Internazzjonali

Liema attivitajiet huma koperti?

 • Jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-Istati tal-UE u l-istituzzjonijiet Ewropej fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili
 • Jiżdiedu l-iskambji tekniċi bejn l-industriji tal-avjazzjoni Ewropej u dawk mhux tal-UE
 • Jiġu appoġġati dawk ir-reġjuni u l-Organizzazzjonijiet Reġjonali ta’ Sorveljanza tas-Sikurezza fl-iżvilupp tal-kapaċità tagħhom għal sorveljanza tas-sikurezza
 • Titjieb il-prestazzjoni ambjentali tas-settur tal-avjazzjoni f’dawk il-pajjiżi

Relazzjonijiet ta’ ħidma tal-EASA mal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO)

Attivitajiet koperti mir-relazzjonijiet ta’ ħidma bejn l-EASA u l-ICAO:

 • Koordinazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-EASA fir-rigward tal-pożizzjonijiet komuni dwar kwistjonijiet indirizzati fuq livell globali.
 • Appoġġ lill-Istati Membri tal-EASA fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istandards tal-ICAO
 • Skambju ta’ informazzjoni dwar is-sikurezza mal-ICAO biex jitnaqqas il-piż fuq l-Istati Membri tal-EASA matul l-attivitajiet tal-awditjar
 • Provvediment ta’ għarfien espert tekniku għall-attivitajiet tal-ICAO, bħal 50 panels, kumitati, gruppi ta’ ħidma, gruppi ta’ studju u task forces tal-ICAO.
 • Taħriġ għall-persunal tal-EASA bħala awdituri tal-ICAO u parteċipazzjoni fl-awditi tal-USOAP (Programm Universali ta’ Awditjar tas-Sorveljanza tas-Sikurezza tal-ICAO) fl-istati tal-EASA u f’oħrajn.
 • Kontribut għall-Inizjattiva No Country Left Behind, billi tikkoordina l-attivitajiet ta’ assistenza teknika tagħha mal-ICAO

X’inhi Organizzazzjoni Reġjonali ta' Sorveljanza tas-Sikurezza (RSOO)?

Stati jistabbilixxu Organizzazzjonijiet Reġjonali ta’ Sorveljanza tas-Sikurezza biex jikkollaboraw, jikkondividu l-aħjar prattiki, il-kompiti ta’ sorveljanza tas-sikurezza u r-riżorsi, bil-għan li jistabbilixxu u jżommu sistema effettiva ta’ sorveljanza tas-sikurezza tal-avjazzjoni.

L-EASA tappoġġa l-ICAO fl-attivitajiet tagħha tal-Organizzazzjoni Reġjonali ta' Sorveljanza tas-Sikurezza. Fl-Ewropa, l-Istati Membri tal-EASA qablu li jikkooperaw fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni. L-EASA, bħala Aġenzija tal-Unjoni Ewropea, hija Organizzazzjoni Reġjonali ta’ Sorveljanza tas-Sikurezza għall-Ewropa. 

Organizzazzjonijiet u inizjattivi oħra

L-EASA taħdem mill-qrib ukoll ma’ għadd ta’ organizzazzjonijiet oħra fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni u f’inizjattivi bħal:

 • Is-SESAR, Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew
 • L-Eurocontrol, organizzazzjoni pan-Ewropea ċivili-militari li tappoġġa l-avjazzjoni Ewropea
 • L-ESA, Aġenzija Spazjali Ewropea
 • L-IATA, Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru