Ag taisteal le dróin

THIS PAGE IS ALSO AVAILABLE IN:

An bhfuil sé i gceist agat do dhrón a eitilt i dtír eile le linn na laethanta saoire seo? Má tá, tá an t-alt seo tábhachtach duitse. 

Leagtar amach ar an leathanach seo bailíocht clárúcháin oibritheora dróin agus aitheantais, mínítear cén áit ar féidir leat do cheadúnas píolóta dróin a úsáid, agus cuirtear eolas ar fáil ann maidir le cad is gá duit cuimhneamh air agus tú ag taisteal ar fud na hEorpa agus lasmuigh di. Mar aon leis sin, má tá tú ar cuairt ó lasmuigh den Eoraip agus drón leat, d’fhéadfadh sé seo a bheith suimiúil duit.

Leis an rialachán nua Eorpach maidir le Dróin a bheidh infheidhme go hiomlán amhail ón 31 Nollaig 2021, beidh sé níos éasca drón a eitilt faoi na coinníollacha céanna ar fud fhormhór an hEorpa.

Clárúchán oibreora dróin amháin do gach Ballstát EASA 

oibreoirMar oibreoir dróin, ní mór duit clárú uair amháin i do thír chónaithe nó i do phríomháit ghnó. Is féidir an t-aitheantas uathúil clárúcháin oibreora dróin a eiseofar duit a úsáid ar do dhrón/ar do dhróin ar fud Bhallstáit EASA. 
    
Má tá drón/dróin á dtabhairt agat chuig Ballstát EASA eile, ní mór duit a chinntiú go bhfuil d’aitheantas clárúcháin oibreora, a fuair tú i do thír chónaithe nó i do thír ghnó, le feiceáil go soiléir ar do dhrón/ar do dhróin.

Bailíocht deimhnithe píolóta dróin ar fud Bhallstáit EASA

píolótaFaoin rialachán nua Eorpach maidir le Dróin, aithneofar gach deimhniú píolóta dróin a eiseoidh in aon cheann de Bhallstáit EASA i ngach Ballstát eile EASA. Ní eisíonn EASA deimhnithe píolóta é féin.

Mar sin, má chríochnaigh tú an oiliúint riachtanach ar líne, má ghnóthaigh tú scrúdú píolóta dróin agus má fuair tú teastas inniúlachta píolóta cianda in aon Bhallstát EASA, is féidir leat drón a eitilt in aon Bhallstát eile EASA.

Ag taisteal lasmuigh den Eoraip le do dhrón Taisteal lasmuigh de AE

Má thugann tú do dhrón leat chuig áit ar bith lasmuigh de Bhallstáit EASA, ní mór duit an reachtaíocht náisiúnta atá i bhfeidhm a leanúint maidir le dróin a oibriú agus a eitilt.

Sna Ballstáit ina bhfuil córas dróin dea-rialáilte, beidh formhór na ngnéithe ginearálta (clárúchán, uimhir aitheantais, oiliúint agus scrúdú agus teastas píolóta, na háiteanna a bhfuil eitilt ceadaithe nó nach bhfuil, etc.) an-chosúil go coincheapúil leis na gnéithe atá i bhfeidhm i mBallstáit EASA.

Mar sin féin, níl aitheantais oibreoirí dróin agus deimhnithe píolóta arna n-eisiúint ag na hÚdaráis Náisiúnta Eitlíochta i mBallstáit EASA aitheanta go huathoibríoch i mBallstáit neamh-EASA.

Beidh ort dul i dteagmháil le hÚdarás Eitlíochta na mBallstát a bhfuil sé beartaithe agat cuairt a thabhairt orthu chun a fháil amach cad ba cheart duit a dhéanamh.

Cónaitheoirí neamh-AE a thugann cuairt ar an EoraipTaisteal chuig AE

Más cónaitheoir i mBallstát neamh-EASA thú agus má tá sé beartaithe agat cuairt a thabhairt ar Bhallstát EASA agus drón a oibriú ann, ní mór duit clárú mar oibreoir dróin le hÚdarás Náisiúnta Eitlíochta an chéad Bhallstáit EASA a bhfuil sé ar intinn agat an drón a oibriú ann.
    
Nuair a bheidh tú cláraithe i do Bhallstát óstach de chuid EASA, beidh sé sin bailí ar fud na mBallstát eile de chuid EASA. Ní gá duit clárú i mBallstát eile de chuid EASA arís.

Ní mór duit freisin oiliúint a fháil agus scrúdú píolóta dróin ar líne a dhéanamh agus pas a fháil sa scrúdú sin agus an teastas Eorpach a fháil in aon Bhallstát de chuid EASA. Tairgeann roinnt Údarás Eitlíochta Náisiúnta an oiliúint agus an scrúdú i mBéarla. 
Agus ar ndóigh, ní mór duit cloí leis na rialacháin Eorpacha maidir le Dróin. 

Chun ullmhú le haghaidh do thurais, glac am chun athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis ar fad faoi dhróin a foilsíodh ar EASA Pro agus chun liosta ‘Dróin – Údaráis Náisiúnta Eitlíochta’ Bhallstáit EASA a sheiceáil.

Breathnaigh ar ár bhfíseán ‘Ag taisteal le drón’.

Roinn an t-alt seo le hoibreoirí agus le píolótaí dróin eile!

Tá an t-airteagal seo curtha le chéile ag EASA chun a chinntiú go mbeidh an fhaisnéis cheart ag oibreoirí agus píolótaí dróin agus iad ag taisteal. 

Roinn an leathanach seo le hoibreoirí agus píolótaí eile!