Internationale samenwerking

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

Image
International

Strategische doelstellingen op hoog niveau van EASA voor internationale samenwerking op het gebied van luchtvaartveiligheid

 • Ervoor zorgen dat op mondiaal niveau aan de veiligheidsbelangen van de burgers wordt voldaan
 • De Europese luchtvaartindustrie wereldwijd gelijke kansen bieden

Om deze doelstellingen te verwezenlijken werkt EASA samen met burgerluchtvaartautoriteiten en regionale en internationale organisaties.

Kantoren, permanente vertegenwoordigingen en projectkantoren van EASA

Internationale aanwezigheid van EASA

Luchtvaartveiligheidsovereenkomsten en partners

Wat is een bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst?

Een bilaterale luchtvaartveiligheidsovereenkomst (Bilateral Aviation Safety Agreement, BASA) wordt gesloten tussen de EU (en haar lidstaten) en een niet-EU-land. Zij heeft tot doel certificaten wederzijds te aanvaarden. EASA ondersteunt de Europese Commissie bij de onderhandelingen over en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten.

Overzicht van bestaande BASA’s

 • Verenigde Staten, ondertekend in 2008 – inwerkingtreding in 2011
 • Canada, ondertekend in 2009 – inwerkingtreding in 2011
 • Brazilië, ondertekend in 2010 – inwerkingtreding in 2013
 • China, ondertekend in 2019
 • Japan, ondertekend in 2020
 • Verenigd Koninkrijk, ondertekend in 2020

Wat is een werkovereenkomst?

Een werkovereenkomst (WO) wordt gewoonlijk gesloten tussen EASA en de autoriteit van een niet-EU-land of een regionale of internationale organisatie. Werkovereenkomsten hebben betrekking op technische zaken. Ze worden doorgaans gebruikt om de certificeringstaken van EASA of de validering van EASA-certificaten door een buitenlandse autoriteit te vergemakkelijken. In tegenstelling tot BASA’s is de wederzijdse erkenning van certificaten op basis van deze overeenkomsten niet mogelijk. EASA onderhandelt rechtstreeks over dergelijke overeenkomsten en sluit ze af.

EASA heeft momenteel werk- en samenwerkingsovereenkomsten met ongeveer 35 landen.

Regio’s en projecten van EASA voor technische samenwerking wereldwijd

Overzicht internationale samenwerking

Welke activiteiten vallen hieronder?

 • Het verbeteren van de betrekkingen tussen niet-EU-landen en Europese instellingen op het gebied van de burgerluchtvaart
 • Het faciliteren van een groter aantal technische uitwisselingen tussen Europese en niet-EU-luchtvaartindustrieën
 • Het ondersteunen van deze regio’s en van regionale organisaties voor veiligheidstoezicht bij het ontwikkelen van hun capaciteit voor veiligheidstoezicht
 • Het verbeteren van de milieuprestaties van de luchtvaartsector in de betreffende landen

Werkrelaties van EASA met de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

Activiteiten die onder de werkrelaties tussen EASA en ICAO vallen:

 • Coördinatie met de Europese Commissie en de EASA-lidstaten over gemeenschappelijke standpunten inzake kwesties die op mondiaal niveau worden behandeld.
 • Ondersteuning van EASA-lidstaten bij de toepassing van de ICAO-normen.
 • Uitwisseling van veiligheidsinformatie met ICAO om de last voor EASA-lidstaten tijdens audits te verlichten.
 • Verstrekking van technische expertise in het kader van ICAO-activiteiten, zoals 50 ICAO-panels, -comités, -werkgroepen, -studiegroepen en -taakgroepen.
 • Opleiding van EASA-personeel tot ICAO-auditors en deelname aan USOAP-audits (het Universeel programma voor evaluatie van het veiligheidstoezicht van ICAO) in de EASA-lidstaten en elders.
 • Bijdrage aan het initiatief “No Country Left Behind”, door de activiteiten voor technische bijstand van EASA met IACO te coördineren.

Wat is een regionale organisatie voor veiligheidstoezicht (RSOO)?

Landen hebben regionale organisaties voor veiligheidstoezicht opgericht om onderling samen te werken en beste praktijken, veiligheidstoezichttaken en -middelen te delen, teneinde een doeltreffend systeem voor toezicht op de luchtvaartveiligheid op te zetten en in stand te houden.

EASA steunt ICAO in haar RSOO-activiteiten. In Europa zijn de EASA-lidstaten overeengekomen samen te werken op het gebied van luchtvaartveiligheid. EASA is als agentschap van de Europese Unie een RSOO voor Europa. 

Andere organisaties en initiatieven

EASA werkt ook nauw samen met een aantal andere organisaties en initiatieven op het gebied van luchtvaartveiligheid, zoals:

 • SESAR, ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim
 • Eurocontrol, de pan-Europese, civiel-militaire organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart in Europa
 • ESA, het Europees Ruimteagentschap
 • IATA, de Internationale Luchtvaartorganisatie