Cooperarea internațională

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Obiectivele strategice la nivel înalt ale EASA pentru cooperare internațională în domeniul siguranței aeriene

 • Asigurarea îndeplinirii la nivel mondial a intereselor cetățenilor în materie de siguranță
 • Asigurarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial pentru industria aviatică europeană

Pentru îndeplinirea acestor obiective, EASA colaborează cu autoritățile de aviație civilă, cu organizații regionale și internaționale.

Sedii, reprezentanțe permanente și birouri de proiect ale EASA

EASA-prezență-internațională

Acorduri privind siguranța aviației și parteneri

Ce este acordul bilateral privind siguranța aviației?

Acordul bilateral privind siguranța aviației se semnează între UE (și statele sale membre) și o țară din afara UE. Scopul său este acceptarea reciprocă a certificatelor. EASA sprijină Comisia Europeană pe parcursul negocierii și aplicării acestor acorduri.

Prezentare generală a acordurilor bilaterale în vigoare privind siguranța aviației

 • Statele Unite, semnat în 2008 - intrat în vigoare în 2011
 • Canada, semnat în 2009 - intrat în vigoare în 2011
 • Brazilia, semnat în 2010 - intrat în vigoare în 2013
 • China, semnat în 2019
 • Japonia, semnat în 2020
 • Regatul Unit, semnat în 2020

Ce este acordul de lucru?

Acordul de lucru se semnează, de obicei, între EASA și autoritatea dintr-o țară terță sau o organizație regională sau internațională și acoperă aspecte de natură tehnică. Este utilizat, de regulă, pentru a facilita sarcinile de certificare ale EASA sau validarea de către o autoritate străină a certificatelor EASA. Spre deosebire de acordurile bilaterale privind siguranța aviației, aceste acorduri de lucru nu permit recunoașterea reciprocă a certificatelor. Sunt acorduri negociate și încheiate direct de EASA.

În prezent, EASA are acorduri de lucru și de cooperare în vigoare cu circa 35 de state.

Regiunile și proiectele de cooperare tehnică ale EASA în întreaga lume

Prezentare generală a cooperării internaționale

Ce activități sunt acoperite?

 • Consolidarea relațiilor dintre statele din afara UE și instituțiile europene în domeniul aviației civile
 • Intensificarea schimburilor tehnice între industriile aviatice din afara UE și cele europene
 • Sprijinirea acestor regiuni și a organizațiilor regionale de supraveghere a siguranței în dezvoltarea capacității lor de supraveghere a siguranței
 • Îmbunătățirea performanței de mediu a sectorului aviației în aceste țări

Relațiile de lucru ale EASA cu Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI)

Activitățile acoperite de relațiile de lucru dintre EASA și OACI:

 • Coordonarea cu Comisia Europeană și statele membre ale EASA privind poziții comune în legătură cu chestiuni abordate la nivel global.
 • Sprijinul acordat statelor membre ale EASA privind aplicarea standardelor OACI
 • Schimbul de informații despre siguranță cu OACI, pentru a reduce sarcina statelor membre ale EASA în timpul activităților de auditare
 • Furnizarea de expertiză tehnică pentru activitățile OACI, de exemplu 50 de grupuri, comitete, grupuri de lucru, grupuri de studiu și grupuri operative ale OACI.
 • Pregătirea angajaților EASA ca auditori OACI și participarea la audituri USOAP (Programul universal de auditare a supravegherii siguranței al OACI) în statele EASA și în alte regiuni.
 • Contribuția la inițiativa No Country Left Behind („Nicio țară nu va fi lăsată în urmă”), prin coordonarea activităților sale de asistență tehnică cu OACI

Ce este organizația regională de supraveghere a siguranței?

Statele au înființat organizații regionale de supraveghere a siguranței pentru a colabora, a face schimb de bune practici, sarcini și resurse de supraveghere a siguranței, cu scopul de a institui și menține un sistem eficace de supraveghere a siguranței aviației.

EASA sprijină OACI în activitățile sale referitoare la organizațiile regionale de supraveghere a siguranței. În Europa, statele membre ale EASA au convenit să coopereze în domeniul siguranței aviației. În calitate de agenție a Uniunii Europene, EASA este o organizație regională de supraveghere a siguranței pentru Europa. 

Alte organizații și inițiative

De asemenea, EASA colaborează îndeaproape cu mai multe organizații și inițiative de siguranță a aviației, precum:

 • SESAR, Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european
 • Eurocontrolorganizație civil-militară, paneuropeană care vine în sprijinul aviației europene
 • ESA, Agenția Spațială Europeană
 • IATA, Asociația Internațională de Transport Aerian